• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 768 items
 1. Tandsköterska

  Utbildning till tandsköterska ger dig goda möjligheter att jobba i ett tandvårdsteam. Arbetsmarknaden är god.Som tandsköterska assisterar du vid undersökningar och behandlingar av patienter. Du har också hand om material och instrument som används i kliniken. Som tandsköterska har du stort ansvar för klinikens hygien och smittskydd. Administrativa uppgifter och receptionsarbete ingår också i arbetet. Självständigt patientarbete kan förekomma med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. Utbildningen i Västerås är en distansutbildning.Kurser som ingår och läses veckovis i följande kursplan:Munhålan och tändernas anatomi 10 YH poängAdministration och organisation 30 YH poängVårdhygien och smittskydd 25 YH poängMaterial och miljö 20 YH poängLia 1 15 YH poängOdontologi 1 35 YH poängOdontologi 2 30 YH poängLia 2 25 YH poängOralhälsa 1 30 YH poängOral hälsa 2 25 YH poängAnatomi,anestesi och farmakologi 20 YH poängTeamtandvård 10 YH poängExamensarbete 10 YH poäng Lia 3 40 YH poäng ...

  Provider NameMedLearn AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Tandsköterska

  Tandsköterska ...

  Provider NameFolkuniversitetet - Kursverksamheten vid Stockholms universitet

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

  YRKESROLL SOM UTBILDNINGEN LEDER TILLSpecialistutbildad undersköterska akutsjukvård KURSER SOM INGÅR I UTBILDNINGEN OCH HUR DE ÄR UPPLAGDAExamensarbete 20 YH-poängIntroduktion till akutsjukvård 30 YH-poängKirurgisk akutsjukvård 40 YH-poängKommunikation, bemötande och handledning i vården 20 YH-poängLärande i arbete (LIA) 10 YH-poängMedicinsk akutsjukvård 40 YH-poängMedicinsk teknik 10 YH-poängPatientsäkerhet och dokumentation 30 YH-poängUtbildningen bedrivs på halvfart och distans med totalt åtta närträffar i Skövde. Varje närträff omfattar två dagar i följd och kan till exempel innehålla examinationsuppgifter, föreläsningar och gruppdiskussioner. Mellan närträffarna bedrivs undervisning och handledning via vår digitala lärplattform. FRAMTIDSUTSIKTERDen specialistutbildade undersköterskan har en central roll i det patientnära arbetet. När det gäller den högspecialiserade hälso- och sjukvården finns stor efterfrågan på undersköterskor med specialistutbildning inom akutsjukvård. ...

  Provider NameSkövde kommun, Skövde Yrkeshögskola

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Tandsköterska

  Att arbeta som tandsköterska är ett omväxlande arbete med mycket patientkontakt. Tycker du att det är stimulerande att arbeta med människor, är serviceinriktad, har en empatisk och pedagogisk förmåga kan detta vara yrkesrollen för dig.Tandsköterskan arbetar i vårdteam med främst tandläkare och tandhygienist. Under utbildningen får du bland annat lära dig att assistera tandläkare, ta röntgenbilder, hantera material ur ett miljö- och hälsosäkert perspektiv, arbeta med förebyggande tandvård samt utföra administrativa uppgifter som till exempel receptionsarbete.INNEHÅLLKursplanen för tandsköterska utgår från nationella riktlinjer.•Anatomi, anestesi och farmakologi, 20p•Munhålans och tändernas anatomi, 10p•Vårdhygien och smittskydd, 25p•Lärande i arbete - LIA 1, 15p•Administration och organisation, 30p•Oral hälsa 1, 30p•Odontologi 1, 35p•Lärande i arbete - LIA 2, 25p•Oral hälsa 2, 25p•Material och miljö, 20p•Teamtandvård, 10p•Odontologi 2, 30p•Lärande i arbete - LIA 3, 40p•Examensarbete, 10p5 poäng motsvarar 1 veckas studier.UPPLÄGGUtbildningstillfällena är förlagda i Växjö med föreläsningar, praktiska övningar (på skolan eller tandvårdsklinik), laborationer med mera.Som studerande har du tillgång till en utbildningsplattform där information om utbildningen finns (studiehandledning, schema, uppgifter, forum för reflektioner, loggbok, handledning och examinationer).En del av utbildningen utgörs av LIA - lärande i arbete (praktik). YH Region Kronoberg garanterar en LIA-plats i Kronoberg, önskar du plats i hemkommun ut ...

  Provider NameKronobergs läns landsting, YH Region Kronoberg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Tandsköterska

  Utbildning till tandsköterska ger dig goda möjligheter att jobba i ett tandvårdsteam. Arbetsmarknaden är god.Som tandsköterska assisterar du vid undersökningar och behandlingar av patienter. Du har också hand om material och instrument som används i kliniken. Som tandsköterska har du stort ansvar för klinikens hygien och smittskydd. Administrativa uppgifter och receptionsarbete ingår också i arbetet. Självständigt patientarbete kan förekomma med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. Utbildningen i Södertälje är en distansutbildning.Kurser som ingår och läses veckovis i följande kursplan:Munhålan och tändernas anatomi 10 YH poängAdministration och organisation 30 YH poängVårdhygien och smittskydd 25 YH poängMaterial och miljö 20 YH poängLia 1 15 YH poängOdontologi 1 35 YH poängOdontologi 2 30 YH poängLia 2 25 YH poängOralhälsa 1 30 YH poängOral hälsa 2 25 YH poängAnatomi,anestesi och farmakologi 20 YH poängTeamtandvård 10 YH poängExamensarbete 10 YH poäng Lia 3 40 YH poäng ...

  Provider NameMedLearn AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Specialistutbildad undersköterska anestesi operation och intensivvård

  Sjukvården blir alltmer specialiserad och kunskapsintensiv. Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper och kompetenser inom anestesi, operation och intensivvård. Du utvecklar din förmåga att genomföra personcentrerad vård till patienter, anhöriga och närstående. Stor vikt läggs på att kunna arbeta i samverkan och att kunna medverka i tvärprofessionella team inom verksamhetsfältet. Vidare utvecklar du din förmåga att fungera som kulturbärare när det gäller förhållningssätt och bemötande inom verksamheterna. Det hälsofrämjande perspektivet löper som en röd tråd genom utbildningen.Utbildningen ger dig också möjligheter att arbeta med förbättringsarbete inom/ mellan enheter, samordning och handledningARBETSMARKNADSjukvårdens Anestesi, operations och intensivvårdsavdelningar har ett stort behov av undersköterskor med specialistkompetens. Arbetsområdena ligger inom operation, anestesi eller intensivvård. SAMARBETSPARTNERSUtbildningen genomförs av Göteborgs Stad Utbildning i samarbete med Västra Götalands Regionen och Kommunalarbetarförbundet KURSER• Hygienrutiner, sterilitet samt vårdrelaterade infektioner 10p• Sjukdomslära och personcentrerad vård/omvårdnad 55p• Lagstiftning, organisation och dokumentation och kvalitetsledning 20p• Medicinteknik 20p• Vårdpedagogik, handledning, etik, förhållningssätt och kulturmöten30p• LIA 1 8 veckor, 40p• Examensarbete 25p ...

  Provider NameGöteborgs Stad, Yrgo

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Tandsköterska

  Utbildningen riktar sig till Dig som är intresserad av en yrkesinriktad utbildning, vilken ger Dig förutsättningar för en anställning som tandsköterska.Som person är Du strukturerad, ansvarsfull, positiv, serviceinriktad samt har god förmåga att kommunicera. Du måste kunna ta egna initiativ och arbeta självständigt samtidigt som Du måste tycka om att arbeta i team tillsammans med kollegor.I Din kommande yrkesroll kommer Du att arbeta med såväl barn, ungdomar som med vuxna. Det ställer krav på att Du har god förmåga att bemöta olika människor på bästa sätt.Utbildningen består av ca 25 % LIA (lärande i arbete) för att Du skall vara väl förberedd inför kommande yrkesliv. Dessutom ger det en möjlighet att knyta kontakter inför Din framtida yrkesroll.Efter avslutad utbildning kommer Dina arbetsuppgifter att bestå bl. a av:- undersöknings- och röntgenassistans åt tandläkare- delegerad patientbehandling vilket innebär att lägga bedövning, avlägsna tandsten samt att göra egna profylaxbehandlingar- arbete i reception med att ta svara i telefon, ta emot kundernas betalningar samt hantering av remisser ...

  Provider NameKristianstad kommun, Vuxenutbildningen

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Tandsköterska

  Utbildning till tandsköterska ger dig goda möjligheter att jobba i ett tandvårdsteam. Arbetsmarknaden är god.Som tandsköterska assisterar du vid undersökningar och behandlingar av patienter. Du har också hand om material och instrument som används i kliniken. Som tandsköterska har du stort ansvar för klinikens hygien och smittskydd. Administrativa uppgifter och receptionsarbete ingår också i arbetet. Självständigt patientarbete kan förekomma med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. Utbildningen i Kista är en platsbunden utbildning.Kurser som ingår och läses veckovis i följande kursplan:Munhålan och tändernas anatomi 10 YH poängAdministration och organisation 30 YH poängVårdhygien och smittskydd 25 YH poängMaterial och miljö 20 YH poängLia 1 15 YH poängOdontologi 1 35 YH poängOdontologi 2 30 YH poängLia 2 25 YH poängOralhälsa 1 30 YH poängOral hälsa 2 25 YH poängAnatomi,anestesi och farmakologi 20 YH poängTeamtandvård 10 YH poängExamensarbete 10 YH poäng Lia 3 40 YH poäng ...

  Provider NameMedLearn AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Tandsköterska

  Utbildning till tandsköterska ger dig goda möjligheter att jobba i ett tandvårdsteam. Arbetsmarknaden är god.Som tandsköterska assisterar du vid undersökningar och behandlingar av patienter. Du har också hand om material och instrument som används i kliniken. Som tandsköterska har du stort ansvar för klinikens hygien och smittskydd. Administrativa uppgifter och receptionsarbete ingår också i arbetet. Självständigt patientarbete kan förekomma med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. Utbildningen i Kista är en platsbunden utbildning.Kurser som ingår och läses veckovis i följande kursplan:Munhålan och tändernas anatomi 10 YH poängAdministration och organisation 30 YH poängVårdhygien och smittskydd 25 YH poängMaterial och miljö 20 YH poängLia 1 15 YH poängOdontologi 1 35 YH poängOdontologi 2 30 YH poängLia 2 25 YH poängOralhälsa 1 30 YH poängOral hälsa 2 25 YH poängAnatomi,anestesi och farmakologi 20 YH poängTeamtandvård 10 YH poängExamensarbete 10 YH poäng Lia 3 40 YH poäng ...

  Provider NameMedLearn AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Tandsköterska

  Utbildning till tandsköterska ger dig goda möjligheter att jobba i ett tandvårdsteam. Arbetsmarknaden är god.Som tandsköterska assisterar du vid undersökningar och behandlingar av patienter. Du har också hand om material och instrument som används i kliniken. Som tandsköterska har du stort ansvar för klinikens hygien och smittskydd. Administrativa uppgifter och receptionsarbete ingår också i arbetet. Självständigt patientarbete kan förekomma med förebyggande tandvård och tandhälsoinformation. Utbildningen i Kista är en platsbunden utbildning.Kurser som ingår och läses veckovis i följande kursplan:Munhålan och tändernas anatomi 10 YH poängAdministration och organisation 30 YH poängVårdhygien och smittskydd 25 YH poängMaterial och miljö 20 YH poängLia 1 15 YH poängOdontologi 1 35 YH poängOdontologi 2 30 YH poängLia 2 25 YH poängOralhälsa 1 30 YH poängOral hälsa 2 25 YH poängAnatomi,anestesi och farmakologi 20 YH poängTeamtandvård 10 YH poängExamensarbete 10 YH poäng Lia 3 40 YH poäng ...

  Provider NameMedLearn AB

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages