• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 18765 items
 1. 750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=130699 ...

  Provider NameEesti Merekool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 2. 750kW ja suurema peamasinate efektiivse koguvõimsusega mootorlaeva vahimehaanik

  https://enda.ehis.ee/avalik/avalik/oppekava/OppekavaOtsi.faces?kood=130700 ...

  Provider NameEesti Merekool

  Category: Learning Opportunities Location: Estonia
 3. A FOUNDATION YEAR

  Tekniskt basår är ett effektivt sätt att komplettera din behörighet så att du kan söka till Chalmers civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar. Om du klarar Tekniskt basår har du en garanterad plats på någon av Chalmers ingenjörsutbildningar, med undantag för Arkitektur och Sjöingenjör där Tekniskt basår inte ger platsgaranti. Behörigheten i matte, fysik och kemi som du får på basåret gäller på alla högskolor i Sverige. ...

  Provider NameChalmers University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Adaptronika- Prof. bak. studijas

  Programmas specializācijas: - industriālajā adaptronikā, - adaptronikā veselības aprūpē un medicīnā - adaptronikā informācijas sistēmās. Programmu beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu elektrotehnikā un elektroinženiera kvalifikāciju vienā no specializācijām. Bakalaura profesionālo studiju programmas “Adaptronika” vispārīgais mērķis ir sniegt bakalaura profesionālo izglītību elektrotehnikas un elektronikas nozarēs, elektrotehniskās izglītības pamatus un dot nepieciešamās iemaņas praktiskā darba uzsākšanai Programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt teorētiskās un profesionālās zināšanas, attīstīt profesionālās, radošās un pētniecības prasmes darbam adaptronikas jomā, kas nodrošina efektīvu jaunu tehnoloģiju izstrādes, elektrotehnikas, elektronikas, mehatronikas, adaptīvo materiālu, adaptronikas elementu un sistēmu, to regulēšanas un vadības prasmes un ļauj sekmīgi iekļauties vietējā un starptautiskā darba tirgū dažādās ražošanas nozarēs un sfērās, kā arī sagatavot studentus turpmākām studijām profesionālajā maģistrantūrā šajā virzienā. Studiju programmas uzdevumi: – sniegt zināšanas matemātikā, fizikā, datorikā, bioloģijā un materiālzinātnē praktisko elektrotehnisko uzdevumu risināšanai; – iemācīt prasmīgi un efektīvi pielietot datortehniku gan uzdevumu risināšanā, gan automatizācijas un adaptīvo sistēmu izveidē; - iemācīt risināt iekārtu un sistēmu adaptācijas praktiskus uzdevumus noteiktiem apstākļiem projektu līmenī; - sniegt zināšanas par dzīvnieku un augu pielāgošanās spējām, kuras ...

  Provider NameRīgas Tehniskā universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Adaptronika- Prof. bak. studijas

  1. kurss jāmācās filiālē, 2.-4. kurss - Rīgā. Programmas specializācijas: - industriālajā adaptronikā, - adaptronikā veselības aprūpē un medicīnā - adaptronikā informācijas sistēmās. Programmu beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu elektrotehnikā un elektroinženiera kvalifikāciju vienā no specializācijām. Bakalaura profesionālo studiju programmas “Adaptronika” vispārīgais mērķis ir sniegt bakalaura profesionālo izglītību elektrotehnikas un elektronikas nozarēs, elektrotehniskās izglītības pamatus un dot nepieciešamās iemaņas praktiskā darba uzsākšanai Programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju iegūt teorētiskās un profesionālās zināšanas, attīstīt profesionālās, radošās un pētniecības prasmes darbam adaptronikas jomā, kas nodrošina efektīvu jaunu tehnoloģiju izstrādes, elektrotehnikas, elektronikas, mehatronikas, adaptīvo materiālu, adaptronikas elementu un sistēmu, to regulēšanas un vadības prasmes un ļauj sekmīgi iekļauties vietējā un starptautiskā darba tirgū dažādās ražošanas nozarēs un sfērās, kā arī sagatavot studentus turpmākām studijām profesionālajā maģistrantūrā šajā virzienā. Studiju programmas uzdevumi: – sniegt zināšanas matemātikā, fizikā, datorikā, bioloģijā un materiālzinātnē praktisko elektrotehnisko uzdevumu risināšanai; – iemācīt prasmīgi un efektīvi pielietot datortehniku gan uzdevumu risināšanā, gan automatizācijas un adaptīvo sistēmu izveidē; - iemācīt risināt iekārtu un sistēmu adaptācijas praktiskus uzdevumus noteiktiem apstākļiem projektu līmenī; - sniegt zināšanas par ...

  Provider NameRīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 6. Administration of computer network

  Future computer network administration engineers study 38 subjects: general subjects of higher education: mathematics, information technologies, databases, foreign languages, physics, civil protection, etc., and special subjects: computer graphics, operating systems, electrical engineering, electronics, management, programming, internet technologies, fundamentals of computer networks, computer networks (CCNA), etc. Practical studies are carried out in six stages: practice of information technologies, programming practice, computer maintenance practice, practice in application programmes, professional practice, final practice aimed at consolidating knowledge of general technical and special (technological ) subjects, introducing company activities, analyzing computer network structure in a company, documentation procedures, developing skills for creative problem solving in a company, practical skills and socialising. Duration of practical studies is 800 hours. Study programme of computer network administration is aimed at individuals with secondary education seeking to become computer network engineers. ...

  Provider NameAlytus College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Administration of computer networks

  Objective(s) of a study programme: Computer Network Administration study programme has been designated to prepare informatics engineers able to analyse and assess the status of computers and their system hardware and software, to diagnose, troubleshoot and eliminate failures, to develop, implement and administer an economically and technologically justified computer network design in accordance with their customers’ needs and to ensure the safety of information. Learning outcomes: Will have mathematical, nature, humanities and social science knowledge required to the development of professional activities and to the education of general worldview. Will know the conceptual fundamentals and principles of Informatics Engineering. Will know and understand the principles of computer network design, administration and exploitation as well as the methods of security assurance. Will be able to select research methods, to analyse and assess the condition of computer and their system hardware and software as well as the need for modernising. Will be able to compile, systematise and analyse data about the tendencies of the development of the Informatics Engineering market as well as to take decisions in professional activities. Will be able to develop and implement individually and independently the economically and technologically justified design of a computer. Will be able to plan and organise the works of the installation of a computer system in consideration of the customer’s needs. Will be able to diagnose, troubles ...

  Provider NameNorth Lithuania College, Public Institution

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Administration of computer networks

  Future computer network administration specialists study a foreign language (English/German), mathematics, physics, information technologies, engineering computer calculations, engineering graphics, computer drawing, fundamentals of electrical engineering, fundamentals of electronics, programming, etc. Practical studies are conducted in three stages: cognition, production and final practice. The duration of practical studies is 20 weeks. During these studies, computer and computer network maintenance, computer network design and installation, computer network system administration skills, etc., are consolidated and improved. The computer network administration study programme is aimed at people who have secondary education and seek to be engineers. ...

  Provider NameKaunas College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Advance nuclear waste management

  http://www.onisep.fr/http/redirection/formation/identifiant/26013 ...

  Provider NameEcole nationale supérieure des Mines de Nantes

  Category: Learning Opportunities Location: France, Pays de la Loire
 10. Advanced Electronic Engineering (E)

  The master’s programme improves and enhances the knowledge of electronics gained as part of a bachelor's programme by means of advanced courses in “Automotive Electronics” and in “Micro- & Nano Electronics. The courses scheduled in the curriculum are taught in the form of lectures, seminars and work placements to provide graduates with theoretical and practical skills for their future career. In the second and third semester students will work on a project; they will be responsible both for the technical and the organisational execution of the project. Contacts with relevant companies enable them to write their master’s thesis in an industrial environment. These unique circumstances can serve as a stepping stone to a professional career. ...

  Provider NameFH Joanneum GmbH

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Steiermark

Pages