• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 45 items
 1. Affärsinriktad speditör- inriktning lönsamma och hållbara logistiklösningar

  Behovet av speditörer är idag mycket stort på arbetsmarknaden!Speditörens arbete går ut på att för en kunds räkning samordna transporter över gränserna, så att de sker smidigt och utan uppehåll samt med lönsamhet. En speditör är dessutom specialist på alla de dokument som ofta är nödvändiga för gränsöverskridande transporter. Det gäller allt från fraktsedlar till tulldokument. Speditören skapar lönsamma och långsiktiga kundrelationer med kundanpassade logistiklösningar.Speditionsföretagen har länge eftersträvat personal med ett säljande förhållningssätt, dvs. en speditör som kan skapa merförsäljning. En speditör med förmåga att identifiera och erbjuda utökade affärslösningar är väldigt attraktiv på arbetsmarknaden enligt tillfrågade branschföretag.Transportbranschen ställer höga krav på kundservice och effektiva leveranser. På grund av den växande internationella handeln i kombination med skärpta miljökrav kommer det i framtiden att krävas smartare lönsamma logistiklösningar.Denna utbildning ger dig yrkesspecifik kompetens inom internationell spedition och kostnadseffektiv logistik. Du får lära dig om affärsutveckling, praktisk försäljning och marknadsföring av logistiktjänster, samt om transportekonomi, logistikrätt, internationell handel, affärskommunikation, lönsam miljölogistik samt om transporter inom sjö, flyg, järnväg och land.En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd praktik, så kallad LIA (Lärande i Arbete). LIA är fördelaktigt för alla parter. Som studerande får du prova på speditionsbransche ...

  Provider NameGöteborgs Stad, Yrgo

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Affärsinriktad speditör- inriktning lönsamma och hållbara logistiklösningar

  Behovet av speditörer är idag mycket stort på arbetsmarknaden!Speditörens arbete går ut på att för en kunds räkning samordna transporter över gränserna, så att de sker smidigt och utan uppehåll samt med lönsamhet. En speditör är dessutom specialist på alla de dokument som ofta är nödvändiga för gränsöverskridande transporter. Det gäller allt från fraktsedlar till tulldokument. Speditören skapar lönsamma och långsiktiga kundrelationer med kundanpassade logistiklösningar.Speditionsföretagen har länge eftersträvat personal med ett säljande förhållningssätt, dvs. en speditör som kan skapa merförsäljning. En speditör med förmåga att identifiera och erbjuda utökade affärslösningar är väldigt attraktiv på arbetsmarknaden enligt tillfrågade branschföretag.Transportbranschen ställer höga krav på kundservice och effektiva leveranser. På grund av den växande internationella handeln i kombination med skärpta miljökrav kommer det i framtiden att krävas smartare lönsamma logistiklösningar.Denna utbildning ger dig yrkesspecifik kompetens inom internationell spedition och kostnadseffektiv logistik. Du får lära dig om affärsutveckling, praktisk försäljning och marknadsföring av logistiktjänster, samt om transportekonomi, logistikrätt, internationell handel, affärskommunikation, lönsam miljölogistik samt om transporter inom sjö, flyg, järnväg och land.En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd praktik, så kallad LIA (Lärande i Arbete). LIA är fördelaktigt för alla parter. Som studerande får du prova på speditionsbransche ...

  Provider NameGöteborgs Stad, Yrgo

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Affärsinriktad speditör- inriktning lönsamma och hållbara logistiklösningar

  Behovet av speditörer är idag mycket stort på arbetsmarknaden!Speditörens arbete går ut på att för en kunds räkning samordna transporter över gränserna, så att de sker smidigt och utan uppehåll samt med lönsamhet. En speditör är dessutom specialist på alla de dokument som ofta är nödvändiga för gränsöverskridande transporter. Det gäller allt från fraktsedlar till tulldokument. Speditören skapar lönsamma och långsiktiga kundrelationer med kundanpassade logistiklösningar.Speditionsföretagen har länge eftersträvat personal med ett säljande förhållningssätt, dvs. en speditör som kan skapa merförsäljning. En speditör med förmåga att identifiera och erbjuda utökade affärslösningar är väldigt attraktiv på arbetsmarknaden enligt tillfrågade branschföretag.Transportbranschen ställer höga krav på kundservice och effektiva leveranser. På grund av den växande internationella handeln i kombination med skärpta miljökrav kommer det i framtiden att krävas smartare lönsamma logistiklösningar.Denna utbildning ger dig yrkesspecifik kompetens inom internationell spedition och kostnadseffektiv logistik. Du får lära dig om affärsutveckling, praktisk försäljning och marknadsföring av logistiktjänster, samt om transportekonomi, logistikrätt, internationell handel, affärskommunikation, lönsam miljölogistik samt om transporter inom sjö, flyg, järnväg och land.En tredjedel av utbildningen är arbetsplatsförlagd praktik, så kallad LIA (Lärande i Arbete). LIA är fördelaktigt för alla parter. Som studerande får du prova på speditionsbransche ...

  Provider NameGöteborgs Stad, Yrgo

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Green Logistic Management

  Studera Green Logistic Management!Idag kommer många företag i de flesta branscher på något sätt i kontakt med logistik. Att den blir miljövänlig blir allt viktigare. Som logistiker med ett miljöinriktat perspektiv har du därför en unik ställning på arbetsmarknaden. Denna distansutbildning riktar sig till dig som har ett brinnande intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor samt är nyfiken på att arbeta inom logistikyrket. Som person bör du vara lösningsorienterad, resultatinriktad, strukturerad och ha god samarbetsförmåga.Exempel på yrken efter examen:• Logistiker• Teamleader• Arbetsledare• Produktionslogistiker• Logistik- och verksamhetsutvecklareSom logistiker eller annan yrkesroll inom logistik arbetar du ständigt med att planera och utveckla logistik- och transportmöjligheter på effektivast sätt. Du planerar och genomför projekt med fokus på att kombinera miljö-, effektivitets- och kostnadstänk för att skapa en välfungerande logistik med hållbar ansats.Utbildningens målEfter avslutad Yh-utbildning har du förmågan att planera och styra logistikflöden med hänsyn till miljö, hållbarhet, effektivitet och kostnad. Du har djup kunskap i tredjepartslogistik och hur olika val påverkar de logistiska effektivitetsvariablerna. Du utvecklar din ledarskapsförmåga för att kunna leda såväl projekt som medarbetare framåt och har kunskap i managementteori. Sammantaget blir du väl förberedd inför din kommande yrkesroll.Utbildningsform: Yrkeshögskoleutbildning på distans, 415 Yh-poäng, 2 år.Studiefart: Utbildningen bedrivs på 1 ...

  Provider NamePlushögskolan AB - Teknikhögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Integrerad Trafikflygarutbildning

  Den Integrerade Trafikflygarutbildningen är en heltidsutbildning på 500 Yrkeshögskolepoäng, vilket motsvarar 2,5 års studier. Den Integrerade Trafikflygarutbildningen tar dig från din första flygtimme till de certifikat och behörigheter som krävs för att kunna jobba som pilot inom kommersiell luftfart. Flygcertifikaten är standardiserade inom Europa, vilket gör det möjligt för dig att ta anställning som pilot inom hela Europa. Målet med den Integrerade Trafikflygarutbildningen är att du ska lära dig flyga på ett professionellt och säkert sätt för att möta arbetsmarknadens behov och krav på kompetens. Utbildningen bedrivs på svenska men en stor del av studielitteraturen och stor del av kommunikationen i flygplanet är på engelska. Utbildningen ställer höga krav på bland annat säkerhetsarbete, analytisk förmåga, stresstålighet, beslutsfattande, simultankapacitet och förmåga att tillgodogöra sig mycket teori på kort tid.Den Integrerade Trafikflygarutbildningen börjar med grundläggande flygteori och praktisk flygning under vår och sommaren. Teorilektioner varvas med flygning i skolans enmotoriga Cessna 172 G1000. Du lär dig att flyga tillsammans med OSM’s flyginstruktörer där fokus ligger på att hantera flygplanet i olika faser av flygningen. Efter hand kommer du att flyga själv och utföra övningar på egen hand varvat med lektioner med instruktör. Flygutbildningen omfattar grundläggande flygträning, navigering, mörkerflygning, instrumentflygning och flygning med flermotoriga flygplan. De olika flygfaserna varvas me ...

  Provider NameOSM Aviation Academy AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Integrerad trafikflygarutbildning med MPL-certifikat

  Trafikflygare – 2,5 ÅR (5OO YH-poäng) 100 veckor• En modern utbildning med hög grad av integrering mellan teori, grundflygning och kvalificerad praktik som styrman• En utbildning med stark förankring i näringslivet • Ett yrke som handlar om såväl avancerad teknik som samspel människor emellan• Ett yrke med tydliga rutiner och instruktioner där det krävs noggrann planering, men där ändå ingen arbetsdag är den andra lik YrkesrollenPiloter verkar i en internationell miljö med många möjligheter till stimulerande upplevelser och erfarenheter. En flygning genomförs inom ramarna för ett flertal omfattande regelverk, alltifrån flygbolagets arbetsregler till luftfartsmyndighetens regler och flygbestämmelser kring flygverksamhet i allmänhet. Trots detta är yrket omväxlande och utmanande, alltid nytt väder, ständigt nya kollegor i cockpit och kabin, nya städer att flyga till och mycket annat som piloten alltid tar hänsyn till vid en flygning. Alla oförutsedda situationer ska kunna hanteras tryggt, lugnt och på ett korrekt sätt. Pilotyrket är onekligen ett speciellt yrke med höga krav på kompetens och ansvarskännande men som också ger hög grad av tillfredsställelse. Att ständigt prestera på topp är både utvecklande och givande.Utbildningens målUtbildningen leder till att man i första hand ska kunna arbeta som trafikflygare (pilot) i den kommersiella luftfarten. Exempel på arbetsgivare är Norwegian, SAS, Primera Air mfl. Andra yrken i yrkesområdet är t.ex. administrativ- teknisk- eller simulatorpilot, aeronautisk analytiker ...

  Provider NameLunds universitet Trafikflyghögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Integrerad trafikflygarutbildning med MPL-certifikat

  Trafikflygare – 2,5 ÅR (5OO YH-poäng) 100 veckor• En modern utbildning med hög grad av integrering mellan teori, grundflygning och kvalificerad praktik som styrman• En utbildning med stark förankring i näringslivet • Ett yrke som handlar om såväl avancerad teknik som samspel människor emellan• Ett yrke med tydliga rutiner och instruktioner där det krävs noggrann planering, men där ändå ingen arbetsdag är den andra lik YrkesrollenPiloter verkar i en internationell miljö med många möjligheter till stimulerande upplevelser och erfarenheter. En flygning genomförs inom ramarna för ett flertal omfattande regelverk, alltifrån flygbolagets arbetsregler till luftfartsmyndighetens regler och flygbestämmelser kring flygverksamhet i allmänhet. Trots detta är yrket omväxlande och utmanande, alltid nytt väder, ständigt nya kollegor i cockpit och kabin, nya städer att flyga till och mycket annat som piloten alltid tar hänsyn till vid en flygning. Alla oförutsedda situationer ska kunna hanteras tryggt, lugnt och på ett korrekt sätt. Pilotyrket är onekligen ett speciellt yrke med höga krav på kompetens och ansvarskännande men som också ger hög grad av tillfredsställelse. Att ständigt prestera på topp är både utvecklande och givande.Utbildningens målUtbildningen leder till att man i första hand ska kunna arbeta som trafikflygare (pilot) i den kommersiella luftfarten. Exempel på arbetsgivare är Norwegian, SAS, Primera Air mfl. Andra yrken i yrkesområdet är t.ex. administrativ- teknisk- eller simulatorpilot, aeronautisk analytiker ...

  Provider NameLunds universitet Trafikflyghögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Integrerad trafikflygarutbildning med MPL-certifikat

  Trafikflygare – 2,5 ÅR (5OO YH-poäng) 100 veckor• En modern utbildning med hög grad av integrering mellan teori, grundflygning och kvalificerad praktik som styrman• En utbildning med stark förankring i näringslivet • Ett yrke som handlar om såväl avancerad teknik som samspel människor emellan• Ett yrke med tydliga rutiner och instruktioner där det krävs noggrann planering, men där ändå ingen arbetsdag är den andra lik YrkesrollenPiloter verkar i en internationell miljö med många möjligheter till stimulerande upplevelser och erfarenheter. En flygning genomförs inom ramarna för ett flertal omfattande regelverk, alltifrån flygbolagets arbetsregler till luftfartsmyndighetens regler och flygbestämmelser kring flygverksamhet i allmänhet. Trots detta är yrket omväxlande och utmanande, alltid nytt väder, ständigt nya kollegor i cockpit och kabin, nya städer att flyga till och mycket annat som piloten alltid tar hänsyn till vid en flygning. Alla oförutsedda situationer ska kunna hanteras tryggt, lugnt och på ett korrekt sätt. Pilotyrket är onekligen ett speciellt yrke med höga krav på kompetens och ansvarskännande men som också ger hög grad av tillfredsställelse. Att ständigt prestera på topp är både utvecklande och givande.Utbildningens målUtbildningen leder till att man i första hand ska kunna arbeta som trafikflygare (pilot) i den kommersiella luftfarten. Exempel på arbetsgivare är Norwegian, SAS, Primera Air mfl. Andra yrken i yrkesområdet är t.ex. administrativ- teknisk- eller simulatorpilot, aeronautisk analytiker ...

  Provider NameLunds universitet Trafikflyghögskolan

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Internationell handelslogistiker

  Som logistiker har du en helhetssyn. Att rätt vara finns på rätt plats i rätt tid är en förutsättning för effektiv produktion och försäljning i ett företag. En logistiker kan arbeta med att planera, styra och utforma ett företags material- och informationsflöden. Dina yrkesroller kan vara logistikansvarig, inköpare, material- och produktionsplanerare, internationell speditör, transportledare eller transportplanerare. Du kan också arbeta med leverantörsutveckling samt som projektledare inom logistik- och ekonomiprojekt. Yrkesrollen anställs företrädesvis av medelstora och stora företag som till stor del, eller till största delen, är inriktade mot den internationella marknaden, där Europa fortfarande har störst betydelse för svenskt näringsliv, även om Asien, då främst Kina, är stadigt växande. Ett företags framgång beror naturligtvis på en rad faktorer, men då både Transportledare ochLogistiker är centrala för företagens flöden både intern och extern så blir välutbildade/kompetenta i dessa yrkesroller mycket betydelsefulla. Internationell inriktningI utbildningen ingår ämnen som exempelvis Projektledning, Affärsekonomi, Logistik, Export och Import, Introduction to sales och Miljö och kvalitet i transportorganisationen. ...

  Provider NameFolkuniversitetet – Kursverksamheten vid Umeå Universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Internationell Speditör

  Internationell SpeditörUtbildningen leder till att du kan arbeta inom följande områden: Speditör, logistiker, transportplanerare, tullspecialistoch inköpare.Du läser ämnen som: Logistik, juridik, affärsengelska, företagsekonomi, export & import, samt internationell handel.Efterfrågan på utbildad arbetskraft är stor, då många som söker sig till branschen saknar formell utbildning. Samtatt det pågår ett stort generationsskifte inom branschen. E-handeln är en stor bidragande orsak till branschensexpansion. ...

  Provider NameSigtuna Kommun, Centrum för vuxenutveckling

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages