• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 53 items
 1. Doctorate in "Mediterranean Studies." Pathways: a) Archeology, b) Linguistics, c) International Relations. Department of Mediterranean Studies. Faculty of Humanities. University of the Aegean.

  The graduates: KNOWLEDGE- have increased specialized knowledge in a specific field of the cognitive domain of Archaeology / Linguistics / International Relations in relation to the previous level (level 7) that includes sufficient data from cutting-edge scientific developments and serves as the basis for original thinking, and research and professional activities; - demonstrate critical understanding of the principles, theories, methodologies and practices of their Science and of the interlinking to other cognitive domains;- have increased critical perception of the evolutionary dynamic and of the cutting-edge issues of the specific cognitive domain of their Science that served as the subject of their doctorate.SKILLS- apply with ease the theories and methodologies of the specialized subject of their doctorate in a critical and creative way to their own research, studies, and work; - apply with originality any specialized knowledge obtained through their doctorate to research, to analysis and to the development of innovative solutions for complex, interdisciplinary or pioneering issues concerning their Science; - are capable of assessing, interpreting and promoting modern scientific research and studies related to the specialized field of their doctorate; - provide deductively and scientifically documented solutions to complex and new issues of the specialized field of their doctorate and formulate valid judgments after considering all aspects; - document their positions using specialized information and argu ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 2. Doctorate in "Balkan, Slavic and Oriental Studies". Department of Balkan, Slavic and Oriental Studies. School of Economic and Regional Studies. University of Macedonia.

  Specialised theoretical and practical knowledge and skills, depending on the subject of the doctoral dissertation. ...

  Awarding bodyUniversity of Macedonia

  Category: Qualifications Location: Greece
 3. doktor (PhD)- linguistics

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Doctor of Philology (LU)

  Learning outcomes are defined for each study programme by the higher education institution in accordance with the study programme requirements set by  The Law on Higher Education Institutions. For more information, see The Law on Higher Education Institutions (adopted on 02.11.1995), Article 55: Read law article Learning outcomes: Not available ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Doctor of Philology (Linguistics) (LU)

  Learning outcomes are defined for each study programme by the higher education institution in accordance with the study programme requirements set by  The Law on Higher Education Institutions. For more information, see The Law on Higher Education Institutions (adopted on 02.11.1995), Article 55: Read law article Learning outcomes: Not available ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 6. Doctor of Philology (VeA)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding bodyVentspils University College

  Category: Qualifications Location: Latvia
 7. Doctor of Philology in Sub-Branch of in or History of Foreign Literature (DU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- University of Daugavpils

  Category: Qualifications Location: Latvia
 8. Doctor of Philology (DU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- University of Daugavpils

  Category: Qualifications Location: Latvia
 9. Doctor of Philology in Literary Science, Sub-Branch of Comparative Literary Studies (DU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- University of Daugavpils

  Category: Qualifications Location: Latvia
 10. Philology Doctor of Linguistics (LiepU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- Liepaja University

  Category: Qualifications Location: Latvia

Pages