• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 12 items
 1. DAT.cz

  Databáze DAT CZ pomáhá uživatelům, kteří chtějí doplnit nebo rozšířit svou kvalifikaci, najít vhodnou vzdělávací akci či seminář ve zvoleném oboru i regionu. Zdrojem údajů v databázi jsou přímo konkrétní vzdělávací společnosti, které mají zájem prezentovat a nabízet své akce prostřednictvím služeb serveru DAT CZ. V současné době tato databáze obsahuje širokou nabídku vzdělávacích kurzů z celé České republiky. ...

  Provider NameTrexima, a. s.

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 2. Drošības inženierija- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas mērķis ir sniegt profesionālo izglītību drošības inženierijā, lai nodrošinātu 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības prasībām atbilstošu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu kopumu, kas ļauj uzsākt darba aizsardzības vecākā speciālista un ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālista profesionālo darbību. Uzdevumi Studiju programmas uzdevumi: 1. nodrošināt starptautiskajiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam; 2.sniegt studentiem vispusīgas zināšanas par Eiropas Savienības un Starptautiskās darba organizācijas prasībām darba aizsardzības jomā, kā arī darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības likumdošanā; 3.veicināt studējošo interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, profesionālo zināšanu papildināšanu; 4.rosināt studējoši interesi par valstī notiekošajiem procesiem tehnogēnā vidē, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus; 5. nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas atbilstoši jomas un starptautiskās prakses attīstībai; 6. veicināt akadēmiskā personāla un studentu savstarpējo mijiedarbību zinātniski pētnieciskā darba veikšanā un iegūto rezultātu praktiskā izmantošanā; 7. attīstīt akadēmiskā personāla un studentu starptautisko apmaiņu un dalību projektos. Studiju rezultāti Studiju programmas absolventi: ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Info absolvent

  Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práceVítáme Vás v informačním systému ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy. ...

  Provider NameNárodní ústav pro vzdělávání

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 4. Information about Czech education system

  General information about the system (different cycles, their length, language of instruction,...)   http://www.studyin.cz/higher-education-system/   http://www.czech-universities.com/clanek/5572-czech-higher-education-system   http://www.european-funding-guide.eu/articles/funding-overview/higher-education-czech-republic   http://www.msmt.cz/uploads/Areas_of_work/higher_education/Higher_Education_in_the_Czech_Republic_2008.pdf   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 5. Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní)

  Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní) - Overview of schools of tertiary education (public, private, state) ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 6. Rejstřík škol- Register of schools (except tertiary education)

  Adresář škol a školských zařízení (kromě vysokých škol) - Register of schools (except tertiary education). ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 7. SET středních škol

  Vzdělávací nabídka oborů středních škol a konzervatoří. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 8. SET vyšších odborných škol

  Vzdělávací nabídka vyšších odborných škol. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 9. Sports Medicine, Health Toursim and Leisure Sciences

  Ein Fokus des Dissertationsangebots liegt in der Alpin- und Höhenmedizin. Ergänzt wird das Doktorat-Studium mit Forschungsprojekten aus dem Gesundheitstourismus und den Freizeitwissenschaften, welche in Kooperation mit der Universität Innsbruck, vertreten durch Prof. Mike Peters, Institut für Strategisches Management, Marketing und Tourismus, durchgeführt werden. ...

  Provider NameTiroler Privatuniversität UMIT

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol
 10. Study in the Czech Republic

  Study in the Czech Republic is a resource for information about higher education in the Czech Republic. It provides essential information about the higher education system, study opportunities and student´s life in the Czech Republic.  Read more: http://www.studyin.cz/ ...

  Provider NameStudy in the Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic

Pages