• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 13 items
 1. Efterskoler

  Du bor på skolen sammen med de andre elever, og der er ikke så meget forskel på undervisning og fritid, som du kender det fra din folkeskole. Ud over skolefagene har efterskolerne et stort udbud af valgfag inden for fx idræt og kreative fag.Efter dit ophold på en efterskole kan du fortsætte på en ungdomsuddannelse. ...

  Provider NameAskov Højskole og Efterskole (Askov Esk.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Gymnasial supplering (GS)

  Der findes dels GSK-fag, der overvejende udbydes som komprimerede kurser, og dels gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere med en udenlandsk gymnasial eksamen. ...

  Provider NameNiels Brock (Copenhagen Business College) (Niels Brock JUR)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Hf-enkeltfag

  Det er også muligt at sammenstykke enkeltfagene til en fuld hf-eksamen, hvis du har brug for en hel gymnasial eksamen og gerne vil tage den i dit eget tempo, fx på grund af job eller lignende. På nogle videregående uddannelser kan man søge optagelse med enkelte hf-fag. En fuld hf-eksamen giver adgang til alle videregående uddannelser, hvis du opfylder de eventuelle specifikke adgangskrav til en uddannelse. ...

  Provider NameVoksenUddannelsescenter Frederiksberg (Frb. VUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Husholdnings- og håndarbejdsskoler

  Skolerne adskiller sig fra den almindelige 10. klasse og andre kostskoler ved, at en tredjedel af undervisningen er praktisk-faglig med fokus på fagområder som fx mad, design, pædagogik og håndværk.Et ophold på husholdnings- eller håndarbejdsskole kan være en god forberedelse for dig, der vil starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. ...

  Provider NameLinieskolen, Hadsten Husholdningsskole (Hadsten Hushsk.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Højere forberedelseseksamen (hf)

  Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv at vælge nogle frem for andre. Efter hf kan du søge optagelse på en videregående uddannelse. ...

  Provider NameEgedal Gymnasium & HF (Egedal Gym.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Højere handelseksamen (hhx)

  Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også er mange fag, som du skal have. Hhx er en internationalt orienteret uddannelse, og du arbejder med it i alle fag. Du lærer både at arbejde selvstændigt og at løse opgaver sammen med andre - begge dele noget du kan bruge senere i livet. Efter hhx kan du søge optagelse på en videregående uddannelse. ...

  Provider NameCampus Bornholm - HHX og Merkantile EUD (Campus BRK HHX)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Højere teknisk eksamen (htx)

  Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også er mange fag, som du skal have. Noget af undervisningen på htx foregår i værksteder og i laboratorier, hvor du i praksis afprøver de teorier, du lærer. Du lærer både at arbejde selvstændigt og at løse opgaver sammen med andre - begge dele noget du kan bruge senere i livet. Efter htx kan du søge optagelse på en videregående uddannelse. ...

  Provider NameKøbenhavns Tekniske Skole (Kbh.Tekn.Sk.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Internationale gymnasiale uddannelser

  Flere skoler landet over udbyder International Baccalaureate (IB), der er en 2-årig international gymnasial uddannelse, som kan tages i over 100 lande. Her er undervisningsproget engelsk. I København er der desuden mulighed for at tage en 3-årig fransksproget gymnasial uddannelse og en 3-årig tysksproget gymnasial uddannelse. Uddannelserne giver adgang til optagelse på videregående uddannelser i Danmark og i udlandet. ...

  Provider NameBirkerød Gymnasium HF IB & Kostskole (Birkerød Gym.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Kombinationsprojektet

  På højskolen kan du følge fag, som forbereder dig til din erhvervsuddannelse, men du har samtidig mulighed for at få undervisning i kreative og musiske fag. Du kan også dyrke sport.Når du har gennemført dit ophold, kan du fortsætte på en erhvervsuddannelse. Hvilken uddannelse du kan søge ind på, afhænger af din fagsammensætning. ...

  Provider NameIdrætshøjskolen Bosei (Bosei Idrætsh)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Produktionsskoler

  På produktionsskolen er vægten lagt på praktisk arbejde kombineret med skolefag efter behov. Du kan fx arbejde med landbrug, musik eller it. Der er også muligheder for at følge undervisning i fag som samfundsfag, matematik og dansk.Når du har afsluttet uddannelsen, kan du vælge at gå i gang med en erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse. ...

  Provider NameProduktionsskolen Nordsjællands Uddannelsescenter (Nordsj.prod)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages