• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 19 items
 1. Geotieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Geotieteiden kandidaattina saat aivan uudenlaisen näkökulman ympäröivään luontoon: näkemämme luonto on geologisten prosessien muodostamaa ja muokkaamaa. Kenttäopetus onkin geotieteiden opetuksen kivijalka. Perus- ja aineopinnoissa opit perusasiat maapallon prosesseista, koostumuksesta, rakenteesta ja historiasta, opit tunnistamaan mineraaleja, kivilajeja, maalajeja sekä fossiileja ja ymmärtämään niiden merkityksen. Kandidaatin tutkinnon aikana opiskelet myös muita aineita (esim. kemia, fysiikka, matematiikka ja tilastotiede), jotka antavat tarvittavan taustatuen geotieteiden opinnoille. Luentosalien lisäksi opintoja toteutetaan monenlaisissa ympäristöissä, kuten opetuslaboratorioissa, kenttäkursseilla tutkimusasemilla tai opintomatkoilla muille mantereille. Opinnot sisältävätluentojen lisäksi runsaasti itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä, erilaisia harjoituksia sekä työelämään valmentavaa sisältöä. Geotieteiden opiskelijat muodostavat tiiviin ja aktiivisesti toimivan yhteisön, jonka keskiössä ovat geologian opiskelijajärjestö Vasara ry ja geofysiikan opiskelijajärjestö Geysir. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Maantieteen kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Ensimmäisenä vuonna opiskellaan maantieteen perusopinnot ja osa aineopinnoista. Opinnot koostuvat johdantoluennoista ja kirjallisuudesta sekä laajoista harjoitus- ja kenttäkursseista, joilla opiskellaan maantieteellistä teoriaperustaa ja menetelmiä. Muina opintoina on tietotekniikkaa ja akateemisia taitoja. Toisena opiskeluvuonna vuorossa ovat menetelmätieteiden opinnot, valinnaisia opintoja ja muita opintoja, kuten kieliä ja työelämään orientoivia opintoja. Opettajiksi suuntautuvat tekevät toisen opetettavan aineen opinnot. Vapaasti valittaviin opintoihin voi valita oman kiinnostuksen mukaisia kokonaisuuksia Helsingin yliopiston koulutusohjelmista tai muiden yliopistojen/korkeakoulujen JOO-opinnoista. Omalla laitoksella voi suorittaa geoinformatiikan 25 op:n opintomoduulin. Kolmantena vuonna keskitytään jälleen maantieteen aineopintoihin. Kirjallisuuden, luentojen ja erikoiskurssien lisäksi niihin kuuluu syyslukukauden seminaari, jossa aloitetaan kandidaatintutkielman valmistelu. Tutkielma kirjoitetaan valmiiksi kevätlukukauden aikana. Lisäksi ohjelmassa ovat loput vapaasti valittavat opinnot ja muita opintoja, esim. kieliä ja projektityöskentely- tai työharjoittelujakso. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Geology, Master of Science (2 years)

  Syventävien opintojen alussa perehdytään kaikilla erikoistumislinjoilla alan keskeisiin tutkimusmenetelmiin. Geologian opintoihin kuuluu myös intensiivistä pienryhmäopetusta harjoitustyökursseilla, ohjattua laboratoriotyöskentelyä erikoiskursseilla tai räätälöityjä lyhytkursseja ulkomaisten ja kotimaisten asiantuntijoiden johdolla. Sokerina pohjalla ovat kuitenkin erilaiset kenttäkurssit, opintomatkat, tutkimusmatkat ja ekskursiot. Niillä päästään tutustumaan opiskeltaviin aiheisiin niiden luonnollisessa ympäristössä ja saadaan kokemuksia, joista riittää kerrottavaa. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Master's Programme in Geography, Master of Science (2 years)

  The first year of the advanced module of the Master’s programme contains the method courses of your chosen study track, elective courses, and advanced literature. During this year you will start planning your Master’s thesis. In the autumn of the second year, you will join a Master’s seminar and take exams on literature related to the MSc thesis. In the spring, you should be ready to present your finished MSc thesis (Pro gradu). In addition, you can take optional courses in both years that support your study track. If you are studying to be a teacher, you will take courses in pedagogy during your second year. Studying takes many forms. A large part of the instruction is contact teaching. Method and specialisation courses are usually implemented in groups of 10-20 students, where it is easy to discuss professional issues and gain deeper insights. Independent study is supported through workshops supervised by older students, and reading circles. The Master’s programme also includes extensive exams on literature in the field. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Geography, Master of Science (2 years)

  The teachers of regional studies encourage students to scientific and creative thinking – to find varying viewpoints and versatile solutions. Scientific research and learning are completed with practical skills, written works and oral presentations. During the final year of your studies, you will write a master's thesis, which is an excellent opportunity to take part in current research projects conducted at the Department. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Economic Geology, Master's Programme in Geosciences, Master of Science (2 y)

  The course structure diagram shows the degree structure of each semester (autumn and spring semester), and the required study modules with their credits are shown below. Master studies consist of compulsory advanced-level courses (minimum 50 credits) and other intermediate and advanced level courses (35 credits). ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu Mining School

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Maisterihaku, Geotieteet, filosofian maisteri (2 v)

  Tutkinto-ohjelman sisällössä korostuu kansainvälisen yhteistyön merkitys. Opetus sisältää ymmärryksen uusita geologisista ja geokemiallisista tutkimusmenetelmistä ja saavutettava kokonaiskuva mm. kilpialueiden geologisesta kehityksestä tulevat olemaan opiskelijan keskeistä osaamisaluetta mm. malmipotentiaalin ja malmiresurssien arvioinnissa.Tutkimusalana geotieteet  on monitieteinen ja sen vuoksi sitä tukevia hyödyllisiä oppiaineita  ovat mm. kemia, fysiikka, matematiikka ja tietojenkäsittelytieteet sekä erityisesti kaivos- ja rikastustekniikka ja muut teknillistieteelliset alat kuten prosessi-, vesi- ja ympäristötekniikka. Tutkinto-ohjelma antaa valmiudet uuden sukupolven geotieteilijöille osallistua vastuulliseen kaivostoimintaan sen eri osa-alueilla. Taloudellinen geologia kytkeytyy moniin geotieteiden erikoisaloihin, taloustieteisiin sekä ympäristö- ja yhteiskuntatieteisiin. Koulutuksessa kenttä- ja laboratoriotyöskentely sekä työharjoittelu muodostavat teoreettisten opintojen ohella tärkeän osuuden. Koulutuksella saavutetaan useita yleisiä valmiuksia kuten kyky monipuoliseen viestintään ja ongelmanratkaisuun. Kansainvälisyys on luonteva osa koulutusta ja tulevia työtehtäviä. Koulutus tarjoaa hyvät mahdollisuudet opiskelijalle siirtyä halutessaan jatkamaan opintojaan ulkomaisiin yliopistoihin tai toimia kansallisissa ja kansainvälisissä malminetsintäorganisaatioissa. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu Mining School

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Geosciences, Double Degree, Master's Programme in Geosciences, Master of Science (2y)

  The Double Degree Master's Programme in Geosciences is a degree programme, which is done in a collaboration with Luleå University of Technology, Sweden and Oulu Mining School. The aim is to provide the competence to work as experts in different fields of geosciences in the public and private sector. It guides them to understand the action of geological processes and the mechanisms of formation of different geological formations as well as utilizing mineral enrichments from explorations to environmental aspects of mines.  ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu Mining School

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Geotieteet, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Tutkinto-ohjelman sisällössä korostuu kansainvälisen yhteistyön merkitys. Opetus sisältää ymmärryksen uusita geologisista ja geokemiallisista tutkimusmenetelmistä ja saavutettava kokonaiskuva mm. kilpialueiden geologisesta kehityksestä tulevat olemaan opiskelijan keskeistä osaamisaluetta mm. malmipotentiaalin ja malmiresurssien arvioinnissa.Tutkimusalana geotieteet  on monitieteinen ja sen vuoksi sitä tukevia hyödyllisiä oppiaineita  ovat mm. kemia, fysiikka, matematiikka ja tietojenkäsittelytieteet sekä erityisesti kaivos- ja rikastustekniikka ja muut teknillistieteelliset alat kuten prosessi-, vesi- ja ympäristötekniikka. Tutkinto-ohjelma antaa valmiudet uuden sukupolven geotieteilijöille osallistua vastuulliseen kaivostoimintaan sen eri osa-alueilla. Taloudellinen geologia kytkeytyy moniin geotieteiden erikoisaloihin, taloustieteisiin sekä ympäristö- ja yhteiskuntatieteisiin. Koulutuksessa kenttä- ja laboratoriotyöskentely sekä työharjoittelu muodostavat teoreettisten opintojen ohella tärkeän osuuden. Koulutuksella saavutetaan useita yleisiä valmiuksia kuten kyky monipuoliseen viestintään ja ongelmanratkaisuun. Kansainvälisyys on luonteva osa koulutusta ja tulevia työtehtäviä. Koulutus tarjoaa hyvät mahdollisuudet opiskelijalle siirtyä halutessaan jatkamaan opintojaan ulkomaisiin yliopistoihin tai toimia kansallisissa ja kansainvälisissä malminetsintäorganisaatioissa. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu Mining School

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Geography- Specialization on Tourism Geographies, Double Degree, Master's Programme in Geography, Master of Science (2y)

  Geography is one of the widest fields in sciences. The discipline studies different spatial and regional processes on the surface of the Earth, mainly in the context of human activities. One of the focal areas of geography is the examination of the relationship between people and the environment. This relation and its changing meanings are still important starting-points in geography. At the University of Oulu, geography is divided into five fields of specialization: physical geography, human geography, tourism geography, geoinformatics as well as regional development and regional policy. Geography has a special role as a mediator between social and natural sciences. Due to the wide-ranging character of the research subjects, geographers currently apply the theories and methods of natural sciences, cultural and social sciences widely. Similarly, the aim of education in geography is to provide students with wide and profound theoretic-methodological knowledge and to offer the capability to master the contents of the field. After the graduation, students are able to apply this knowledge in e.g. scientific research, regional planning or as experts and subject teachers. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages