• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 27 items
 1. Finanšu inženierija- Prof. bak. studijas

  1. kurss jāmācās filiālē, 2.-4. kurss - Rīgā. Mērķis Studiju programmas mērķis ir realizēt programmu, kuras ietvaros piedāvāt teorētiskās zināšanas informācijas tehnoloģiju un finanšu jomā un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai nodrošinātu konkrētajam profesijas standartam (finanšu analītiķis – PS 0229) un otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci. Sagatavot tautsaimniecības prasībām atbilstošus starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus speciālistus, kuri, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju (IT) sasniegumus, var veikt darbus, kas saistīti ar finansiālās darbības vadību, veikt biznesa procesu analīzi; analizēt, modelēt un prognozēt finanšu plūsmu; izmantojot IT, veikt vērtspapīru portfeļu un investīciju optimizēšanu; apzināt problēmas, formulēt mērķus, prognozēt to sasniegšanas ceļus un īstenot tos. Uzdevumi Profesionālās bakalaura studiju programmas uzdevumi ir: - Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas specialitātē un veidot finanšu vadības un finanšu analītiķa prasmes atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām. - Attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, profesionālo un akadēmisko zināšanu papildināšanu. - Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurentspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu. - Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pēt ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Finanšu inženierija- Prof. bak. studijas

  Mērķis Studiju programmas mērķis ir realizēt programmu, kuras ietvaros piedāvāt teorētiskās zināšanas informācijas tehnoloģiju un finanšu jomā un praktisko iemaņu apguves kopumu, lai nodrošinātu konkrētajam profesijas standartam (finanšu analītiķis – PS 0229) un otrā līmeņa profesionālajai augstākajai izglītībai atbilstošu zināšanu bāzi un profesionālo kompetenci. Sagatavot tautsaimniecības prasībām atbilstošus starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus speciālistus, kuri, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju (IT) sasniegumus, var veikt darbus, kas saistīti ar finansiālās darbības vadību, veikt biznesa procesu analīzi; analizēt, modelēt un prognozēt finanšu plūsmu; izmantojot IT, veikt vērtspapīru portfeļu un investīciju optimizēšanu; apzināt problēmas, formulēt mērķus, prognozēt to sasniegšanas ceļus un īstenot tos. Uzdevumi Profesionālās bakalaura studiju programmas uzdevumi ir: - Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas specialitātē un veidot finanšu vadības un finanšu analītiķa prasmes atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām. - Attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, profesionālo un akadēmisko zināšanu papildināšanu. - Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurentspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu. - Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību atbilstoši izmaiņām ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Izglītības darba vadītājs un viena mācību priekšmeta skolotājs- Prof. bak. studijas

  Specializācijas: - Angļu valodas skolotājs pamatskolā - Informātikas skolotājs - Latviešu valodas un literatūras skolotājs pamatskolā - Mājturības un tehnoloģiju skolotājs pamatskolā - Matemātikas skolotājs pamatskolā - Rokdarbu un mājturības skolotājs pamatskolā - Sociālo zinību skolotājs - Vizuālās mākslas skolotājs pamatskolā. Studiju rezultāti: Spēja demonstrēt izglītības vadībai un skolotāju profesijai atbilstošo jēdzienu un likumsakarību izprati, raksturīgās pamata un specializētās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni. Izmantojot apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes individuāli un komandā veikt profesionālus, inovatīvus un radošus risinājumus izglītības vadībā (ārējās vides, cilvēkresursu un finanšu plānošanā, organizēšanā un vadībā), pedagoģijā, psiholoģijā un viena mācību priekšmeta saturā un metodikā. Pārzināt likumdošanas procesus un izglītības, un skolotāju darbības reglamentējošos dokumentus un normatīvos aktus. Spēja izprast un darboties atbilstoši nozares aktivitātēm Latvijā un citās valstīs. Prasme izmantot modernās informācijas ieguves, apstrādes un sistematizēšanas tehnoloģijas. Augstākā līmenī pārvaldīt valsts valodu un sazināties svešvalodās. Spēja komunicēt un sadarboties ar darbiniekiem, izglītojamajiem, partneriem, masu saziņas līdzekļiem, valsts un sabiedriskajām institūcijām. Zināšanas un prasme ievērot organizācijas iekšējās kārtības, darba drošības un arodveselības noteikumus. Ētiska rīcība un precizitāte vadības un skolotāja darbā, atbilstošu uzdevumu izpildē, labvēlīga un ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Bachelor en Sciences et Ingénierie – Ingénierie (académique)

  Cette formation en ingénierie à caractère fondamental et académique porte principalement, durant les deux premières années de ce premier cycle sur l'enseignement des connaissances de base en Mathématiques, en Physique et en Informatique. De plus, elle fait fonction d'introduction aux disciplines que sont l'Electrotechnique, le Génie Civil et la Mécanique. Une formation commune étant dispensé lors des deux premières années, le choix de l'étudiant /e portant sur l'une des quatre spécialisations intervient en troisième année. Ce cursus correspond à la formation traditionnelle de l'ingénieur que connaissent la France et la Belgique, cursus au cours duquel l'accent est mis sur l'enseignement des connaissances de base. ...

