• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 22 items
 1. Supervīzija- Prof. mag. studijas

  Studiju programma ir domāta sociālās labklājības jomā strādājošiem speciālistiem, kuri vēlas iegūt supervizora profesionālo kvalifikāciju sociālā darba un karitatīvā sociālā darba supervīzijas jomā – profesionālai un kvalitatīvai supervīzijas procesa organizēšanai un vadīšanai. Programma attīsta prasmes lietot starpdisciplinārās pētnieciskās metodes sociālā darba jomā un ar to saistītajā pētniecībā. Programmas uzdevumi ir 1) sagatavot labus speciālistus ar padziļinātām teorētiskām un praktiskajām zināšanām sociālā darba supervīzijas jomā; 2) attīstīt jaunas pieejas profesionālajā darbībā; 3) apgūt dažādās supervīzijas formas (individuālā, grupu, komandas, organizācijas u.c.) sociālajā darbā; 4) izmantot inovatīvas pieejas supervīzijā (karitatīvā supervīzija u.c.); 5) motivēt mūžizglītībai, sistemātiskai savas kvalifikācijas pilnveidošanai, profesionālajai izaugsmei (doktora līmeņa studijas); un 6) attīstīt kompetenci uzņēmējdarbības vadīšanā. Studiju programmu vada un docē pieredzējuši vietējie un ārzemju supervizori un akadēmiskie mācībspēki. Ir nodrošinātas supervīzijas prakses iespējas Latvijas sociālajos dienestos. Programma nodrošina arī kursus profesionālās kompetences sniegšanā uzņēmējdarbības vadībā un organizācijā. Erasmus+ programmas ietvaros iespējamas studiju vai prakses iespējas ārzemēs. Studiju programmas izstrādē ņemti vērā Eiropas nacionālo supervizoru organizāciju asociācijas (ANSE) kompetences standarti izglītības programmu izveidē, un tajā iestrādāti starpdisciplinārās pētniecības principi un ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Karitatīvais sociālais darbs- Prof. mag. studijas

  Studiju programma orientē uz padziļinātu karitatīvā sociālā darba formu apguvi sociālo pārmaiņu laikā, un īpašu akcentu liek uz sociālās ekonomijas apguvi sociālā darba kontekstā. Šīs prasmes dos programmas beidzējiem iespēju uzsākt savu individuālo sociālo uzņēmējdarbību mūsu valstī, šīs zināšanas Eiropas kontekstā ir ļoti pieprasītas un inovatīvas. ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Karitatīvais sociālais darbs- Prof. bak. studijas

  Profesionālā bakalaura studiju programma “Karitatīvais sociālais darbs” (Profesionālais bakalaurs sociālajā darbā un karitatīvais sociālais darbinieks) izglīto augstākā līmeņa speciālistus profesionālam darbam valsts un pašvaldību sociālā darba iestādēs, nevalstiskajās organizācijās, Baznīcas dažādu konfesiju institūcijās, kā arī attīsta savus individuālā sociālā darba uzņēmumus. Šīs programmas stiprā puse ir zināšanas par cilvēku, antropoloģijas, psiholoģijas un sociālā darba starpdisciplinārās studijas vienā veselumā. Metodoloģijas praktiska iepazīšana un pielietošana. ...

  Provider NameLATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Information about Czech education system

  General information about the system (different cycles, their length, language of instruction,...)   http://www.studyin.cz/higher-education-system/   http://www.czech-universities.com/clanek/5572-czech-higher-education-system   http://www.european-funding-guide.eu/articles/funding-overview/higher-education-czech-republic   http://www.msmt.cz/uploads/Areas_of_work/higher_education/Higher_Education_in_the_Czech_Republic_2008.pdf   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 5. Universities in the Czech Republic

  In the Czech Republic, there are 26 public, 2 state and 39 private higher education institutions.   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 6. Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní)

  Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní) - Overview of schools of tertiary education (public, private, state) ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 7. Study in the Czech Republic

  Study in the Czech Republic is a resource for information about higher education in the Czech Republic. It provides essential information about the higher education system, study opportunities and student´s life in the Czech Republic.  Read more: http://www.studyin.cz/ ...

  Provider NameStudy in the Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 8. Licence arts, lettres, langues mention langues, littératures et civilisations étrangères et régionales

  Anglais, allemand, espagnol, italien, mais aussi arabe, chinois, japonais, hébreu, polonais, russe, suédois... l'éventail des langues étrangères possible est large. Même variété du côté des langues régionales : basque, breton et celtique, catalan, créole, langue d'Oc, langue et culture corses, langues océaniennes, langues polynésiennes, occitan ou tahitien. Néanmoins, toutes les universités ne proposent pas l'ensemble des langues. ...

  Provider NameUniversité de la Sorbonne Nouvelle

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 9. Master sciences humaines et sociales mention éthique spécialité prise en charge des victimes et des auteurs d'agression

  Le premier objectif du master est la formation des professionnels participant aux prises en charge et aux soins à apporter aux victimes, incluant la reconnaissance des préjudices (expertises et preuves), la gestion des droits et des conséquences somatiques et psychiques. médecin légiste et médecins experts travailleur social et acteur de santé du monde médico-judiciaire psychiatre et psychologue travaillant dans les unités de médecine légale et le monde médico-judiciaire professionnel en charge de l'aide aux victimes professionnel de santé et du monde médico-social travaillant en milieu pénitentiaire et/ou de l'accompagnement socio-judiciaire professionnel travaillant dans le domaine de la réparation du préjudice corporel expert dans le monde de la santé pharmacien et biologiste du monde médico-judiciaire professionnel travaillant dans le conseil d'assurance et médecin dit de recours médecin coordonnateur ou médecin traitant ou professionnels impliqués dans la prise en charge des auteurs de violences) médecin spécialisé dans la prise en charge des auteurs de violences en général psychologue, psychiatre, et infirmier spécialisé dans la prise en charge des victimes d'accidents collectifs dans les Cellules d'Urgence Médico-Psychologiques professionnel évaluateur et gestionnaire dans le domaine du préjudice professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse, administration pénitentiaire, police nationale, etc professionnel de la santé travaillant avec les familles de victimes endeuillées ...

  Provider NameUniversité Paris Descartes

  Category: Learning Opportunities Location: France, Ile-de-France (Paris)
 10. Master arts, lettres, langues mention lettres et langues européennes et internationales spécialité francophonie, plurilinguisme et médiation interculturelle

  La spécialité Francophonie, Plurilinguisme et Médiation Interculturelle vise à former des professionnels de la médiation interculturelle : chargés de mission et enseignants/formateurs, dans le domaine actions linguistiques, éducatives et culturelles au service de la promotion du plurilinguisme et de la francophonie, en France ou à l’étranger. ...

  Provider NameUniversité Bretagne-Sud

  Category: Learning Opportunities Location: France, Bretagne (Rennes)

Pages