• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 140 items
 1. Landscape and Garden Engineer

  A képzés célja tájrendező-kertépítő mérnökök képzése, akik ökológiai, műszaki, építészeti technológiai, gazdasági, környezetegészségügyi és vezetési ismereteik birtokában felkészültek a táj, a települések és a különböző létesítmények környezetének kertépítési, építési-kivitelezési, rendezési, fenntartási és üzemeltetési feladatainak ellátására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására. A tájrendező-kertépítő mérnök a) tudása - Rendelkezik a tájrendező, a kertépítő és a településüzemeltető szakterület ismeretrendszerének és összefüggéseinek átfogó tudásával, ismeri a különböző elméleti megközelítéseket és az ezeket felépítő terminológiát. - Ismeri a tájrendező és kertépítő tervező, kivitelező és fenntartó tevékenység egészére vonatkozó ökológiai összefüggéseket, alapfogalmakat, tényeket, főbb jellegzetességeket és összefüggéseket. - Ismeri és érti a szakterületéhez kapcsolódó műszaki alapokat (műszerek, gépek, berendezések, szoftverek működését). - Ismeri a kertépítéshez, tájrendezéshez és településüzemeltetéshez szükséges tervezési alapokat, és megérti a tervek műszaki tartalmát. - Ismeri a kert- és tájépítészetet, a településüzemeltetést, valamint a kapcsolódó szakterületeket működtető intézményhálózatot és jogszabályi hátteret. - Rendelkezik a szakterületen alkalmazható menedzsment-ismeretekkel, a gazdálkodó egység méretétől (családi gazdaság, iparszerű gazdálkodás) függetlenül képes önálló vállalkozást vezetni. - Ismeri a szakterület szakmai szókincsét, annak sajátosságait anyanye ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Vasútépítő és-fenntartó technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: minőségbiztosítási feladatokat ellátni mérési feladatokat végezni ellenőrzési feladatokat ellátni dokumentációs tevékenységet végezni megvalósítani a környezetvédelmi tervet aktív részese lenni a belső és külső kommunikáció áramoltatásának hidat üzemeltetni meglévő utat kezelni tovább képezni magát a munkahelyi építőanyagok és talajmechanikai laboratóriumon eszközeinek, gépeinek használatára, egyszerű mérési eredmények értékelésére alkalmazni a geodéziai műszereket, eszközöket, kitűzni segédpontokat vízszintes értelemben és magasságilag, a mért eredményekről jegyzőkönyvet készíteni, értékelni a mérési eredményeket, alkalmazni a speciális szakmai szoftvereket beosztottai számára kiadni a napi munkát, annak szakszerű végzését ellenőrizni, a műszaki adminisztráció végzésére, az adminisztráció lezárására szervezési feladatokat ellátni munkavédelmi, munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatokat ellátni számítástechnikai és informatikai feladatokat ellátni vasúti alépítményt és pályát építeni vasúti pályát karbantartani biztosítani a vasútépítési munkaterület balesetmentességét, betartani a munkabiztonsági, környezetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat értelmezni és alkalmazni a vasútépítéssel kapcsolatos műszaki információkat, tervrajzokat, műszaki leírásokat, technológiai utasításokat, minőségbiztosítási előírásokat vasúti alépítmény és pályaépítés részmunkafolyamatainak irányítására, a vasúti pálya karbantartására, hézagnélküli felépítmény kivitelezésében való részvételre, a pályahibák ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. épületfelújítási és-fenntartási szakmérnök

  A szakon végzettek ismerik:- az épületfelújítással és épületfenntartással kapcsolatban felmerülő elméleti és gyakorlati problémákat,- az épületállomány korával és állapotával, használati és műszaki jellemzőivel kapcsolatos diagnosztika, valamint a szerkezetértékelés lépéseit,- a hazai és a legfontosabb külföldi szabályozást,- az épített környezet védelmének, az épületek energetikai, illetve magasabb komfortfokozatú (hő, hang, rezgés, víz elleni védelem) összefüggéseit és ezek gyakorlati alkalmazását,- a rehabilitáció és épületrekonstrukció építészeti és műszaki eredményeit, valamint a fejlődés várható irányát. A szakon végzettek alkalmasak:- az épületrekonstrukció és -fenntartás területén felmerülő elméleti és gyakorlati problémák gyors felismerésére, ezek kreatív megoldására,- az épületrekonstrukció és -fenntartás területén magas szintű szakértői, tervezői, tanácsadói, műszaki ellenőri feladatok ellátására,- a felújítási és fenntartási munkák kivitelezésének magas szintű szakmai irányítására, beleértve a műszaki és a gazdaságossági optimum megvalósítását. Személyes adottságok, készségek:- műszaki érzék, tervezőkészség,- problémafelismerési és -megoldási készség,- a strukturális gondolkodás és hatékony problémamegoldás,- csapatmunkára való alkalmasság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A szakirányú képzés során szerzett ismereteket az alábbi területeken használhatják fel a végzettek:- az épületrekonstrukcióval és -fenntartással kapcsolatos általános szakmai irányítás (áll ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Útépítő és-fenntartó technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: minőségbiztosítási feladatokat ellátni mérési feladatokat végezni ellenőrzési feladatokat ellátni dokumentációs tevékenységet végezni megvalósítani a környezetvédelmi tervet részt venni az útpálya építésében meglévő utat kezelni részt venni a vasúti pálya építésében, karbantartásában tovább képezni magát a munkahelyi építőanyagok és talajmechanikai laboratóriumon eszközeinek, gépeinek használatára, egyszerű mérési eredmények értékelésére alkalmazni a geodéziai műszereket, eszközöket, kitűzni segédpontokat vízszintes értelemben és magasságilag, a mért eredményekről jegyzőkönyvet készíteni, értékelni a mérési eredményeket, alkalmazni a speciális szakmai szoftvereket beosztottai számára kiadni a napi munkát, annak szakszerű végzését ellenőrizni, a műszaki adminisztráció végzésére, az adminisztráció lezárására szervezési feladatokat ellátni munkavédelmi, munkabiztonsági és tűzvédelmi feladatokat ellátni aktív részese lenni a belső és külső kommunikáció áramoltatásának. számítástechnikai és informatikai feladatokat ellátni új utat építeni utat üzemeltetni útfenntartási feladatot végezni részt venni hídépítési és hídkarbantartási munkafolyamatokban biztosítani az útépítési munkaterület balesetmentességét, betartani a munkabiztonsági, környezetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat értelmezni és alkalmazni az útépítéssel kapcsolatos műszaki információkat, tervrajzokat, műszaki leírásokat, technológiai utasításokat, minőségbiztosítási előírásokat az alépítmény és a felépítmény részmunkafol ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. környezettudatos építési szakmérnök

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik magas színvonalon környezettudatos és fenntartható beruházást, tervezési, kivitelezési, üzemeltetési és kutatás-fejlesztési munka végzésére alkalmasak. A képzés során elsajátítható kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  * a teljes beruházási, tervezési/kivitelezési és üzemeltetési folyamat vezetésének/áttekintésének képessége, a szaktervezői munkák összefogása;  * a gyorsan változó építészeti trendek, épületszerkezetek és technikai megoldások közül a „fenntarthatók” kiválasztását és alkalmazását segítő szaktudás biztosítása a stratégiai gondolkodás fejlesztése;  * a komplex épített környezetben felmerülő átfogó és speciális szakmai problémák gyors felismerése;  * a feladatok kreatív, innovatív, kutató jellegű megoldásának készsége;  * az önképzés képességének, a szakirodalomban való tájékozódás készségének elmélyítése;  * eligazodási képesség a jogi/társadalmi/gazdasági és a szakmai szabályozások területén. Személyes adottságok, készségek:Kiemelt feladat az építészeti/épületszerkezeti/általános koncepcióalkotási és feldolgozási kreativitás fejlesztése, ennek eszközei:  * kollektív (csapat-) munkára való alkalmasság,  * stratégiai gondolkodásra késztetés,  * a hatékony problémafelismerési és –megoldási készség,  * nyitottság a társadalomtudományok ismeretanyagai felé,  * kreativitás,  * jó kommunikációs készség. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:A képzés során szerzett ismereteket az alábbi területeken használhat ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. Tetőfedő

  A képesítéssel rendelkező képes: gondoskodni a hulladékok, veszélyes hulladékok szabályszerű elhelyezéséről szigetelő anyagokat és fóliákat elhelyezni a szükséges helyeken munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket végezni működtetni a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket. betartani a biztonsági előírásokat baleset esetén az előírások szerint eljárni munkája során betartani a tűzvédelmi, munkavédelmi szabályokat kiszámolni a tetőfedési aljzatok anyagszükségletét szemrevételezni a tetősík egyenességét, és ha kell, kiigazítani megrajzolni a fedélidomot meghatározni a tető valós felületeit kiszámolni a tető geometriai méreteit felismerni és használni az alátéthéjazatok fajtáit tetőléc távolságot számolni valós szarufa hosszat kiszámítani a mérő eszközöket biztossággal használni használni a tetőfedés kéziszerszámait derékszöget szerkeszteni tetőfedési aljzatokat készíteni tetősík ablakot beépíteni alátéthéjazatot készíteni használni a tetőfedéshez szükséges kisgépeket használni a tetőfedő anyagokra kiadott termékismertetőket számolni az átszellőztetett tető légrés keresztmetszeteit értelmezni a tető rétegrendjében található anyagokat betartani és az előírások alapján használni a tetőfedési és alátéthéjazat előírt munkavédelmi előírásait az ácsmunkát leellenőrizni, előkészíteni a fedést ellenőrizni a kapcsolódó bádogos szerkezeteket elkészíteni a fedés aljzatát különféle anyagokból megtervezni a tetőfedés munkafolyamatát megteremte ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. diplomás településmarketing szakreferens

  A képzés során megszerezhető személyes adottságok és készségek:  elemző, problémamegoldó készség; döntésképesség; szakmai elhivatottság; elkötelezettség, felelősségtudat, szervezőkészség; precizitás, irányítókészség, gyakorlatias feladatértelmezés; magas szintű kommunikáció; racionalitás, térszemlélet és lokális gondolkodás, komplex feladatmegoldó készség.   A képzés során megszerezhető alapozó tudáselemek: közgazdasági, pénzügyi, számviteli, közigazgatási és adózási ismeretek; gazdasági jogi, vállalkozási, statisztikai, informatikai ismeretek; marketing és menedzsment ismeretek.   A képzés során megszerezhető szakmai és szakma specifikus tudáselemek: marketingmenedzsment, regionális gazdaságtani és településfejlesztési ismeretek; marketing eszközökhöz kapcsolódó ismeretek; településmarketing elemzéséhez és tervezéséhez kapcsolódó speciális ismeretek.   A szakképzettség birtokában a diplomás településmarketing szakreferens legyen képes felismerni és értelmezni a gazdasági folyamatok szerepét és összefüggéseit a települések fejlődésében; felismerni és értelmezni a globalizáció egyre erősödő hatását az egyes területi szintek, települések működésére; megérteni az alapvető közgazdasági és regionális gazdaságtani, marketing ismeretek alapján a térségi gazdasági jelenségeket;  átlátni a települések döntési lehetőségeit a hazai közigazgatásban; részt venni a települési szintű marketingstratégiai fejlesztésekben; megítélni a települések lehetőségeit és ennek alapján fejlesztési célokat megfogalmazni; alkalmazni a pályá ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Szárazépítő

  A képesítéssel rendelkező képes: értelmezni a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció tartalmát és használni az építészeti alapfogalmakat munkája során szerelt válaszfalat építeni ívelt szerkezetet készíteni és borítani elvégezni a hézagerősítést, hézagolást, tömítést elhelyezni az álmennyezeti lapokat vagy építőlemezt és rögzíteni szárazfeltöltést készíteni szárazpadlót készíteni elhelyezni az álpadló elemeit öntött álpadlót készíteni tűzvédelmi borításokat készíteni elkészíteni a tetőtérben a ferde és a függőleges felületek borítását kitűzni az előtétfal, aknafal síkját szárazvakolatot ragasztani betartani a munkavédelmi és balesetvédelmi előírásokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. településmarketing szakközgazdász

  A képzés során megszerezhető személyes adottságok és készségek:  ⦁ elemző, problémamegoldó készség; ⦁ döntésképesség; ⦁ szakmai elhivatottság, elkötelezettség; ⦁ felelősségtudat, szervezőkészség, precizitás, irányítókészség; ⦁ gyakorlatias feladatértelmezés; ⦁ magas szintű kommunikáció; ⦁ racionalitás, térszemlélet és lokális gondolkodás; ⦁ komplex feladatmegoldó készség.   A településmarketing szakközgazdász képes ⦁ felismerni és értelmezni a gazdasági folyamatok szerepét és összefüggéseit a települések fejlődésében; ⦁ felismerni és értelmezni a globalizáció egyre erősödő hatását az egyes területi szintek, települések működésére; ⦁ megérteni az alapvető közgazdasági és regionális gazdaságtani, marketing ismeretek alapján a térségi gazdasági jelenségeket;  ⦁ átlátni a települések döntési lehetőségeit a hazai közigazgatásban; ⦁ részt venni a települési szintű marketingstratégiai fejlesztésekben; ⦁ megítélni a települések lehetőségeit és ennek alapján fejlesztési célokat megfogalmazni; ⦁ alkalmazni a pályázati úton elérhető pénzeszközök elnyerésének és felhasználásának elméleti és technikai ismereteit;  ⦁ megítélni a település- és vidékfejlesztéssel kapcsolatos legújabb híranyagokat; ⦁ a témakörrel kapcsolatos nemzetközi, EU-s és hazai anyagokban eligazodni, a szakmai fórumokon érdemben részt venni; ⦁ az EU-s és hazai fejlesztési politikát megérteni és megítélni.   A képzés során megszerezhető szakmai és szakmaspecifikus tudáselemek: ⦁ marketingmenedzsment, regionális gazdasá ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. városfejlesztési társadalmi tanácsadó

  A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megszerzett elméleti és módszertani ismereteik birtokában képesek a szakpolitika alkotásában való részvételre, az innovatív és komplex megközelítések alkalmazására a fejlesztési célok meghatározásában, stratégiák kidolgozásában, valamint a megvalósításban való aktív részvételre a városfejlesztés társadalmi kérdései terén.         A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* a helyi/területi gazdasági fejlődést érintő környezeti és a szociális hatások és komplexitásuk megértése;* a városi szövet átalakításában megnyilvánuló városfejlesztés megértése;* a városfejlesztési kihívásokkal kapcsolatos politikai válaszok kritikai elemzése;* a társadalmi viták különböző résztvevői érdekeinek megértése;* a képviseleti és a participatív demokrácia lehetőségeinek és korlátainak megértése;* a jó kormányzás helyi kihívásainak és lehetőségeinek megértése;* a globális átalakulások új kihívásainak beazonosítása;* az európai és hazai városokra jellemző komplex térbeli (fizikai, társadalmi, gazdasági) fejlődési folyamatok jellemző társadalmi-gazdasági mozgatórugóinak megértése;* a városi, illetve térségi szintű integrált területi szemléletű stratégiai tervezés lényegének és összefüggéseinek megértése;* az operatív városfejlesztés logikájának és eszköztárának megértése;* a komplex beavatkozások (építési és szociális) eszközeinek, összefüggéseinek és projekt-előkészítési logikájának megértése. A képzés végzettek ismerik:* a társadalom, a gazdaság, a ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages