• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 20 items
 1. Sovellettu fysiikka, filosofian maisteri (2 v)

  Fysiikan opetuksessa satsataan vahvasti oppijakeskeiseen opetukseen ja käytetään moderneja oppimisympäristöjä ja -menetelmiä, kuten "flipped classroom" (ks. Tilaa oppimiselle youtu.be/L_PPuIWCqdY). Kuopion kampuksella opinnoissa syvennytään yhdelle kolmesta maisterilinjastamme. Vaihtoehtoina on valmistua asiantuntijaksi lääketieteellisessä fysiikassa, laskennallisessa fysiikassa tai ympäristöfysiikassa. Opinnoissa keskitytään mm. lääketieteellisiin kuvantamismenetelmiin, matemaattiseen mallintamiseen sekä ilmastonmuutoksen tutkimukseen. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Kuopio campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Sovellettu fysiikka, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Fysiikan opetuksessa satsataan vahvasti oppijakeskeiseen opetukseen ja käytetään moderneja oppimisympäristöjä ja -menetelmiä, kuten "flipped classroom" (ks. Tilaa oppimiselle youtu.be/L_PPuIWCqdY). Fysiikan perus- ja aineopinnot antavat kansainvälisesti tunnustetun perustan fysiikan osaamiselle. Opinnot käsittävät ilmiöitä ja perusvuorovaikutuksia mekaniikasta, termofysiikasta, sähköstä ja magnetismista sekä modernista fysiikasta. Tutkintoon kuuluvat matematiikan opinnot luovat valmiudet ymmärtää ja soveltaa fysiikan teorioita käytäntöön. Maisteriopintojen aikana syvennytään yhdelle kolmesta maisterilinjastamme. Vaihtoehtoina on valmistua asiantuntijaksi lääketieteellisessä fysiikassa, laskennallisessa fysiikassa tai ympäristöfysiikassa. Opinnoissa keskitytään mm. lääketieteellisiin kuvantamismenetelmiin, matemaattiseen mallintamiseen sekä ilmastonmuutoksen tutkimukseen. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Kuopio campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Photonics, Master of Science (Physics)

  The Master of Science (M.Sc.) in Photonics is a two year full time study program. Master's degree consists of 120 ECTS of studies in one main subject, photonics. Learning objectives The objective of Master's degree in photonics is to give students good expertise to modern optics and photonics at both theoretical and experimental level. This contains ability to understand optical phenomena, design and analysis of optical systems, fabrication methods of photonics structures, and ability to scientific and technical communication in photonics. This all gives capability to work in photonics related companies as an expert and developer, and to continue to PhD studies in photonics. The education is based on high-quality photonics research in the department. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Fysiikka, filosofian maisteri (2 v)

  Maisterin opinnot suoritettuasi ymmärrät fotoniikan ilmiöitä ja käsitteitä, pystyt suunnittelemaan ja analysoimaan optisia systeemejä, osaat tuottaa fotoniikan alalla käytettäviä elementtejä sekä saat valmiudet tieteelliseen ja tekniseen keskusteluun fotoniikan alalta. Tarkemmat tiedot koulutuksen sisällöstä. ...

  Provider NameUniversity of Eastern Finland, Faculty of Science and Forestry, Joensuu campus

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Doctoral programme in natural sciences, Physics (4 years)

  http://www.abo.fi/forskning/forskarstudier ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Physics, Master of Science (2 years)

  Physics is one of the oldest disciplines at the Åbo Akademi University. The research topics today are Organic electronics, Quantum optics, Mössbauer spectroscopy and Nuclear Physics. The Organic electronics group is a part in the Center for Functional Materials ( FUNMAT) ...

  Provider NameÅbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Fysikaaliset tieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Fysikaalisten tieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmassa perehdytään laaja-alaisesti fysiikan teoreettisiin perusteisiin ja kokeellisiin sekä laskennallisiin menetelmiin. Koulutuksen ensimmäisenä vuonna opiskellaan fysiikan ja matematiikan perustaidot kerraten ja laajentaen lukiossa opittua. Toisena ja kolmantena vuonna perusopinnoista jatketaan aine- ja erikoistumisopintoihin, joissa valittuja aiheita ja menetelmiä opiskellaan syvemmin. Opiskelu- ja opetusmenetelmät ovat monipuoliset ja vaihtelevat kursseittain. Näitä ovat mm. luennot, harjoitukset, projektityöt, laboratoriotyöt, seminaarit, ekskursiot ja tutkielmat. Opintojen alussa opiskelijoita valmennetaan myös oman opiskelutekniikkansa kehittämisessä. Katso lisätietoa: Fysiikan ja tähtitieteen laitos Opinto-opas Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelmasta voi jatkaa suoraan maisteritutkinto-ohjelmaan, joka valitaan siirryttäessä maisteriopintoihin. Turun yliopisto tarjoaa maisteritutkinto-ohjelmia fysiikassa, teoreettisessa fysiikassa, tähtitieteessä (kansainvälinen), materiaalitieteessä (kansainvälinen) sekä fysiikan opettajan tutkinto-ohjelman. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Fysiikan opettajan tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Fysiikan opettajan maisterivaiheen opinnoissa syvennät opettajan ammatin vaatimaa oppiaineen teoreettista tietämystä ja opetuksen vaatimaa ammatillista osaamista. Tärkeä osa opintojasi ovat myös opettajan pedagogiset opinnot. Koulutuksessa perehdyt myös didaktisen fysiikan tutkimukseen, sen tuloksiin ja merkitykseen fysiikan opetuksessa. Fysiikan ja tähtitieteen laitoksen opettajan erikoiskursseilla opinnot painottuvat fysiikan kokonaiskuvan syventämiseen ja fysiikan didaktiikkaan. Lisäksi opettajan pedagogisissa opinnoissa painotetaan ainedidaktiikan ohella käytännön opetusharjoittelua. Katso lisätietoa: Fysiikan ja tähtitieteen laitos Opinto-opas ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Fysiikan tutkinto-ohjelma, filosofian maisteri (2 v)

  Fysiikan maisterintutkinto-ohjelmassa perehdytään laaja-alaisesti fysiikan teoreettisiin perusteisiin ja kokeellisiin sekä laskennallisiin menetelmiin. Maisteriopinnoissa opinnot keskittyvät valittuun fysiikan erityisalaan pohjautuen kandidaatin tutkinnossa hankittuihin fysiikan perusvalmiuksiin. Opiskelu- ja opetusmenetelmät ovat monipuoliset ja vaihtelevat kursseittain. Näitä ovat mm. luennot, harjoitukset, projektityöt, laboratoriotyöt, seminaarit, ekskursiot ja tutkielmat. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua monipuoliseen tutkimukseen, jossa aiheet vaihtelevat soveltavista tuotekehitysprojekteista teoreettiseen tai kokeelliseen perustutkimukseen.  Katso lisätietoa: Fysiikan ja tähtitieteen laitos Opinto-opas ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Theoretical Physics, Master of Science (2 years)

  Katso lisätietoja: Fysiikan ja tähtitieteen laitoksen kotisivuilta Opinto-oppaasta ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages