• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 2 items
 1. Matemaattisten tieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Matemaattisten tieteiden kandiohjelma on monitieteinen matemaattisten aineiden koulutusohjelma. Kaikille yhteisenä pohjana ovat matematiikan perusopinnot, jotka suoritetaan ensimmäisen vuoden aikana. Loput opinnot koostuvat joko opintokokonaisuuksista, jotka riippuvat opintojen aikana valittavasta opintosuunnasta, tai vapaasti valittavista opinnoista. Kandiohjelman opintojen runko muodostuu luento- ja ryhmäopetuksesta. Kursseja on mahdollista suorittaa myös itsenäisesti tenttimällä. Lähes kaikkiin kursseihin liittyy harjoitustehtäviä, joiden ratkaisemiseen  käytetään useita erilaisia työtapoja itsenäisen työskentelyn lisäksi: ryhmätyöskentelyä, yksilöllistä ohjausta ja vertaispalautetta. Osalla kursseista  harjoitustehtävät ohjataan, palautetaan ja tarkistetaan digitaalisesti. Matematiikan opintosuunnassa perehdyt modernin matematiikan lumoavaan maailmaan. Miten näkymättömyysverhot ja kompleksiluvut liittyvät toisiinsa? Entä mitä yhteistä on osakeoptioiden hinnoittelulla ja osittaisdifferentiaaliyhtälöllä? Myös näihin kysymyksiin saat vastauksen matematiikan opintosuunnassa. Matematiikka koostuu täsmällisesti määritellyistä käsitteistä, niiden välisiä suhteita kuvailevista teoreemoista, sekä algoritmeista joiden kautta matemaattista teoriaa  sovelletaan. Perusopintojen jälkeen perehdyt laajemmin  matematiikassa sekä sen sovelluksissa keskeisiin matematiikan aloihin.  Laaja kurssitarjonta ulottuu abstrakteimmista matematiikan aloista  konkreettisiin sovelluksiin. Opintojesi aikana syvennät matemaattisen ajattelu ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Matemaattisten aineiden opettaja, Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

  Luonnontieteiden kandidaatin tutkintoon (180 opintopistettä) kuuluu kieli- ja yleisopinnot sekä ensimmäisenä vuonna suoritettavat yhteiset matematiikan, fysiikan ja tietotekniikan perusopinnot. Lisäksi jo ensimmäisenä vuonna on tuleville opettajille suunnattuja opintoja. Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna opiskelu koostuu pääaineen (matematiikka tai fysiikka) sekä toisen ja mahdollisesti kolmannen opetettavan aineen opinnoista (fysiikka, matematiikka, kemia, tietojenkäsittelytiede). Pedagogisia opintoja suoritetaan kolmantena opiskeluvuonna. Tuleville opettajille on tarjolla heille erikseen suunniteltuja kursseja, joilla keskitytään matematiikan ja fysiikan opetukseen liittyviin kysymyksiin. Myös opinnäytetöitä on mahdollista tehdä opetuksellisesta näkökulmasta. Filosofian maisterin tutkinto (120 opintopistettä) koostuu pääaineen mukaisista syventävistä opinnoista, muiden opetettavien aineiden opinnoista sekä pedagogisista opinnoista. Pedagogisten opintojen laajuus on 60 opintopistettä joista 30 opintopistettä suoritetaan kandiopintojen ja 30 opintopistettä maisteriopintojen aikana. Kandi- ja maisteriopintojen aikana opiskelijan on mahdollista oman kiinnostuksen ja uratavoitteen mukaan opiskella myös useita muita yliopistossa opetettavia aloja. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland