• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 47 items
 1. Information Technologies

  Programos turinys: " Pagrindiniai dalykai yra šie: Informacinių technologijų pagrindai, programavimo pagrindai, diskrečioji matematika, kompiuterių tinklai, informacijos sauga, moderniosios informacinės technologijos, verslo pagrindai, duomenų bazių valdymo sistemos, programų sistemų inžinerija. " Studentai septintojo semestro metu galės atlikti praktiką IT įmonėse. ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Software Systems

  Būsimieji programų sistemų bakalaurai studijuoja matematikos, fizikos, kompiuterių mokslo, programavimo, programų sistemų inžinerijos dalykus. Išskirtinės profesinės kompetencijos ugdomos studijuojant robotų programavimo technologijas, saityno taikomųjų programų projektavimą, programų sistemų testavimą ir kitus dalykus. Praktikos metu įtvirtinami programinės įrangos kūrimo gebėjimai. Programų sistemų studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti programų sistemų bakalauro kvalifikacinį laipsnį. ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Information and Information Technology Security

  Būsimieji informatikos inžinerijos magistrai studijuoja informacinių technologijų saugos, kriptografijos metodus, kompiuterių tinklų saugą, informacijos saugos vadybą ir kt. dalykus. Informacijos ir informacinių technologijų saugos studijų programa skirta asmenims, turintiems informatikos, informatikos inžinerijos, elektronikos ar elektros inžinerijos krypties bakalauro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygstančią profesinę kvalifikaciją bei siekiantiems tapti informatikos inžinerijos magistrais. ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Information and information technologies security

  Informacijos ir informacinių technologijų saugos magistrantai studijuoja tokius specializacijos dalykus: kriptografines sistemas, informacinių technologijų saugos metodus, duomenų bazių ir elektroninių dokumentų saugą, programų saugą, kompiuterių tinklų ir operacinių sistemų saugą, saugumo patikros ir etiško įsilaužimo technologijas, virtualios infrastruktūros saugą, E. paslaugų saugą, nusikaltimus elektroninėje erdvėje ir jų tyrimo metodikas, informacinės saugos vadybą ir saugų programavimą. Programoje numatytas vienas laisvai pasirenkamas dalykas ir vienas pasirinkimas iš alternatyvių dalykų (virtualios infrastruktūros saugą, e. paslaugų saugą). Dėstomas mokslinių tyrimų ir inovacijų pagrindų modulis priskiriamas prie bendrųjų universitetinių studijų dalykų dalies. Praktikos nėra numatytos, tačiau praktiniai įgūdžiai formuojami pratybų metu, atliekant praktines užduotis bei taikant specializuotą programinę bei aparatinę įrangą. Kiekvieną semestrą yra numatytas modulis baigiamojo darbo rengimui (Baigiamojo darbo modulis 1,2,3). Studijų programa baigiama baigiamuoju magistro darbu (Baigiamasis darbas). ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Information Technology Service Management

  Objective(s) of a study programme: The bachelor is ready to guarantee continuity of information technologies (IT) services optimizing IT expenses, automating running IT management processes; to create flexible IT services improving IT productivity while applying methods of IT management modelling; manage requirements and risk in IT environments guaranteeing data integrity and readiness for audit. Learning outcomes: 1. Knowledge of tools and environments for writing software. 2. Basics of information technology. 3. Knowledge of principles of information systems design. 4. Knowledge of methods of mathematical data processing and analysis. 5. Understanding of methods for writing software. 6. Understanding of principles of information technology management. 7. Understanding of processes of information technology service management. 8. Knowledge of variety of intellectual systems and ability to select the right decision. 9. Ability to understand problems of information technology management. 10. Ability to manage IT business processes, resources, financial assets, to create business and marketing plans. 11. Ability to write programs, find, classify and correct errors found while testing programs. 12. Ability to determine and harmonize connections between separate program modules. 13. Ability to create and implement information technologies service projects. 14. Ability to communicate and collaborate in the official and foreign languages. 15. Ability to clearly communicate professional knowledge. 16. Ability to evalu ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Software Engineering

  Objective(s) of a study programme: The objective of the programme is to prepare high qualification software engineers that are able to carry out independently research; to lead software development, maintenance and process improvement projects; to apply their knowledge in different application areas; to make decisions under conditions of limited information, and logically, unambiguously and clearly argue them among specialists and non-specialists. Learning outcomes: 1. Teamwork and work in interdisciplinary environments. 1.1. An ability to work and communicate in a team, to adapt to the ever-changing professional environment. 1.2. An ability to communicate with representatives of other professional fields of business or science, while solving problems of other fields or interdisciplinary issues, and to act ethically. 2. Planning and organization. 2.1. An ability to plan complex activities which consist of various interrelated tasks and organize their implementation. 2.2. An ability to adjust a plan during its implementation process taking into account changes in the situation. 3. Scientific investigations. 3.1. An ability to prepare specific investigation plans or projects, select methods and resources for the investigation. 3.2. An ability to bring, develop, defend, and apply original ideas. 3.3. An ability to estimate investigation results, determine their reliability, and appropriately document them. 4. Software requirements and design. 4.1. An ability to practically use the most important methods of softwar ...

  Provider NameVilnius University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Internet Engineering

  Objective(s) of the study programme: The objective of the Internet Engineering programme is to develop highly qualified specialists of internet engineering who are aware of the telecommunications networks and the role of Internet in them, who understand the architecture of Internet network and its activity patterns, contributing to the development of information society, with a broad, multidisciplinary, integral, critical, scientific and practical thinking, allowing to see the possibilities to adapt a new technological and business solutions to the various areas of economical and social life. Learning outcomes: Students have : 1. to understand the theory of telecommunications business, be aware of all the telecommunications standards and protocols, to realize the principles of transmission of information communications networks and physical media. 2. to acquire new scientific skills in the field of internet engineering, to be able to understand and analyze the processes and laws in the Internet network and to understand cyber security risks. 3. to gain knowledge and understanding of mathematical theories and the application of the elements of Web engineering. 4. to have a good understanding of Web engineering processes and be able to manage web engineering environments as technologies, products and services. 5. to acquire programming skills that are required for the development of Web engineering, and media-related technologies and products. 6. to be able to model the innovation process, analyze data and cont ...

  Provider NameKAZIMIERO SIMONAVICIAUS UNIVERSITY

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Information Technologies of Distance Education

  Future holders of a master’s degree in distance learning information technologies study the theory and systems of open and distance learning (ODL), computer architecture and operating systems, the development and installation of ODL courses, software systems engineering, distance learning support systems, virtual learning environments, databases and information systems, etc. Professional training is not planned. This distance learning information technologies programme is intended for individuals who have acquired a bachelor’s degree in informatics engineering and would like to become specialists in information technologies. ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Internet and Media Technologies

  Objective(s) of a study programme: To train a Bachelor in Informatics, who is able to develop and design innovative systems of technology-based teaching applying knowledge of digital image and sound, information visualisation, animation, design and educational science and who is able to think and collaborate creatively and critically and is ready for Master studies as well as lifelong learning. Study outcomes: Having completed the study programme Internet and Media Technologies a graduate: 1. will acquire knowledge of theory of informatics, mathematics, computer hardware and software, information management, programming and other. 2. will be able to apply knowledge of theory of informatics, computer hardware and software, programming and other knowledge while formulating, analysing and solving problems in informatics-related spheres of activities. 3. will perceive the process of learning, personality development, didactic principles and methods, methods of assessment of learners' achievements and progress and teaching based on information technologies. 4. will be able to observe, conceptualise and analyse phenomena, which occur in the spheres, where informatics methods are applied, to model such phenomena, to describe them in a qualitative and quantitative way as well as to evaluate them. 5. will be able to plan and carry out practical research choosing appropriate research strategy, structure, methods as well as to generalise, disseminate and use results acquired during research. 6. will be able to design medi ...

  Provider NameLithuanian University of Education

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Software Engineering

  Objective(s) of a study programme: The aim of a study programme “Software Engineering” is to prepare highly qualified software engineering professionals that meets the needs of the economy of Lithuania and capable to analyze, develop, design and test a multi-purpose and complexity software systems, applying modern software engineering methods and technologies. Learning outcomes: Knowledge and their application Z1. knowledge on software systems development process and their models, development approaches, software evolution and software life-cycle Z2. Knowledge on software systems quality assurance and testing methods and approaches Z3. Knowledge on programming languages and environments, technologies and frameworks Z4. Knowledge on databases, construction of algorithms and assessing their efficiency Z5. Knowledge on principles and technologies of developing user interfaces Z6. Knowledge on managing software projects Z7. Knowledge on software systems hardware and data transfer in networks Z8. Knowledge on mathematics, including theory and practice, which satisfies computer science study field requirements Z9. Knowledge on social and human sciences, required to understand real world and achieve professional goals Ability to carry out research GV1. Ability to analyse application domain, identify operational needs, apply information processing and analysis methods and to define system requirements GV2. Ability to understand main software concepts, their application and scope GV3. Ability to find software systems ap ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages