• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1530 items
 1. Administrative Technician

  Organize and perform administrative tasks relating to the operation of a company or public service. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 2. Administrator (no legal status)

  Certificate holders will be able to:  master the use of modern information and office technology, write texts from drafts or dictation using ten-finger touch-typing, apply administrative procedure in working with clients using modern communication methods via electronic media, organise economically and pursue independent administrative, secretarial and office work in various fields, especially in employment and accounting. manage resources, archive material and data that need to be protected, independently complete forms and other documentation and keep appropriate records, develop a positive and responsible attitude to work, the profession and co-workers, act in line with social norms and the rules of a modern state based on the rule of law, Elective:  creating presentations using software and communicating via electronic media, performing administrative work from advertising to filling vacancies, organising and preparing meetings and business travel, creating simple websites and performing market communication with buyers, formulating accounting sheets, book entries and statistical data processing, writing invitations, decisions, business notes and completing forms in the working, administrative and other legal spheres. Certificate holders supplement their key vocational knowledge and abilities with key general knowledge in line with national standards. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Administrator SI (no legal status)

  Certificate holders will be able to: master the use of modern information and office technology, write texts from drafts or dictation using ten-finger touch-typing, apply administrative procedure in working with clients using modern communication methods via electronic media, undertake economic organisation and autonomous administrative, secretarial and office work in various fields, especially employment relations and accounting, manage resources, archive material and data that need to be protected, independently complete forms and other documentation and keep appropriate records, develop a positive and responsible attitude to work, the profession and co-workers, act in accordance with social norms and the rules of a modern state based on the rule of law. Elective: creating presentations using software and communicating via electronic media, perform administrative work from advertising vacancies to concluding an employment relationship, organise and prepare meetings and business travel, creating simple websites and performing market communication with buyers, formulating accounting sheets, book entries and statistical data processing, writing invitations, decisions, business notes and completing forms in the working, administrative and other legal spheres. The programme is adapted for provision in Slovene as the language of instruction in the ethnically mixed area of Slovenian Istria and also has the following special objectives:  to develop communication skills in Italian and Slovene,  to develop knowledge of ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Advanced Certificate in Accounting

  Advanced Certificate in Accounting ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 5. adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász

    A képzés célja: A Nemzeti Adó- és Vámhivatalban, valamint a pénzügyi és ellenőrzési területen dolgozók és vezetők képzése, továbbképzése. A szakirányú továbbképzés fő törekvése: korszerű ismeretekkel elősegíteni a megváltozott igényekhez történő gyors alkalmazkodást, szélesíteni a különböző adózási szakterületeken tevékenykedő pénzügyi-gazdasági szakemberek elméleti-módszertani ismereteit.       Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Az adó- és pénzügyi ellenőrzési szakközgazdász szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik:       a vállalkozás elemeit, a vállalkozás struktúráját, a vállalkozás környezetét, készségszinten minősíteni tudják a gazdasági folyamatokat a sajátosságok bemutatásával; a pénzügyi számvitellel kapcsolatos jogszabályokat; a hazai jogrendszert, a társasági jogot, a munkajogot, az EU-beli vállalatokat érintő jogi és gazdasági környezetet; a vám- és jövedéki szabályozást; a számviteli szabályozás célját, szintjeit, a gazdasági események csoportosítását, a mérlegre és az eredmény-kimutatásra gyakorolt hatását, a társaságok pénzügyeit; a vállalkozások éves beszámolóit, az egyszerűsített éves beszámolót, a mérleget, az eredmény-kimutatást és elemeit; a mérleg- és eredményelemzés módszertanát; az üzleti tervezés módszertanát; a pénzügyi ellenőrzés szabály- és feltételrendszerét; az adózással kapcsolatos közgazdasági és költségvetés-politikai alapfogalmakat és összefüggéseket; a pénzügyi jogi rendszert, ...

  Awarding bodyBudapesti Gazdasági Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. adó- és pénzügyi ellenőrzési szaktanácsadó

  Az APEH-ban, valamint a pénzügyi és ellenőrzési területen dolgozók és vezetők képzése, továbbképzése. A szakirányú továbbképzés fő törekvése: korszerű ismeretekkel elősegíteni a megváltozott igényekhez történő gyors alkalmazkodást, szélesíteni a különböző adózási szakterületeken tevékenykedő pénzügyi-gazdasági szakemberek elméleti-módszertani ismereteit.   A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Az adó- és pénzügyi ellenőrzési szakirányú továbbképzésen végzettek ismerik: - a vállalkozás elemeit, a vállalkozás struktúráját, a vállalkozás környezetét, készségszinten minősíteni tudja a gazdasági folyamatokat a sajátosságok bemutatásával, - a pénzügyi számvitellel kapcsolatos jogszabályokat, - a hazai jogrendszert, társasági jogot, a munkajogot, az EU vállalatokat érintő jogi és gazdasági környezetét, - a vám és jövedéki szabályozást, - a számviteli szabályozás célját, szintjeit, a gazdasági események csoportosítását, a mérlegre és az eredmény-kimutatásra gyakorolt hatását. a társaságok pénzügyeit, - a vállalkozások éves beszámolóit, az egyszerűsített éves beszámolót, a mérleget, az eredmény-kimutatást és elemeit,  - a mérleg- és eredményelemzés módszertanát, - az üzleti tervezés módszertanát, - a pénzügyi ellenőrzés szabály- és feltételrendszerét, - az adózással kapcsolatos közgazdasági és költségvetés-politikai alapfogalmakat és összefüggéseket, - a pénzügyi jogrendszert, az államháztartás és alrendszerei összefüggéseit, az államháztartási törvény főbb előírásait, a közbev ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Adótanácsadó

