• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 146 items
 1. Furnituret maker

  Baldžiaus kvalifikacija reikalinga norint dirbti baldžiumi medienos apdirbimo ir baldų pramonės įmonėse. Asmuo įgijęs baldžiaus kvalifikaciją, turi gebėti: - naudotis medienos apdirbimo rankiniais ir rankiniais elektriniais įrankiais ir medienos apdirbimo staklėmis ir įrengimais, - gaminti tiesines medienos detales, - gaminti ir surinkti grotelinius , korpusinius , masyvios medienos ir minkštus baldus , - analizuoti ir atlikti baldų remontą ir apdailą. - mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, būti etišku, atidžiu ir sąžiningu. Sėkmingam baldžiaus darbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai: profesinių informacinių technologijų ,bendravimo užsienio kalba, mokymosi ir problemų sprendimo, iniciatyvumo , darbuotojų saugos ir sveikatos, komandinio darbo, kritinio mąstymo, profesinės etikos, kalbos kultūros ir specialybės kalbos. Asmeninės savybės: komunikabilumas, greita orientacija, kūrybingumas, kruopštumas, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas, dėmesingumas, paslaugumas, atsakingumas. Baldžiaus kvalifikaciją galima įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal baldžiaus mokymo programą. Baldžiaus programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą. Baigus šią programą, mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų srities programas. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 2. General nurse

  Bendrosios praktikos slaugytojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti bendrosios praktikos slaugytoju. Asmuo, įgijęs bendrosios praktikos slaugytojo profesinę kvalifikaciją, turi: " gebėti įvertinti gyvybinius paciento poreikius ir nustatyti jo savirūpos išgales, sudaryti slaugos planą ir slaugyti pacientą, individualizuoti slaugą visuose slaugos proceso etapuose, koreguoti slaugos planą ir numatyti jo taikymo sąlygas, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuoti ir įgyvendinti sveikatos tausojimo mokymą, bendrauti ir bendradarbiauti su pacientais bei jų šeimos nariais, dirbti komandoje, įvertinti pagrindinius gyvybinių funkcijų sutrikimų požymius, suteikti skubią medicinos pagalbą gyvybei pavojingų būklių bei traumų atvejais, paimti organizmo skysčių bei išskyrų tyrimams, atlikti skiriamas gydymo procedūras; " žinoti anatominius, fiziologinius, psichologinius įvairių amžiaus tarpsnių žmonių ypatumus, bendrąsias ligų priežastis ir eigą, aseptikos ir antiseptikos reikalavimus, pagrindines vaistų grupes, vaistų laikymo taisykles ir vartojimo būdus, įvairius slaugos modelius, slaugos veiklą reglamentuojančius dokumentus, sveikatos rizikos veiksnius, pagrindinius reabilitacijos etapus ir priemones, instrumentinių tyrimų rūšis ir atlikimo metodikų principus, ėminių paėmimo taisykles, būdus ir metodiką; " mokėti dirbti atsakingai, kruopščiai, savarankiškai, tolerantiškai bendrauti su kolegomis, pacientais bei jų artimaisiais, kritiškai mąstyti, ištverti fizinę ir psichinę įtampą. Slaugos profesinio bakalauro kval ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 3. Green plantations maintenance manager

  A person who has acquired this qualification: prepares a territory for planting, safely works with gardening machinery and means of plant pest control, identifies, selects, prepares, and maintains soil, builds small items that are used in gardens, identifies plant diseases and pests, selects ecological means to treat plant diseases and control pests, plants, cultivates, propagates, and looks after flowers, shrubs, and trees, assesses the business environment, uses IT. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 4. Guest service employee

  A person who has acquired this qualification: provides hospitality services, provides information to hotel guests, monitors the general arrangements for the hotel and its branches, cleans and manages hotel rooms and common spaces, prepares, serves simple breakfast in the hotel, makes a table in the restaurant, serves breakfast and coffee breaks to hotel guests, organizes room service in the hotel, runs the hotel valet duties, organizes plant maintenance in the hotel, maintains textiles in the hotel. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 5. Guest service employee

  A person who has acquired this qualification: cleans safely rooms and common spaces following the rules of good hygiene practice, meets, serves and checks out hotel’s guests, provides information, prepares and serves breakfast. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Hairdresser

  A person who has acquired the qualification of hairstylist should: Be able to prepare the work place; safely clean and sterilize instruments, tools and other working devices; perform preparatory and final client service tasks; select and prepare cosmetics, chemicals, and hair dye; wash hair and massage the head; etc. Know hair structure and hair care, hair types, cosmetics, chemicals, and the composition of chemical compounds.Be able to work carefully, independently, quickly and responsibly. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 7. Hospitality services administrator

  A person who has acquired this qualification: assesses the need for hospitality services while communicating with guests and potential customers, presents hospitality services to guests and interested parties, develops the advertising of the hospitality service using various means of information, arranges daily catering for the visitors, organizes catering for banquets and celebrations, administers room reservation and accommodation bookings, receives guests and helps them settle in, analyzes the needs for cultural, recreational and leisure events by interviewing the guests, develops the scenario of cultural, recreational as well as leisure events and celebrations taking into account local cultural traditions and the environment, provides information for guests about the suggested cultural, sports and entertainment events, accepts the orders from the guests regarding cultural, sports, entertainment events and celebrations, carries out orders related to cultural, sports, leisure events and celebrations, prepares hospitality services business plan, performs bookkeeping for a small and medium-sized company providing hospitality services, carries out hospitality services quality control, administers payments for the provided accommodation and catering services, searches for, recruits and dismisses employees, trains staff, cooks meals applying innovative food preparation technologies, offers the services of sustainable recreational tourism, prepares dishes in compliance with the “fast food“ concept, prepares dishes ...

  Awarding bodyPublic Institution Kaunas Vocational Training Centre for Service Business Specialists

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 8. Hotel steward

  A person who has acquired this qualification: organizes and controls the work of subordinate employees according to the classification requirements of accommodation service providing institutions, ensures economical use of material resources, trains subordinate employees and supervises the activities of subordinate employees. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 9. Interior decorator

  Interjero apipavidalintojo kvalifikacija reikalinga interjero apipavidalintojo profesijai. Interjero apipavidalintojo veiklos objektas: interjero apipavidalinimo eskizo parengimas, visuomeninės ir individualios paskirties objektų apipavidalinimo projektų kūrimas kompiuterinėmis programomis bei jų įgyvendinimas, dekoratyvinių elementų, gamyba ir pritaikymas interjere, interjero apdailos medžiagų parinkimas, interjero paviršių apdailos atlikimas bei meninis dekoravimas. Interjero apipavidalintojo veiklos uždaviniai: parengti patalpų apipavidalinimo ir dekoravimo eskizą, parinkti reikalingas medžiagas ir įrankius ir priemones, atlikti patalpų apipavidalinimą ir dekoravimą, sukurti kaligrafinį projektą, derinant šriftą ir vaizdą, piešti namų apyvokos daiktus, interjero elementus, sukurti eskizus perteikiant erdvės ir daiktų santykį, sukomponuoti erdvę, kurioje būtų išlaikyta harmoninga erdvės užpildymo stilistika, kurti visuomeninės ir individualios paskirties objektų apipavidalinimo projektus kompiuterinėmis programomis bei jos vizualizuoti, gaminti interjero detales ir aksesuarus bei pritaikyti jos pagal paskirtį, atlikti visuomeninės paskirties patalpų apipavidalinimo projektą, parenkant medžiagas, spalvas ir technologijas, atlikti gyvenamosios paskirties patalpų apipavidalinimo projektą sukuriant spalvų ir stilių visumą, parengti eksponavimo zonų dekoravimo ir apipavidalinimo projektus ir jos įgyvendinti Asmenys, įgiję interjero apipavidalintojo kvalifikaciją, galės integruotis į interjero salonų veiklą ar įste ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 10. Joiner- machine operator

  A person who acquires the qualification of woodworker must: - be able to work safely, read drawings, calculate materials, measure and mark wood, prepare wood for processing, perform wood finishing operations, process wood manually, operate wood processing machinery and equipment, and produce wood products according to drawings - know the rules for the use of specialised tools and wood processing technologies - be able to work diligently and responsibly, organise one’s work, and efficiently interact with colleagues. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania

Pages