  Provider NameUniversité du Luxembourg

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 5. Bachelor en Sciences et Ingénierie- Physique (académique)

  During the Bachelor training, the student becomes familiar with many mathematical tools and acquires basic knowledge in key areas of physics, so that by the end of the cycle he has a wide view of the whole discipline. At the same time he will receive basics of chemistry and computer science. The training aims to develop the scientific rigor, critical thinking, precision and imagination of the student. Generally speaking, knowledge is transmitted in the course of lectures. The tutorials and practical work, placed throughout the training, are designed to enable students to deepen their theoretical knowledge and gain essential experimental skills. The student freely chooses a number of courses. Their goal is to be able to extend his general culture, for example by improving his language skills. ...

  Provider NameUniversité du Luxembourg

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 6. Bachelor en Ingénierie – Télécommunication (professionnel)

  Das Studium vermittelt einerseits theoretische Grundlagen der Mathematik, Elektrotechnik und Informatik (Hard- und Software). Andererseits werden angewandte und spezialisierte Vorlesungen für die Bereiche der Netzwerk-Protokolle (TCP/IP, ATM, ISDN, etc.), Sicherheit in offenen Netzen (Kryptologie, Firewalls, Intrusion Detection Systeme, etc.), Antennen- und Hochfrequenztechnik (mobile Kommunikation, UMTS, Satellitenkommunikation, etc.) angeboten. Am Ende des Studiums wird in enger Kooperation mit einem sehr leistungsfähigen industriellen Umfeld eine Abschlußarbeit durchgeführt. Für besonders leistungsfähige und interessierte Studenten besteht die Möglichkeit, aktuelle angewandte Forschung im Bereich der Telekommunikation hautnah kennen zu lernen. ...

  Provider NameUniversité du Luxembourg

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 7. Bachelor en Ingénierie – Mécatronique (professionnel)

  La Mécatronique est un néologisme qui caractérise l’utilisation simultanée et l’étroite symbiose des techniques du Génie MECanique, de l’Elec TROnique, de l’Automatisme et de la Micro-Informat IQUE. La Mécatronique se positionne comme une approche globale et non pas une juxtaposition de compétences, d’où la nécessité de former des hommes responsables, capables de trouver des solutions innovantes, d’animer une équipe pluridisciplinaire et d’intervenir à tous les niveaux d’un système de production intégré. En fait, la Mécatronique vise à générer une nouvelle démarche de réflexion scientifique de l’ingénieur qui est destinée à des personnes possédant une grande ouverture d’esprit et dont le but est d’envisager de nouvelles façons de concevoir et de produire, de créer de nouveaux produits plus performants et de nouvelles machines. L’objectif de cette formation d’ingénieur à caractère professionnel est d’associer les fondements de base des trois sciences de l’ingénieur à cette nouvelle approche de conception. ...

  Provider NameUniversité du Luxembourg

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 8. Bachelor en Ingénierie – Mécanique Générale (professionnel)

  Les enseignements dispensés par cette formation sont essentiellement de type pratique. L’ingénieur en mécanique s’occupe en général de la construction, du développement et de l’invention de machines et d’installations, par exemple dans la construction automobile avec ses multiples sous-traitants, dans la construction de machines-outils, dans le développement de grands complexes industriels etc. Aujourd’hui l’ordinateur est devenu un instrument indispensable, aussi bien dans la construction (CAD) que dans la production (CAM) ou le développement (CAE). L’enseignement dispensé à l’Université du Luxembourg tient bien sûr compte de cette évolution. ...

  Provider NameUniversité du Luxembourg

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 9. Bachelor en Ingénierie – Electrotechnique (professionnel)

  The "Engineering Bachelor" is a practical oriented degree which guarantees students a good preparation for entering a career in the engineering field. ...

  Provider NameUniversité du Luxembourg

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 10. The University of Cyprus

  University of Cyprus aims to establish itself as a Pioneer Research Institution achieving International Scientific Recognition in European Higher Education, offering Competitive Programmes and to become a Centre of Excellence in the wider Euro - Mediterranean Region. The main objectives of the University are twofold: the promotion of scholarship and education through teaching and research, and the enhancement of the cultural, social and economic development of Cyprus. In this context, the University believes that education must provide more than simply accumulation of knowledge. It must also encourage students' active participation in the process of learning and acquisition of those values necessary for responsible involvement in the community. The University sets high standards for all branches of scholarship.  Research is promoted and funded in all departments for its contribution to scholarship in general and for its local and international applications.Faculties and Departments : FACULTY OF HUMANITIES  Department of English Studies Department of French Studies and Modern Languages Department of Turkish and Middle Eastern Studies Language Centre  MEDICAL SCHOOL FACULTY OF PURE AND APPLIED SCIENCES Department of Biological Sciences Department of Mathematics and Statistics Department of Computer Science Department of Physics Department of Chemistry Molecular Medicine Research Center Oceanography Centre  FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND EDUCATION Department of Education Department of Social and Political Sciences ...

  Provider NameThe University of Cyprus

  Category: Learning Opportunities Location: Cyprus

Pages