• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 760 items
 1. Kognitiv semiotik

  I kognitiv semiotik undersøger du strukturerne bag alle former for menneskelig kommunikation. Den kognitive metode har udgangspunkt i psykologien. Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde som fx kommunikationskonsulent, kulturformidler, PR- eller marketingsmedarbejder. Du vil også have jobmuligheder inden for forsknings- og undervisningsområdet. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Kultur, kommunikation og globalisering

  Uddannelsen giver dig mulighed for at gøre din faglige profil mere international, og du får en bred viden om det multikulturelle samfund og om samspillet mellem forskellige kulturer.Som færdiguddannet kan du finde beskæftigelse som projektleder i institutioner, virksomheder og organisationer, der arbejder på tværs af nationale grænser. Du kan også arbejde med PR, kulturformidling eller markedsføring. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Pædagogisk psykologi

  Du får indsigt i læreprocesser og i, hvordan mennesker udvikler deres forhold til andre mennesker i den sammenhæng, de lever i. Med en kandidatuddannelse i pædagogisk psykologivil du kunne varetage job inden for undervisning og ledelse eller som pædagogisk konsulent. Du kan også finde beskæftigelse inden for Human Resource-området. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Emdrup (IUP(DPU),Emdrup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Designstudier

  Du lærer at beherske fagets teorier og metoder og at analysere og løse faglige problemer. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne indgå i arbejdssammenhænge og udviklingsprojekter, hvor design spiller en væsentlig rolle. Det kan fx være i forbindelse med produktudvikling samt markedsførings- og udstillingsopgaver i tilknytning til designbureauer, -virksomheder, -organisationer og kulturinstitutioner. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Kolding (HHS.Kolding)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Klassisk arkæologi

  Desuden arbejder du med formidling, ligesom uddannelsen giver dig mulighed for at skærpe din individuelle uddannelsesprofil gennem valgfag og praktikophold. Som færdiguddannet i klassisk arkæologi kan du finde arbejde ved udgravninger og museer i Danmark og i udlandet. Nogle kandidater får også job som kulturformidlere, undervisere eller forskere. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Film- og medievidenskab

  Du opnår faglig viden og færdigheder inden for medier, æstetik og kommunikation og får desuden gennem praktik en forståelse af og erfaring med at løse konkrete informations- og kommunikationsopgaver i en medieorganisation.Som færdiguddannet kandidat kan du komme til at arbejde med planlægning eller produktionsledelse i film-, tv-, reklame- og it-branchen. Du vil også kunne arbejde som underviser eller informations- og PR-medarbejder. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Filosofi

  Du specialiserer dig inden for områderne i teoretisk filosofi, praktisk filosofi og filosofihistorie og har gode muligheder for at målrette din uddannelse mod fremtidige erhvervsmuligheder.Med en uddannelse i filosofi vil du bl.a. kunne arbejde med undervisning og forskning. Andre jobtyper kan være som kommunikationsmedarbejder eller organisationskonsulent i private virksomheder, organisationer eller inden for den offentlige sektor. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Historie

  På kandidatuddannelsen i historie lærer du at få overblik over store mængder af kildemateriale og overskue sammenhænge, og du udbygger dine evner inden for historisk kildekritik. Kilderne er fx artikler, lovtekster, breve, billeder, monumenter, film eller tv-udsendelser.Som uddannet historiker kan du fx arbejde som underviser på gymnasier og professionshøjskoler, eller du kan blive ansat på arkiver eller museer. Der kan også være muligheder som kommunikations- eller informationsmedarbejder i det offentlige eller i det private erhvervsliv. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Informationsvidenskab

  Uddannelsen kæder it sammen med læringsteori, viden om kommunikation og den menneskelige erkendelse og gør dig i stand til at varetage specialiserede it-relaterede erhvervsfunktioner.Som kandidat i informationsvidenskab finder du typisk beskæftigelse i it-branchen. Du kan fx fungere som it-projektleder eller arbejde med udvikling og design af it til virksomheder. Du kan også undervise eller forske. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Informationsvidenskab og kulturformidling

  Det kan bl.a. være moduler i kulturformidling og kommunikation, systemevaluering og brugerstudier eller informations- og kulturstudiers teorier og traditioner.Du vil have jobmuligheder som tværfaglig informationsformidler inden for alle erhvervsområder, hvor der arbejdes med research, videndeling og informationshåndtering. Det kan være i både it-firmaer, kulturbevarende organisationer konsulentvirksomheder, advokatfirmaer og biblioteker. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages