• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 762 items
  1. Образование и младеж в ЕС

    Образование и младеж в ЕС URL:  http://europa.eu/eu-life/education-training/index_bg.htm Category: Moving to a country Location: Bulgaria ...

    Category: Moving to a country Location: Bulgaria
  2. ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

    Пет документа, които помагат Вашите умения и квалификации да бъдат ясно и лесно разбираеми в Европа ...

    Category: Contacts Location: Bulgaria

Pages