• EQF Home Page Icon

Qualification: Keemiaprotsesside operaator, tase 4

No translation available for French. Showing the original language.

Keemiaprotsesside operaator, tase 4

Qualification Information

Keemiaprotsesside operaatorid kindlustavad keemilis-tehnoloogilise protsessi sujuva ja tõrgeteta kulgemise.
Nad hooldavad tehnoloogilisi seadmeid, kontrollivad ja reguleerivad keemilis-tehnoloogilisi protsesse ning toodangu kvaliteeti. Protsessi juhitakse automatiseeritud juhtimissüsteemi abil, mis sisaldab kontrollmõõteriistu, automaatregulaatoreid, signalisatsiooni- ja kaitsesüsteeme. Protsessi kontrollitakse nii lokaalselt kui ka distantsilt dispetšeripuldilt.
Operaatoritöö seondub erinevate keemiatoodete tootmise etappidega: lähteainete vastuvõtt, lõpptoodangu väljastamine jm. Täpsemad tööülesanded sõltuvad ettevõttes kasutatavast tehnoloogiast ja toorainest.
Operaatorid leiavad tööd tööstus- ja tarbekeemia (näiteks põlevkivi- ja naftakeemia, metallurgiakeemia, värvi-lakitööstus, tselluloosi- ja paberitööstus) ning veepuhastus- ettevõtetes.

Keemiaprotsesside operaator, tase 4
töötab meeskonnas ning võtab vastutab oma töö tulemuste eest. Ta täidab tavapäraseid tööülesandeid ja lahendab igapäevaprobleeme.
Tööülesannete täitmisel juhindub ta etteantud tehnilistest ja normdokumentidest ning kvaliteedinõuetest.

Seotud kutsed:
Keemiaprotsesside operaator, tase 5

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
NQF Level: 
4
Awarding body: 

Eesti Keemiatööstuse Liit