  A képesítéssel rendelkező képes: ellátni az adótanácsadási feladatokat, alkalmazni a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályokat, értelmezni az általa ellátott ügyekre vonatkozó jogi minősítéseket, bonyolultabb esetekben megfogalmazni a szakmai, jogi és más tanácsadóknak szóló kérdéseket, ezekkel a tanácsadókkal együttműködni, alkalmazni a közigazgatási eljárási szabályokat, önállóan értelmezni és követni az új adójogi eljárási normákat, nyomon követni a hatósági iránymutatásokat és a hatósági gyakorlat változásait, tájékoztatni megbízóját a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről, a gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátni az adókötelezettségeket, tanácsot adni a követendő magatartást illetően, segítséget nyújtani a döntéshoz ellenőrizni és felügyelni az adókötelezettségek teljesítését, képviselni a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismerni az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást adni a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges tájékoztatást adni a külföldieket érintő hazai adózási szabályokról, illetve a külföldiek magyarországi és magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatos adózási kérdésekről, értelmezni és alkalmazni a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket és más, a külföldi illetőségű adózók hazai adókötelezettségét érintő szabályokat, megszervezni az adótanácsadói tevékenységet, adótaná ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. Adóügyintéző

  A képesítéssel rendelkező képes: összegyűjteni az adatokat további feldolgozás céljából, feladatai elvégzéséhez telefont, számítógépet, faxgépet, írógépet, íróeszközöket, irodaszereket, naptárt, bélyegzőket, fénymásolót használni, munkaköréhez kapcsolódó hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerezni, iratkezelést végezni. adókötelezettségnek elektronikusan eleget tenni, irodai szoftvereket használni, átlátni és munkája során érvényesíteni az egyes adóhatóságok hatáskörét, illetékességét, működését, szervezetét, elvégezni az adóbevallással kapcsolatos teendőket, adózással, járulékokkal kapcsolatos nyilvántartásokat vezetni, adózással kapcsolatos információkat gyűjteni, nyilvántartani, adatokat szolgáltatni, ellenőrzésre előkészíteni, ellenőrzésben közreműködni, alkalmazni a közigazgatási eljárás és az adóigazgatás szabályait, felvilágosítani az ügyfelet az adózással kapcsolatos tennivalókról, segítséget nyújtani az adóbevallások teljesítéséhez, előkészíteni a hatósági intézkedéseket, közreműködni a hatósági eljárások lefolytatásában, részt venni a munkaköre szerinti ellenőrzésekben és a végrehajtási eljárásban, ...

  Awarding bodyKiskunhalasi Szakképzési Centrum

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. agrobusiness-menedzser

  A képzés célja olyan magas szintű kompetenciákkal és gyakorlati tudással rendelkező elit felső- és középvezetők kibocsátása, akik ismerik és értik az agrobusinessben jelentős szereppel bíró nagyvállalatokban működő vállalatvezetési folyamatokat, valamint az ezekhez kapcsolódó közgazdasági, pénzügyi, támogatási, szakpolitikai és humánpolitikai aktuális feladatmegoldó módszereket és tudáselemeket. A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   Tudáselemek: A végzett hallgató Elsajátítja -       a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket; -       a képzésnek megfelelő területeken az alapvető (funkcionális) gyakorlati módszereket és megoldásokat, valamint ezek hasznosításának lehetőségeit. Érti -       a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését, a hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre; -       a szervezetek működése során felmerülő problémák és új jelenségek megoldási módozatait, illetve a kritikus feldolgozására irányuló módszereket. Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is. Ismeri -       a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és veze ...

  Awarding bodyBudapesti Corvinus Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. agroturisztikai és desztináció menedzsment szakreferens

  Kompetenciák (egyéni és társas):  Problémamegoldás, önállóság, eredményorientáltság, kreativitás, kapcsolatteremtés, konfliktusmegoldás, gyakorlati szemlélet, szakmaiság.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek:  Általános turisztikai ismeretek, agroturisztikai alapismeretek, területi tervezési és programozási ismeretek, desztináció marketing és menedzsment, településfejlesztés, turisztikai kisvállalkozások és non-profit szervezetek menedzsmentje, helyi agrotermékek gasztronómiája, turisztikai termékek tervezése, szervezése, turisztikai pályázatírás.   Személyes adottságok, készségek:  * a turisztikai fejlesztések forrásainak ismerete, mind helyi, országos és európai szinten; * a turizmus, ezen belül az agroturizmus helyzetének komplex megítélése, a fejlődési tendenciák értékelése; * az agroturisztikai desztináció marketing és menedzsment elméletileg megalapozott korszerű kialakítása a helyi szolgáltatás szempontjainak figyelembevételével; * turisztikai és agrárjellegű vállalkozások menedzsment folyamatainak, technikáinak tervezése, irányítása; * az agroturisztikai pályázatkészítés általános és specifikus szabályainak alkalmazása; * menedzsment ismeretek birtokában részvétel csoportmunkában, munkatársak irányítása, más szakmai területek szakembereivel való együttműködés.   A szakképzettség birtokában végzettek képessé válnak az alábbi tevékenységek elvégzésére: * helyi turisztikai vállalkozások keresleti és kínálati viszonyainak feltérképezésére; * a cég/vállalkozás/intézmény szervezetének kialakítására és működ ...

  Awarding bodySzegedi Tudományegyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages