• EQF Home Page Icon

Search

Search

Search results

Search found 157026 items
 1. Sikkerheds- og risikoledelse

  Ud fra viden om nye markeder og lande lærer du at planlægge og gennemføre strategiske udviklingsprocesser under hensyntagen til de udfordringer, der sikkerhedsmæssigt måtte være. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i private og offentlige virksomheder, hvor du vil kunne arbejde med udvikling, rådgivning og implementering af initiativer til risiko- og sikkerhedsstyring. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Naturressourcer og udvikling

  Du lærer om, hvordan man ved hjælp af viden om og inddragelse af bl.a. planteproduktion, ernæring, miljø og økonomi kan skabe bedre vilkår for mennesker og natur i de enkelte lande. Som færdiguddannet kandidat vil du kunne arbejde i danske og internationale organisationer som Danida eller i rådgivende konsulentvirksomheder og ikke-statslige organisationer (NGO'er), der beskæftiger sig med miljø- og udviklingsbistand. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Moderne kultur og kulturformidling

  Du lærer at analysere forskellige kunstværker og litterære værker ved at forstå dem i deres historiske sammenhæng og ved fx at se på, hvilke politiske forestillinger der kunne have indflydelse på tiden og værket. Jobmulighederne som færdiguddannet kandidat vil fx være i en kulturinstitution, hvor du kan arbejde som konsulent eller formidler. Det er også muligt at få job i forlagsbranchen. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Virksomhedskommunikation

  Undervisningen giver dig en række redskaber til kommunikation på flere planer. Du bliver præsenteret for en række teorier, du kan bruge til at arbejde med virksomheders strategiske kommunikationsplanlægning. Samtidig får du viden om, hvordan man bedst udtaler sig til medier og presse. Som færdiguddannet kandidat vil du bl.a. kunne finde job hos private virksomheder, organisationer eller offentlige instanser, der søger en person med ledelsesmæssige kompetencer inden for kommunikationsrådgivning. ...

  Provider NameAarhus Universitet, School of Business and Social Sciences (Aarh business)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Oplevelsesdesign

  På uddannelsen kan du vælge at specialisere dig inden for e-læringssystemer. Her lærer du igennem fag som psykologi, kommunikation og digitalt design at skabe et digitalt læringsprodukt til fx skoleelever. Som færdiguddannet kandidat kan du arbejde med udvikling af oplevelsesprodukter i kulturinstitutioner, offentlige organisationer eller private virksomheder. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Akvatisk videnskab og teknologi

  Du får undervisning i alle områder omkring akvatiske miljøer, bl.a. marin- og ferskvandsøkologi, matematisk biologi og oceanografi - alle fag med et globalt perspektiv for øje. Som færdiguddannet civilingeniør kan du, alt efter specialisering, forvente at finde arbejde inden for forskning, miljøforvaltning eller i fiskeri- og akvakulturerhvervet. ...

  Provider NameDTU Lyngby Campus (DTU Lyngby)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Støberitekniker

  En vigtig del af arbejdet går ud på at lave en god støbeform af fx sand, som fyldes med flydende metal og afkøles.Som støberitekniker lærer du at slibe og pudse efter, så resultatet bliver flot og glat. Du kan arbejde som ansat på støberier eller starte egen virksomhed. ...

  Provider NameKøbenhavns Tekniske Skole (Kbh.tekn.Rebsl.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. It-didaktisk design

  Du lærer bl.a. at undersøge og analysere uddannelsesinstitutioner, hvor it indgår som en stor del af undervisningen. Du får desuden viden om, hvordan teknologien påvirker kommunikationen, samarbejdet og læringen på arbejdspladsen. Med en kandidatuddannelse i it-didaktisk design kan du fx komme til at arbejde som it-rådgiver, underviser eller konsulent. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Erhvervsøkonomi og erhvervssprog

  Du lærer om dynamikkerne i international erhvervsøkonomi og ledelsespraksis og får en grundig viden om økonomi og erhvervsforhold. Samtidig lærer du at beherske fremmedsprog og at kunne begå dig i andre kulturer. En færdig kandidatuddannelse giver dig mulighed for at arbejde nationalt og globalt inden for bl.a. marketing, interkulturel kommunikation, organisationsudvikling og udviklingsprojekter. Du kan arbejde i både offentlige og private organisationer. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Journalism, Media and Globalisation

  Første år på uddannelsen foregår i Danmark, hvor undervisningen har fokus på globalisering og journalistik. Andet år foregår på et af fire universiteter i udlandet, hvor du vælger et specialeområde. Med en kandidat i Journalism, Media and Globalisation vil du bl.a. kunne arbejde som journalist, kommunikationsmedarbejder, medierådgiver eller faglig formidler. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages