• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 140 items
 1. doktor (PhD)- architectural engineering

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. doktor (PhD)- civil engineering

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. történeti épületdiagnosztikai és rehabilitációs szakember

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretekA szakon végzettek ismerik:* a történeti épületek tervezési módszereit, szerkezeteit, anyagait, építéstechnológiáját;* a történeti anyagok és szerkezetek károsodásának és tönkremenetelének folyamatait;* az épületdiagnosztika módszereit, legújabb technikáit és technológiai megoldásait, a korszerű dokumentálás módszereit;* az örökségvédelem elméleti alapjait és gyakorlatát, a történeti értékek kutatására, feltárására, tervezésére, kivitelezésére vonatkozó követelményeket, szabályokat;* a történeti épületek fenntarthatóságának eszközrendszerét;* a történeti épületek helyreállításának megvalósítási folyamatát, korszerű eszközeit. A szakon végzettek alkalmasak:* a történeti épületek kutatásának, helyreállításának teljes megvalósítási folyamatában felmerülő műszaki, szakmai problémák felismerésére, dokumentálására és kezelésére – az alaptevékenységüknek megfelelő szakterületen;* épületdiagnosztikai feladatok végzésében való közreműködésre;* a történeti épületek helyreállításának tervezési, kivitelezési feladatainak előkészítésében való közreműködésre, illetve abban való részvételre – alapvégzettségüknek megfelelően (pályázatkészítés, beruházás előkészítése, hasznosítás, turizmus stb.). Személyes adottságok és készségek:* széleskörű általános műveltség és a végzettségnek megfelelő aktív, kiemelkedő szakmai ismeretek;* kreatív gondolkodás;* probléma-felismerési és innovatív megoldási készség;* holisztikus szemlélet;* jó kommunikatív képesség, csapatmunkára való alkalmas ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. történeti épületdiagnosztikai és rehabilitációs szakmérnök

  Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretekA szakon végzettek ismerik:* a történeti épületek tervezési módszereit, szerkezeteit, anyagait, építéstechnológiáját;* a történeti anyagok és szerkezetek károsodásának és tönkremenetelének folyamatait;* az épületdiagnosztika módszereit, legújabb technikáit és technológiai megoldásait, a korszerű dokumentálás módszereit;* az örökségvédelem elméleti alapjait és gyakorlatát, a történeti értékek kutatására, feltárására, tervezésére, kivitelezésére vonatkozó követelményeket, szabályokat;* a történeti épületek fenntarthatóságának eszközrendszerét;* a történeti épületek helyreállításának megvalósítási folyamatát, korszerű eszközeit. A szakon végzettek alkalmasak:* a történeti épületek kutatásának, helyreállításának teljes megvalósítási folyamatában felmerülő műszaki, szakmai problémák felismerésére, dokumentálására és kezelésére;* épületdiagnosztikai feladatok végzésére és koordinálására;* a történeti épületek helyreállításának tervezési, kivitelezési feladatainak ellátására, illetve abban való részvételre – jogosultságuknak megfelelően (beruházás-előkészítés, felelős műszaki vezetés, tervezés, szakértés, műszaki ellenőrzés). Személyes adottságok és készségek:* széleskörű általános műveltség és a végzettségnek megfelelő aktív, kiemelkedő szakmai ismeretek;* kreatív gondolkodás;* probléma-felismerési és innovatív megoldási készség;* holisztikus szemlélet;* jó kommunikatív képesség, csapatmunkára való alkalmasság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevéke ...

  Awarding bodyPécsi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. vízrajzi szakmérnök

  A képzés célja a jelentkező ismeretanyagának bővítése korszerű általános és szakmai vízrajzi ismeretekkel. A mérnöki oklevéllel, szakmai előképzettséggel rendelkező szakmérnökök a továbbképzés elvégzése után képesek lesznek a vízrajz területén megjelenő kihívások, a vízrajzi mérőhálózatok, mérőrendszerek, monitoring rendszerek tervezésére és üzemeltetésére, valamint a korszerű méréstechnikai, adatföldolgozási és adatkezelési feladatok magas színvonalú, a növekvő elvárásoknak megfelelő ellátására. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* vállalat, vállalkozás, települési önkormányzat, kormányzati szerv, non-profit szervezet általános vízgazdálkodási feladatai;* monitoring és méréssorozatok tervezése, eredmények elemzése, döntés-előkészítő javaslatok készítése;* a vízrajzi mérések, vízgazdálkodási monitoring témaköreiben való szakmai tanácsadás;* vízgazdálkodási informatikai és térinformatikai rendszerek alkalmazása;* a vízrajz és vízgazdálkodás témaköreibe illeszkedő projektek megtervezése, forrásszerzés, pályázatok menedzselése.      Személyes adottságok, készségek:* megbízhatóság;* rugalmasság;* kreativitás, intuíció;* tanulási készség és jó memória, pozitív hozzáállás a szakmai továbbképzéshez;* információfeldolgozási képesség;* problémafelismerő és –megoldó készség;* etikus magatartás, társadalommal és környezettel szembeni érzékenység;* szakszerű kommunikáció és tárgyalás, hatékony kommunikációs és prezentációs képesség;* szakmai elkötelezettség és igény a kiváló min ...

  Awarding bodyNemzeti Közszolgálati Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. aviation engineer

  Elsajátítandó kompetenciák:   * a repülési feladatok elméleti hátterének ismerete és gyakorlati végrehajtásának elsajátítása;   * a repülés előkészítése, végrehajtása és értékelése során jelentkező problémák rendszerszemléletű megoldása;   * repülési folyamatok szervezése;   * a repülő és a földi kiszolgáló személyzettel történő lényegre törő kommunikáció elsajátítása;   * a repüléssel összefüggő konfliktusok hatékony kezelésének megoldása. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Megszerezhető tudáselemek:   * repülési folyamatok kialakítása és működtetése;   * a repülés elméleti megalapozása;   * repülési teljesítmény és folyamatok terezése és végrehajtása;   * kommunikáció és kapcsolattartás a légi-irányítással;   * meterológiai és navigációs folyamatok hatásai;   * navigációs és egyéb szoftverek alkalmazása. Megszerezhető ismeretek:   * repülésmenedzsment eszközei és módszerei, ezek gyakorlati alkalmazási lehetőségei;   * a minőségmenedzsment eszközrendszere;   * repülési folyamat- és menedzsment módszerek;   * alapvető emberi teljesítőképesség-ismeretek;   * meterológiai és navigációs ismeretek. Személyes adottságok:   * helyzetelemző képesség,   * hatékony problémamegoldás a rendelkezésre álló időkereten belül,   * rendszerszemlélet,   * jó kommunikációs készség angol nyelven,   * innovatív gondolkodás,   * nyitottság az új megoldások befogadására.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A végzett hallgatók képesek:   * a tanult módszerek alkalmazásával önállóan megterve ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. aviation specialist

  Elsajátítandó kompetenciák:   * a repülési feladatok elméleti hátterének ismerete és gyakorlati végrehajtásának elsajátítása;   * a repülés előkészítése, végrehajtása és értékelése során jelentkező problémák rendszerszemléletű megoldása;   * repülési folyamatok szervezése;   * a repülő és a földi kiszolgáló személyzettel történő lényegre törő kommunikáció elsajátítása;   * a repüléssel összefüggő konfliktusok hatékony kezelésének megoldása. Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Megszerezhető tudáselemek:   * repülési folyamatok kialakítása és működtetése;   * a repülés elméleti megalapozása;   * repülési teljesítmény és folyamatok terezése és végrehajtása;   * kommunikáció és kapcsolattartás a légi-irányítással;   * meterológiai és navigációs folyamatok hatásai;   * navigációs és egyéb szoftverek alkalmazása. Megszerezhető ismeretek:   * repülésmenedzsment eszközei és módszerei, ezek gyakorlati alkalmazási lehetőségei;   * a minőségmenedzsment eszközrendszere;   * repülési folyamat- és menedzsment módszerek;   * alapvető emberi teljesítőképesség-ismeretek;   * meterológiai és navigációs ismeretek. Személyes adottságok:   * helyzetelemző képesség,   * hatékony problémamegoldás a rendelkezésre álló időkereten belül,   * rendszerszemlélet,   * jó kommunikációs készség angol nyelven,   * innovatív gondolkodás,   * nyitottság az új megoldások befogadására.    A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A végzett hallgatók képesek:   * a tanult módszerek alkalmazásával önállóan megterve ...

  Awarding bodyBudapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. balesetvizsgálati szakterületen szakértői feladatokra felkészített szakember

      A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a balesetvizsgálat szakterületéhez kapcsolódó, természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai, jogi, ipari, közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon elvégezni munkájukat.  Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális (baleset- és kárelemzési) területeken történő feladatmegoldásokra, a szakterülen felmerülő baleseti vizsgálatok elvégzésére, a bekövetkezési okok mélyreható feltárására, elemzésére és a megelőzést célzó ajánlások kidolgozására.   A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak: a megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására; a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására; a – lehetőségekhez mérten – helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalra, következtetések levonására, a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére; szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatokat; önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére; a műszaki, gazdasági, humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére; rendszerszemléletű gondolkodásmód alapján komplex elemzésre, következtetésre és tervezésére; integrált ismeretek alkalmazására a közlekedés, a balesetelemzés és -ér ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. balesetvizsgálati szakterületen szakértői feladatokra felkészített szakmérnök

   A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik mérnöki megközelítésben a balesetvizsgálat szakterületéhez kapcsolódó, természettudományos, specifikus műszaki, gazdasági/menedzsment, informatikai, jogi, ipari, közlekedési technológiai ismereteik birtokában alkalmasak a kor követelményeinek megfelelően magasabb színvonalon elvégezni munkájukat.  Ezen túlmenően a képzés ismereteket biztosít speciális (baleset- és kárelemzési) területeken történő feladatmegoldásokra, a szakterületen felmerülő baleseti vizsgálatok elvégzésére, a bekövetkezési okok mélyreható feltárására, elemzésére és a megelőzést célzó ajánlások kidolgozására mérnöki szempontok figyelembe vételével.   A szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak:  a megszerzett mérnöki ismereteikre alapozva a képzés során megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására; a tudományágban megszerzett szakmai tapasztalat ismereti határairól származó információk, felmerülő új problémák, új jelenségek feldolgozására; a – lehetőségekhez mérten – helytálló bírálat, vélemény vagy ajánlás megfogalmazására, döntéshozatalra, következtetések levonására; a megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére; szakmailag magas szinten önállóan megtervezni és végrehajtani a feladatokat; önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére; a műszaki, gazdasági, humán erőforrások kezelésének komplex szemléletére;  rendszerszemléletű gondolkodásmód alapján kom ...

  Awarding bodySzéchenyi István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. belsőépítész tervező

  A képzés során elsajátítandó kompetenciák: * átfogó építőművészi és kreatív belsőépítész tervezői szemlélet; * építészeti-belsőépítészeti feladatok rendszerében történő eligazodás; * tér-tárgytervezési anyagismeret; * tér-tárgytervezési formaismeret; * tér-tárgytervezés szakági tervezési ismereteinek feldolgozása és/vagy azok rendszerének létrehozása; * tér-tárgytervezési feladat dokumentálása és kommunikációja, elméleti és gyakorlati kérdések; * környezeti anyaghasználat és annak használati rendszerében történő tevékenységek irányítása; * kapcsolattartás és kommunikáció a tervezői gyakorlat területén; * design-történeti háttér ismertek – a tárgykultúra történeti fejlődése, a jelen idejű környezetalkotás kapcsolatrendszereinek elmélete. Tudáselemek: * kreatív gondolkodás és szemlélet a belsőépítészeti tervezés és formatervezés világában; * a belsőépítészet területén meghatározó tulajdonsággal bíró anyagok megismerése a tárgyalkotási folyamat részeként, figyelve különös tekintettel a tervezési folyamatok alakulására; * a képzési terület különös tekintettel foglakozik az egyedi tárgyépítéssel és a színek tudatos alkalmazásával. Ismeretek:  A végzett hallgató: * rendelkezik szakirányú belsőépítészeti tervezési ismeretekkel; * ismeri a kapcsolódó tervezési területeket és azok által megfogalmazható elvárásokat; * magas szinten ismeri az egyes számítógépes eszközök használatát; * rendelkezik a belsőépítészeti tervezési módszerek integrált használatának képességével; * tudja, hogy a tevékenység hatékonysága milyen kom ...

  Awarding bodyBudapesti Metropolitan Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages