• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4 items
 1. Mākslas institūciju pārvaldība- Multimediju producēšana- 1. līm. prof. studijas

  Programmas "Mākslas institūciju pārvaldība" apakšprogramma "Multimediju producēšana". Programmu beidzot, iegūst kvalifikāciju "Kultūras menedžeris ar specializāciju multimediju producēšanā". SPECIALITĀTE – KuLTŪRAS MENEDŽERIS Radošs, patstāvīgs un konkurētspējīgs speciālists kultūras pārvaldības jomā, kurš nodrošina dažāda mēroga projektu izstrādi, vadīšanu un koordinēšanu savā specializācijā gan Latvijā, gan Eiropā. Specializācija – MULTImediju producents Specializācija Multimediju producēšana sniedz iespēju iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas mediju producēšanā, kas ietver digitālo un drukāto mediju specifiku, dažādu radošu projektu realizēšanu TV, radio programmu, raidījumu, ētera producēšanu, ka arī ieskatu mazbudžeta filmu veidošanā. Producenta profesijas pamatu apgūšana ietver arī finanšu un reklāmas menedžmentu, radošās komandas veidošanu un vadīšanu, kā arī pielietojamo tehnoloģiju pārzināšanu. Katrā semestrī pievēršoties vienam no galvenajiem medijiem, studenti: - izveido žurnālu sevis izvēlētai auditorijai (drukātie medij); - apgūst web lapas un sociālo mediju veidošanu un uzturēšanu (digitālie mediji); - producē savas izsapņotās radiostacijas paraugformātu (radio); - apgūst TV specifiku, ka arī veido TV produktu (TV producēšana); - apgūst kinoproducenta darba pamatus kopā ar profesionāliem operatoriem, montāžas speciālistiem, producentiem un kinorežisoriem (mazbudžeta kino). ...

  Provider NameLatvijas Kultūras akadēmijas aģentūra "Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kultūras koledža"

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Public Relations Management- Professional bachelor studies

  Winter 2018/2019 admission (studies in Russian): Documents accepted from November 1, 2018 to December 17, 2018. The programme is intended for potential managers of public relations / integrated communications department, current leaders, professionals in the public relations field. Programme curriculum* • Innovations in Social Media Communication • Corporate Communication and Public Relations • Corporate Reputation Management • Communication Techniques in Public Relations • Interaction of Contemporary Journalism and Public Relations • Economic Processes in National Economy • Organization Management • Politics and Political Communication • Research Methods of Public Relations • Public Relations Strategies in State, Private and Public Sectors • Cross-cultural Communication and Global Marketing • State, Private and Public Sector Partnership Principles • Strategic Management • Public Relations Development Trends in Communications Science • Management Psychology • Statistic Methods in Public Relations • Communication Management and Public Relations in Europe • Language Practice in Mass Communication • Types of Private Support and Methods of its Attraction (Sponsorship, Patronship, Donations etc.) • Master Thesis. ...

  Provider Name“RISEBA” University of Business, Arts and Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Management of International Communication- Professional bachelor studies

  Core modules of the programme: International Communication International Communication courses make up almost 30% of the total study time. This module provides students with the base for future communication activities and business opportunities in the international environment. It covers such fields as etiquette and protocol, integrated marketing communication, new media, communication science and international marketing, environment communication. Management Management courses make significant amount from the total study time. Such study courses as Business intelligence, Social psychology, Project management, Management make our students competitive in the international labour market. Professional Module There are three professional modules in the current study programme: Trade in the international market, Alternative marketing and Sport projects management. ...

  Provider NameTuriba University

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Stratēģiskā un sabiedrisko attiecību vadība- Mag. studijas

  Studiju programmas mērķis: Sniegs iespēju turpināt studijas maģistra līmenī tiem studentiem, kas savā profesionālā darbībā specializējas sabiedrisko attiecību vadībā un tās stratēģiskā attīstībā; Nodrošināt RSU un citu augstskolu studentiem (absolventiem) studiju iespējas pēc bakalaura studiju noslēguma sabiedrisko attiecību nozarē. Programmas uzdevumi: Sagatavot akadēmiski izglītotus sociālo zinātņu speciālistus, kas spēj patstāvīgi izmantot apgūtās teorētiskās zināšanas un pētnieciskās metodes konkrētu problēmu risināšanā sabiedrisko attiecību un stratēģiskās vadības nozarēs; Sekmēt sabiedrisko attiecību un vadības speciālistu konkurētspēju Latvijas un Eiropas Savienības darba tirgū un panākt, ka šī konkurētspēja balstās uz aktuālākajiem teorētiskajiem atzinumiem nozares attīstības politikā, augstu prasmju līmeni sabiedrisko attiecību vadībā, mediju jomā un mārketingā; Īstenot mūsdienu zināšanu apgūšanu komunikācijas teorijās un sociālo pētījumu metodēs, pievēršot uzmanību jaunām teorētiskām pieejām sabiedrisko attiecību un stratēģiskā vadībā Latvijā un Eiropas Savienības valstīs; Attīstīt radošu un kritisku domāšanu sabiedrisko attiecību un stratēģiskās vadības jomās. Iegūtās zināšanas • Kā patstāvīgi darboties stratēģiskās un sabiedrisko attiecību vadības nozarēs, balstoties uz apgūtajām vadības teoriju zināšanām un pētnieciskā darba metodēm • Kā integrēt sabiedrisko attiecību un stratēģiskās vadības zināšanas, lai veidotu konkrētas organizācijas politiku, darbotos projektos, organizētu sabiedrisko attiecīb ...

  Provider NameRīgas Stradiņa universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia