• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 2 items
 1. Mežinženieris- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studenti iegūst zināšanas un prasmes darbam ar mūsdienīgām projektēšanas un ražošanas tehnoloģijām, apgūst mežsaimniecības uzņēmuma vadības un ražošanas organizēšanas kompetences, zināšanas par pilnu meža apsaimniekošanas ciklu, tehnoloģijām un meža ekonomiku. Karjeras iespējas: Absolventi var strādāt mežizstrādes, meža apsaimniekošanas, koksnes pirmapstrādes vai kokmateriālu loģistikas un tirdzniecības uzņēmumos, konsultatīvajos dienestos, kā arī veidot karjeru mežzinātnes jomā. Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Meža darbi un mežkopība, Meža ekonomika un politika, Koksnes materiāli un tehnoloģija, Zemes ierīcība, Ekonomika, Uzņēmējdarbības vadība, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde, Informācijas tehnoloģijas. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Mežzinātne- Bak. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studenti apgūst zināšanas meža ekonomiskajos, ekoloģiskajos un sociālajos aspektos, studē mežsaimniecības darbu vadību un organizāciju, iepazīst koksnes tirgu, iemācās kā kopt mežu, lai tas dotu iespējami augstāku ražu un tiktu saglabāta dabas daudzveidība. Karjeras iespējas: Absolventi var strādāt valsts AS "Latvijas valsts meži", Valsts Meža dienestā, mežierīcības uzņēmumos, meža resursu izmantošanas, kontroles un pārvaldīšanas organizācijās, konsultatīvā dienestā, kā arī veidot karjeru mežzinātnes jomā. Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Lauksaimniecība (akadēmiskā), Meža ekoloģija un mežkopība, Meža darbi un mežkopība, Meža ekonomika un politika, Zemes ierīcība, Ekonomika, Uzņēmējdarbības vadība, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia