• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 156266 items
 1. Menedžment kakovosti (Quality Management)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Doktorandi so usposobljeni za raziskovalno delo predvsem v znanstveno raziskovalni ter pedagoški dejavnosti, kot tudi za raziskovalno in strokovno delo v gospodarstvu ter negospodarstvu in javni upravi. Temeljni cilji doktorskega študija na vsebinskem strokovnem področju so usmerjeni zlasti v poznavanje raziskovalne aktivnosti na področju kakovosti in poslovne odličnosti ter njenih sorodnih disciplin kot tudi poddisciplin. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (Faculty of Organisation Studies Novo mesto)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 2. Poslovna ekonomija

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Cilj doktorskega programa je oblikovanje profila doktorandov, ki bodo prek obveznih skupnih vsebin poglobljeno spoznali filozofijo ekonomskih in poslovnih ved ter raziskovanja na obeh področjih, njun zgodovinski razvoj in najsodobnejše kvantitativne in kvalitativne metode raziskovalnega dela. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede (University of Novo mesto Faculty of...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 3. Zdravstvena nega (Nursing)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Program je interdisciplinaren in posreduje potrebna teoretična in praktična znanja za kompetentno opravljanje poklica na področju zdravstvene nege. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameFakulteta za zdravstvo Angele Boškin (Angela Boškin Faculty of Health care )

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 4. Izobraževalno računalništvo (Educational Computer Science)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študijski program izvajata Fakulteta za naravoslovje in matematiko ter Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru. Diplomant pridobi tudi znanja s področja uporabe izobraževalno-komunikacijske tehnologije v izobraževanju ter dopolnilna znanja, ki mu omogočajo suvereno organiziranje drugih aktivnosti na področju poučevanja računalništva (npr. medpredmetno načrtovanje in izvajanje pouka, mentorstvo pri raziskovalnih nalogah, vodenje računalniškega krožka, priprava na računalniška tekmovanja, oblikovanje projektnih dni). Sistem izbirnih predmetov študentu omogoča, da pridobi tudi dodatna specifična znanja iz psihološko-pedagoško-didaktičnega sklopa, drugih računalniških področij in vsebin predmetov, ki jih sicer ponuja Filozofska fakulteta v Mariboru. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko (Faculty of Natural Sciences and...

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 5. Zdravstvena nega (Nursing Care)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Magistri zdravstvene nege bodo lahko preučevali sodobne teorije, ki opredeljujejo naravo znanja na teoretičnem in praktičnem področju zdravstvene nege in uporabi v klinični praksi. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede (Faculty of Health Sciences)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 6. Logistika sistemov (Systems Logistics)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študijski program je namenjen posameznikom, ki želijo postati akademiki s področja logistike ali usposobljeni strokovnjaki primerni za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter znanstvenoraziskovalnih projektov s širokega strokovnega oziroma znanstvenega področja. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Fakulteta za logistiko (Faculty of Logistics)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 7. Ekonomske in poslovne vede (Economic and Business Sciences)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študenti pridobijo najsodobnejša ekonomska znanja in ustrezne metodologije, ki jim omogočajo odkrivanje lastnih izvirnih, raziskovalnih potencialov. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta (Faculty of Economics and Business)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 8. Kognitivna znanost (Cognitive Science- joint program)

  Študijski program obsega 120 ECTS in traja 2 leti. Skupni interdisciplinarni magistrski študijski program druge stopnje Kognitivna znanost / Cognitive Science - Joint program izvajajo Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta; Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko; Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta; University of Vienna, Dunaj, Avstrija; University of Zagreb, Hrvaška; Budapest University of Techhnology and Economics, Budimpešta, Madžarska; Comenius University in Bratislava, Slovaška. Kognitivna znanost se z interdisciplinarnega vidika ukvarja s pojavi, povezanimi s kognicijo – percepcijo, razumom, mišljenjem, čustvi, učenjem, vedenjem itd. Je interdisciplinarni projekt, ki združuje različna znanstvena področja, filozofijo in tehnologijo. Njene temeljne konstitutivne discipline so nevroznanost, psihologija, antropologija, umetna inteligenca, biologija, lingvistika, filozofija in edukacijske vede. Cilj skupnega interdisciplinarnega študijskega programa je izšolati raziskovalce na področju kognitivne znanosti kot samostojne vede, strokovnjake, sposobne povezovalnega dela pri interdisciplinarnih projektih in strokovnjake, ki so sposobni sintetizirati dognanja kognitivne znanosti ter jih aplicirati na specifičnih področjih (npr. pri spodbujanju procesov pridobivanja in kreiranja znanja, pri poučevanju, pri izdelavi programske opreme za strojno učenje in odločanje ipd.). Za dosego navedenih ciljev morajo študenti pridobiti konceptualno raz ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 9. Teologija (Theology)

  Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Doktorski študijski program vključuje dve področji: Teologija ter Zakonska in družinska terapija. Usposablja za vrhunsko, samostojno, kritično-refleksivno, interdisciplinarno in polivalentno raziskovalno delo in za sodelovanje v najzahtevnejših znanstvenoraziskovalnih projektih, za vodenje teh projektov in že morebitno vključitev v pedagoško-raziskovalno delo na univerzitetni ravni. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Teološka fakulteta (Theological Faculty)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia
 10. Hispanistika (Hispanic studies)

  Študij traja 2 leti in obsega 120 kreditnih točk. Študenti hispanistike pridobijo vsa znanja o španskem jeziku in književnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in zmožnosti, kot jih potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Študenti pridobijo vsa znanja o španskem jeziku in književnosti, ki po mednarodnih standardih veljajo za znanja in zmožnosti, kot jih potrebujejo visoko usposobljeni strokovnjaki na tem področju. Ta znanja in zmožnosti znajo uporabljati fleksibilno in kritično v različnih okoliščinah medkulturnega posredovanja v povezavi s področjem svojega študija. Diplomanti pridobijo naslednja znanja in zmožnosti: poglobljeno poznavanje španskega jezikovnega sistema z možnostjo specializiranega poznavanja posameznih ravni in jezikovnih izhodišč teh znanj; poznavanje osnovnih literarnokritiških izhodišč, kot so potrebna za samostojno preučevanje umetnostnih besedil; poznavanje različnih pristopov in metod jezikovnega in literarnega preučevanja raznih besedil. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru) ...

  Provider NameUniverza v Ljubljani, Filozofska fakulteta (Faculty of Arts)

  Category: Learning Opportunities Location: Slovenia

Pages