• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 1 item
  1. Police Science, Diploma

    ÞekkingAð loknu námi skal nemandi: Hafa öðlast innsæi í grundvallarkenningar og hugtök lögreglufræðinnar. Hafa þekkingu til að byggja ákvarðanir sínar út frá lögfræðilegum heimildum og mannlegum aðstæðum. Geta greint gagnreyndar aðferðir lögreglufræðinnar frá öðrum aðferðum. Skilja og þekkja mikilvægi og stöðu lögreglufræðinnar í víðu samhengi. Þekkja og skilja mikilvægi þess að tileinka sér nákvæm og vönduð vinnubrögð til að tryggja öryggi sitt og borgaranna LeikniAð loknu námi skal nemandi: Vera fær um að undirbúa, skipuleggja og framkvæma löggæsluverkefni. Skilgreina og lýsa hlutverki lögreglu á skipulagðan og skiljanlegan hátt. Beita framsýnni hugsun og setja fram markmið og áætlanir um verkefni sín. Hafa tileinkað sér þau fræðilegu atriði og rannsóknarniðurstöður sem þarf til að leita nýrra leiða við lausn á nýjum áskorunum í löggæslustörfum. Beita tölulegum og grafískum gögnum við greiningu og úrlausn viðfangsefna lögreglunnar og leggja mat á þær aðferðir sem notaðar eru. HæfniAð loknu námi skal nemandi: Beita sjálfstæðum vinnubrögðum í lögreglufræði til starfsþróunar. Vinna skipulega í samvinnu við aðra að lausn löggæsluverkefna. Hafa frumkvæði að samvinnu með samstarfsfólki sínu og í þverfaglegu samstarfi ólíkra stofnana. Hafa þróað með sér færni til að takast á við frekara nám í lögreglufræði. ...

    Provider NameUNAK

    Category: Learning Opportunities Location: Iceland