• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 125 items
 1. Oldtidskundskab

  Du får yderligere kendskab til det antikke græske sprog og lærer at forholde dig kritisk til oversættelser af græske tekster. I sprogtimerne læser du de antikke forfattere på originalsproget. Som kandidat kan du med kombination af et andet gymnasiefag få beskæftigelse inden for undervisning, fx i gymnasiet eller inden for forskning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Pædagogik

  Du vil på uddannelsen også få undervisning i bl.a. psykologi og få kendskab til en række teorier og metoder, du kan bruge i dit praktiske pædagogiske arbejde. Som færdiguddannet i pædagogik kan du fx komme til at arbejde med undervisning og forskning, undervisningsplanlægning, kompetenceudvikling samt personale- og organisationsudvikling i organisationer. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Emdrup (IUP(DPU),Emdrup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Interaktive digitale medier

  Du lærer om den teoretiske baggrund for design af og formidling via interaktive medier, lige som du arbejder med den bagvedliggende teknologi i datalogiske fag.Alt efter hvilken retning du vælger, kan du som færdiguddannet kandidat arbejde med udvikling eller produktion af interaktive mediesystemer inden for fx undervisningsmaterialer, it-systemer til virksomheder eller spiludvikling. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Pædagogisk antropologi

  Du får indsigt i menneskers sociale og kulturelle forhold og lærer at udforske og analysere centrale problemstillinger vedrørende uddannelse og læring i forskellige sammenhænge.Med kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi kan du bl.a. arbejde med emner inden for etnicitets- og integrationsområdet eller med læringskulturer. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Emdrup (IUP(DPU),Emdrup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Humanistisk informatik

  Du får en grundig indføring i området som helhed, og du lærer om menneskers tegn- og symbolbrug samt deres brug af medier og informationsteknologier. Du får også undervisning i, hvordan mennesker interagerer i forskellige sociale og kulturelle sammenhænge.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne afhænger af, hvilke specialiseringer du vælger i dine senere studier. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Amerikanske studier

  I løbet af studiet vil du også blive trænet i skriftlig og mundtlig kommunikation på engelsk.Med bacheloruddannelsen i amerikanske studier kan du søge videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med USA politisk, økonomisk eller kulturelt. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Islamiske studier

  Du får en indgående viden om islam og dens forhold til omverdenen. Samtidig uddyber du din forståelse af de politiske, kulturelle og sociale aspekter af de arabiske samfund. Som kandidat i islamiske studier vil du kunne arbejde inden for integrationsområdet, journalistik, forskning, undervisning, i statslige og private virksomheder eller i nationale og internationale NGO-organisationer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Kommunikation og it

  Du lærer, hvordan computersystemer er opbygget, og hvordan de kan bruges som et socialt medie mellem mennesker, i både arbejds- og hverdagsliv.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Fremtidige jobmuligheder vil være inden for udvikling og rådgiving i et bredt spekter af private og offentlige arbejdspladser, der har fokus på ekstern og intern virksomhedskommunikation. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Audiologopædi

  Du får indsigt i, hvordan man frembringer og opfatter tale, og om hvad der kan forårsage tale-, stemme- og sprogvanskeligheder. Du får undervisning i såvel sprogvidenskab som i talepædagogiske fag.Bacheloruddannelsen giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne vil typisk være inden for specialundervisning ved kommunikationscentre samt tale- og høreinstitutter eller tilsvarende. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Historie

  Du får undervisning i historiens lange linjer, som giver dig et overblik over de forskellige historiske perioder, og lærer at beherske litteratur- og informationssøgning.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som uddannet i historie kan du fx arbejde med undervisning, eller du kan blive ansat på arkiver eller museer. Det er også muligt at arbejde med kommunikation i det offentlige eller det private erhvervsliv. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages