• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 364 items
 1. History, Social Studies and Political Education

  Das Lehramtsstudium Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung dient der Berufsausbildung für den Lehrberuf an mittleren und höheren Schulen für die Unterrichtsfächer aus dem Bereich der Geschichts-, Sozial-, Politik-, und Kulturwissenschaften. Es sind folgende Module zu absolvieren: - Einführungsphase - Alte Geschichte - Mittelalter - Neuzeit - Zeitgeschichte - Österreichische Geschichte - Vertiefungsfächer - Sozialkunde und Politische Bildung - Fachdidaktik I und II -Geschichte der Menschen, der Geschlechter, der Kultur( en) und Gesellschaften ? und Geschichte der Wirtschaft, der Technik und des Verkehrs ? und Geschichte der Politik, der Staaten und Regionen ? und Geschichte, Multikulturalität und kulturelle Exklusions- und Inklusionsprozesse Dazu kommen 20 ECTS an Pädagogisch-Praktischen Studien. ...

  Provider NameUniversität Klagenfurt

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Kärnten
 2. History, Social Studies and Political Education

  Das Lehramtsstudium Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung dient der Berufsausbildung für den Lehrberuf an mittleren und höheren Schulen für die Unterrichtsfächer aus dem Bereich der Geschichts-, Sozial-, Politik-, und Kulturwissenschaften. Das Lehramtsstudium Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung umfasst folgende Pflichtmodule: - Unterrichtsfach Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung - Epochen - Aspekte und Räume - Quellen und Methoden - Sozialkunde und Politische Bildung - Fachdidaktik - Wahlfach - Schulpraktikum Den Abschluss bildet eine Bachelorarbeit. ...

  Provider NameUniversität Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 3. History, Social Studies and Political Education

  Das Lehramtsstudium Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung dient der Berufsausbildung für den Lehrberuf an mittleren und höheren Schulen für die Unterrichtsfächer aus dem Bereich der Geschichts-, Sozial-, Politik-, und Kulturwissenschaften. Es sind folgende Module zu absolvieren: - Einführungsphase - Alte Geschichte - Mittelalter - Neuzeit - Zeitgeschichte - Österreichische Geschichte - Vertiefungsfächer - Sozialkunde und Politische Bildung - Fachdidaktik I und II -Geschichte der Menschen, der Geschlechter, der Kultur( en) und Gesellschaften  und Geschichte der Wirtschaft, der Technik und des Verkehrs  und Geschichte der Politik, der Staaten und Regionen  und Geschichte, Multikulturalität und kulturelle Exklusions- und Inklusionsprozesse Dazu kommen 20 ECTS an Pädagogisch-Praktischen Studien. ...

  Provider NameUniversität Graz

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark
 4. History, Social Studies and Political Education

  Das Bachelorstudium Lehramt Sekundarstufe (Allgemeinbildung) mit Unterrichtsfach Geschichte, Sozialkunde, Politische Bildung dient dem Erwerb von fachlichen Kenntnissen, methodischen und fachdidaktischen Kompetenzen. Es basiert auf einer grundlegenden fachwissenschaftlichen und fachdidaktischen Ausbildung auf dem aktuellen Stand der Forschung unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Lehrpläne für die Sekundarstufe Es sind Lehrveranstaltungen aus folgenden Pflichtmodulen zu absolvieren: - Einführungsmodul - Basiswissen Alte Geschichte - Basiswissen Mittelalter - Basiswissen Neuzeit - Basiswissen Wirtschafts- und Sozialgeschichte - Basiswissen Österreichische Geschichte - Basiswissen Zeitgeschichte - Basiswissen Politische Bildung - Quellen und Darstellungen 1, 2 und 3 - Thematische Vertiefung aus historischen Epochen und Disziplinen - Vertiefung zur Geschichte des 20./21. Jahrhunderts - Bachelorarbeit - Historische Exkursion - Basiswissen Fachdidaktik Geschichte, Sozialkunde und Poltische Bildung - Geschichtsdidaktik und Didaktik der Politischen Bildung 1, 2 - Fachpraktikum - Interdisziplinäre Kompetenzen ...

  Provider NameUniversität Innsbruck

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol
 5. History, Social Studies and Political Education

  Das Lehramtsstudium Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung dient der Berufsausbildung für den Lehrberuf an mittleren und höheren Schulen für die Unterrichtsfächer aus dem Bereich der Geschichts-, Sozial-, Politik-, und Kulturwissenschaften. Es sind Lehramtsprüfungen aus folgenden Modulen abzulegen: - Basismodul - Methoden und Theorien der Geschichtswissenschaft I und II - Perioden der Geschichte - Räume und Dimensionen der Geschichte - Politische Bildung - Spezialisierung und Vernetzung - Bachelorarbeit (aus den Prüfungsfächern Alte Geschichte, Mittelalterliche Geschichte, Neuere Geschichte, Zeitgeschichte, Österreichische Geschichte, Kulturgeschichte, Wirtschafts-, Sozial- und Umweltgeschichte, Europäische Regionalgeschichte und Außereuropäische Geschichte und Globalgeschichte) ...

  Provider NameUniversity of Salzburg

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Salzburg
 6. Guide: experiences, communication, cultural heritage

  Guide: experiences, communication, cultural heritage ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Landscape Architecture Programme Alnarp

  Landscape Architecture Programme Alnarp ...

  Provider NameSwedish University of Agricultural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Bachelor Programme in Social Sciences

  Samhällsvetenskap är studiet av människor i samverkan - att upptäcka, förklara och förstå konsekvenserna av människors agerande i samverkan med varandra och omgivningen. Inom samhällsvetarprogrammet i Uppsala kan du bygga upp den utbildning som passar just dina intressen och mål. Efter en grundkurs där du lär dig ett samhällsvetenskapligt arbetssätt och metodik kan du fördjupa dig inom flera samhällsvetenskapliga ämnen. Du kan genom valet av kurser och fördjupning skaffa dig en utbildning som efterfrågas av företag, organisationer och offentlig verksamhet. Samhällsvetarprogrammet utgör en naturlig ingång till studier på avancerad nivå. Programmet leder till en filosofie kandidatexamen med ett samhällsvetenskapligt ämne som huvudområde.  Karriär: Samhällsvetare arbetar ofta med ekonomiskt eller ekonomiskt/statistiskt arbete, planering, utvärderings- och analysarbete, organisations- och personaladministration samt marknadsföring. Kurser i ekonomi kombinerade med språk kan vara lämpliga för dig som vill inrikta dig mot internationell verksamhet. Beteendevetenskap och kommunikation kan vara en lämplig kombination om du vill arbeta med personal- och utbildningsfrågor. Att förstå problematiken kring fördelningsfrågor, markanvändning och demokrati är då viktigt, varför samhällsgeografiska och statsvetenskapliga kurser kan vara lämpliga. Programmet kan vara inkörsporten till samhällsvetenskaplig forskarutbildning och forskning. Ort: UppsalaStarttermin: höst och vår ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Bachelor Programme in Building Conservation

  Är du intresserad av äldre byggnader? Då är detta programmet för dig. På Byggnadsantikvarieprogrammet får du kunskap om hur vårt byggda kulturarv kan vårdas och brukas på ett långsiktigt hållbart sätt med respekt för dess kulturhistoriska värden.Programmets material- och teknikkurser är unika och finns bara vid Uppsala universitet - Campus Gotland i Visby. Du kommer bland annat att studera byggnaders material och konstruktion samt hur de fungerar som tekniska system, bebyggelsens tradition och historia, hur restaureringar har genomförts förr och hur de görs idag samt lagar, regler och processer som styr och påverkar den byggda miljön. Genom att kombinera teori med att jobba med projekt, övningar och laborationer får du insikt i och kunskap om kulturmiljövårdens praktik såväl som hantverk och teknik. Byggnadsantikvarieprogrammet leder till en filosofie kandidatexamen med kulturvård som huvudområde. Efter programmet har du möjlighet att fortsätta med akademiska studier på avancerad nivå. Karriär: Studierna förbereder dig för ett yrkesliv som byggnadsantikvarie i organisationer, vid myndigheter eller på företag. Som byggnadsantikvarie kommer du att arbeta med att bevara, förvalta och utveckla byggnader och bebyggelsemiljöer från olika tider. Flera av våra tidigare studenter är i dag egna företagare eller verksamma vid konsultföretag. Ort: VisbyStarttermin: höst ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Bachelor Programme in Objects Conservation

  Är du intresserad av antikt och retro? En föremålsantikvarie arbetar med bevarande och användning av äldre föremål och interiörer. På Föremålsantikvarieprogrammet lär du dig att undersöka, beskriva och visualisera föremål. Du förbereds för arbetsuppgifter som förebyggande vård av samlingar, värdering av antikviteter och urval vid insamling. Utbildningen är unik i Sverige och ger dig verktyg för en berikande karriär på till exempel museum eller auktionshus. På programmet ges bland annat kurser i föremålshistoria, materialvetenskap, teknikhistoria, kulturhistorisk värdering, insamlings- och dokumentationsprocesser samt lagstiftning. Studierna ger dig en kärna av kunskap inom ämnet kulturvård och du väljer om du ska specialisera dig mot den offentliga sektorn eller den privata marknaden. Du breddar dig genom att läsa ett valfritt biämne. Möjlighet finns till studier utomlands eller praktik. Föremålsantikvarieprogrammet leder till en filosofie kandidatexamen med kulturvård som huvudområde. Karriär: Utbildningen leder till jobb med kvalitets-, urvals- och tillståndsfrågor vid museer, myndigheter eller kulturarvsorganisationer. Privata företag inom utställningsproduktion, kulturturism, inrednings-, auktions- eller antikbranschen är andra möjliga arbetsplatser. Flera av våra tidigare studenter är i dag verksamma som antikvarier, intendenter, värderare eller museipedagoger. Vill du studera vidare på avancerad nivå så kan du till exempel läsa Masterprogram i humaniora med inriktning mot kulturarv och hållbarhet. Ort: Vi ...

  Provider NameUppsala University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages