• EQF Home Page Icon

Qualification: Road building and maintaince specialist

No translation available for French. Showing the original language.

Road building and maintaince specialist

Qualification Information

Įgyjamos kompetencijos. 1. Sėkmingai baigęs kelių statybos ir priežiūros darbuotojo mokymo programą įgyja kelių statybos ir priežiūros darbuotojo kvalifikaciją ir kompetencijas: - saugiai dirbti kelių statybos ir priežiūros darbų srityje; - įrengti, aptverti ir apsaugoti kelių statybos, remonto ir priežiūros zonas (aikšteles); - parinkti kelių statybos ir remonto medžiagas; - skaityti kelių statybos brėžinius; - atlikti kelių statybos darbų parengiamuosius matavimus ir žymėjimus; - naudoti žemės darbams bei grunto kasimui įrengimus; - įrengti žemės sankasą ir atlikti kitus žemės kasimo darbus; - paruošti kelio pagrindą; - pakloti kelio dangą ir apdirbti jos paviršių; - atlikti hidrotechninių statinių montavimo parengiamuosius darbus; - sumontuoti vandens nuleidimo įrenginius; - atlikti kelių priežiūros darbus; - atlikti kelių remonto darbus; - taikyti kelių statybos ir remonto įrengimų eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto technologiją; - prižiūrėti kelių statybos įrengimų techninę būklę ir atlikti smulkų remontą. 1.Darbo aprašymas Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas atlieka kelių statybos darbams reikalingus parengiamuosius matavimus, grunto kasimo, kelio sankasos ir kelio juostos paruošimo darbus, paruošia kelio pagrindą, kloja įvairias kelio dangas iš žvyro, alsfaltbetonio, betono ir asfalto, apdoroja paklotos dangos paviršių, montuoja įvairias betonines ir gelžbetonines kelių konstrukcijas, vandens nuleidimo įrenginius, atlieka kelių remonto darbus (kelio dangos šlifavimas, lyginimas, taisymas lopinėliais ir kt.), dirba su mažosios mechanizacijos įrengimais, montuoja atitvarus ir kitus elementus, atlieka kelių žymėjimo darbus. Kelių statybos ir priežiūros darbuotojas skaito darbo brėžinius, apskaičiuoja darbo ir medžiagų sąnaudas. Jis geba naudotis technine literatūra, informacinėmis priemonėmis, moka darbe pritaikyti darbo teisės, ekonomikos, verslo bei aplinkosaugos žinias. Kelių statybos ir priežiūros darbuotojo darbas daugiausiai susijęs su rankiniu sunkiu fiziniu darbu. Praktinis darbas atliekamas keliuose. Kelių statybos ir priežiūros darbuotojai dirba individualiai ir grupėse. Dėl darbų specifikos kelių statybos ir priežiūros darbininkas aprūpinamas specialia apranga. Jis dirba atvirose vietovėse, keliuose, kuriais vyksta transporto judėjimas, įvairiomis oro sąlygomis. Kelių statybos ir priežiūros darbuotojui svarbios šios asmeninės savybės: kruopštumas, dėmesio koncentracija, kūno koordinacija, atsparumas nepalankioms oro sąlygoms, aukštai temperatūrai, drėgmei. 2.Profesinės perspektyvos Asmuo, įgijęs profesinėje mokykloje kelių statybos ir priežiūros darbuotojo kvalifikaciją gali dirbti kelių statybos ir priežiūros įmonėse. Kvalifikacija gali būti tobulinama savarankiškai ar stažuotėse, studijuojant kolegijose ar aukštojoje mokykloje.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- Kaunas Technical Vocational Education Centre - Vilnius school of car mechanics and business - Marijampole Vocational Education and Training Centre - Ukmerge Advanced VET School of Business - Mazeikiai Polytechnic School - Public Institution Raseiniai Vocational School of Technology and Business - Ernestas Galvanauskas Training Centre in Klaipeda city, Public Institution

NQF Level: 
4