• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 26 items
 1. Creative communication

  Studijų programą sudaro esminės dalykų grupės: Komunikacijos įgūdžiai, Kūrybinės industrijos, Kūrybiškumo ugdymas, Komunikacijos filosofija ir teorija, Kūrybos komunikacija ir vadyba, Medijų žanrai, Medijų dramaturgija. Studijų programoje numatyta, kad nuo studijų vidurio studentas gali rinktis studijų pobūdį: gilesnę specializaciją toje pačioje kryptyje arba bendrojo universitetinio lavinimo dalykus. Studijų programoje numatyta profesinė praktika. Studijų programos baigimui būtinas bakalauro baigiamasis darbas. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Media and Communication

  Studijų programos tikslas(-ai): Studijų programos „Medijos ir komunikacija“ tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos komunikacijos specialistus, kurie būtų įgiję naujausių mokslo krypties teorinių žinių, reikalingų praktinių įgūdžių ir jų taikymo mokslo tikslais patirties, savo veikloje remtųsi bendražmogiškomis vertybėmis ir etinėmis normomis, sugebėtų pertvarkyti esamas komunikacijos sistemas ir kurti įvairių medijų naudojimu pagrįstas komunikacijos strategijas. Studijų programos tikslai: 1. Teikti žinių apie įvairias medijų ir komunikacijos sampratas, medijų rūšis, medijų raidą ir kaitą istoriniu aspektu, medijų išraiškos specifikas komunikacijos procesuose, komunikacijos mokslo raidą, specifinius mokslinius tyrimus ir tyrimo metodus. 2. Teikti žinių apie medijų ir komunikacijos sąsajas, jų išraiškos bei dermės galimybes rinkodaroje, tarpkultūrinės ir strateginės komunikacijos, politiniuose procesuose, valdant medijas ir praktinių įgūdžių tas žinias įgyvendinti. 3. Ugdyti įgūdžius savarankiškai derinti teorinio mokslinio pažinimo ir mokslo tiriamojo darbo įgūdžius, gebėjimus tinkamai reaguoti į naujųjų medijų keliamus iššūkius socialinėje aplinkoje ir sėkmingai integruotis į Europos (pasaulio) humanitarinių bei socialinių mokslų kontekstą. 4. Ugdyti bendruosius įgūdžius: 1) instrumentinius (informacijos valdymo, informacijos gavimo iš įvairių šaltinių ir gebėjimo ją kūrybingai analizuoti, problemų sprendimo); 2) tarpasmeninės komunikacijos (gebėjimo pripažinti ir lanksčiai reaguoti į multikultūrinės aplinkos ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Analytical Journalism

  Objective(s) of a study programme: Preparing professional journalists, to be able to work in a modern traditional and multimedia organization, understanding the principles of mass communication functioning, analyse relevant political, economical, cultural, artistic facts and processes, capable to present them in analytical genres of journalism. Learning outcomes: 1. Critically evaluate the problems of social development, understand the principles of the democratic society. 2. To analyse and apply the basic principles of human rights and freedom of speech. 3. To analyse the certain topic in written expression (genre, form, style, size), to be able to edit analytical journalism and scientific research texts. 4. To communicate verbally and non-verbal language, to be able to apply public speaking skills to various audiences. 5. To observe, analyse and systematize processes and deliver their evaluation to the community in popularization of science or analytical journalism forms. 6. To be able to perform certain tasks, practically implement the topic in chosen genre and expression, to apply organizational and creative skills in real or simulate media organization. 7. To formulate and evaluate critically communication and information theories and methods of the exploration. 8. To be capable to explore the media in the aspect of historical development, to disclose it's turnover in the periods of communication and technology breaks. 9. To be capable to analyse the structure, management and activity of the media organiz ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Culture information and communication

  General Description: Aim(s) of a study programme: analytic and critical thinking; creativity; ability to work independently and in the group, according to humanistic and professional values; interpersonal communication skills; essential understanding of culture, skills in communication and information, theoretical and applicable skills of culture information analysis, information managements, information services, installation and management of information systems; ability to retrieve and critically interpret information; ability to present culture information in quality, clear and argumentative manner; ability to prepare and disseminate communication messages. Learning outcomes: Knowledge and its application: will know and apply knowledge of culture, information and communication, knowledge society, information services, media, history and contemporary state of information and communication technology, information managements, public communication, management theories and practical application principles of information and communication projects and information institutions’; will be able to apply theoretical knowledge in practical sphere while retrieving, collecting, preserving, evaluating and communicating culture information; will be able to follow information and intellectual property laws; will follow the regulations of software and hardware use, digitization, publishing, information dissemination; will know and apply practically principles of information and communication project management. Research sk ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Information Services

  Objective(s) of a study programme: To prepare innovative information services professionals, who know management structures of documentary communication and the strategies of the development of information society, able to organise the formation, management and seeking of multimedia (traditional, electronic and digital) information resources with the view of long-term preservation of cultural and scientific heritage and dissemination; to provide information-related educational, cultural and information services based on the research of the needs of the information society to consumers of social communication and memory preservation institutions; ready to continue to improve the core and professional skills for the integration into the labour market. Learning outcomes: The graduate will know structures of documentary communication, and understand the processes of social communication and memory preservation applying the strategies of the development of information society. The graduate will be able to: 1. Choose the linguistic expression and adapt the content in consideration of the communication situation and the addressee. 2. Make decisions and solve problems independently, when organising and carrying out activities of social communication and memory preservation institutions. 3. Analyse, generalise practical experience in professional activities and learn continuously to adapt to the change. 1. Organise the processes of formation, search, digitisation, dissemination and preservation of information resources ...

  Provider NameSiauliai State College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Library Information Resources

  Objective(s) of a study programme: To prepare the specialist, who knows multiple needs and demand of various user groups, including professionals and private persons; understands electronic information tools, their opportunities and limitations; is able to introduce cultural and social achievements into information processing and dissemination processes; is able to find and organise information, carry out marketing and adapt information products; is able to focus on the market and the provision of services to consumers; able to assess the media, information services and products. Learning outcomes: The graduate will know structures, tactics and means of documentary communication management and understand the strategies of development of information society. The graduate will be able to: - choose the linguistic expression and adapt the content in consideration of the communication situation and the addressee; - make decisions and solve problems independently, when organising and carrying out activities of social communication institutions; - analyse, generalise practical experience in professional activities and learn continuously to adapt to the change; - organise the processes of formation, organisation, classification and search of information resources on the basis of networks of information systems of social communication institutions, providing information to the users; - run the processes of formation, dissemination and preservation of information resources in social communication institutions; - assess t ...

  Provider NameSiauliai State College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Communication for Sustainable Development

  Master degree study Program Communication for Sustainable Development is designed to develop communication and information professionals with knowledge of sustainable development of society, with special communication and information in the field of knowledge, acquired inclusive planning of communication for sustainable development. Master degree study Program Communication for Sustainable Development consists of 2 major blocks: 1) the direction of sustainable development, 2) communication and information items. Theoretical study subjects divided into mandatory and optional subjects. These modules reveal graduates acquired knowledge and skills that define communication competence for sustainable development. Scientific research works and a master's final work for the graduates to demonstrate the ability to perform a scientifically-based research in education for communication research in sustainable development topics. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Information and communication of the cultural heritage

  Masters in Cultural heritage information and communication would study information and communication policy of cultural heritage, cultural heritage regulation, cultural heritage digitization and information systems, cultural heritage project management, etc. During studies students could choose specialization: archival studies, museology, book science. Students have to conduct a research and write a research paper every term. The program ends with the defense of a Master's thesis. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Public relations

  Content of study program: main study modules in program: communication theory, media relations, crisis communication, marketing communication, public relations project, international communication campaigns. during the module "public relations project" the real activities of public relations are carried out by students. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Journalism

  Future journalists study introduction to journalism, media technologies, history of Lithuanian journalism, theory of journalism, basics of communication, theory of mass communication, photo journalism, informational technologies and systems, live journalism, media law, ethics of a journalist, etc. Practical training is organized in three stages: the first practical training is organized in the editor’s office of a newspaper or magazine, and the second and third practical trainings are organized in press, radio, television or public relations services. The duration of practical studies is 360 hours. The study programme for journalism is intended for persons who have obtained secondary education and wish to acquire the qualification of journalist. ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages