• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 136 items
 1. Music technologies

  Būsimieji audiovizualinio meno bakalaurai studijuoja muzikos kalbą, akustikos pagrindus, meno produkcijos autorinę teisę, garso technologijų ir sintezės pagrindus, elektros įtaisų veikimo pagrindus, muzikos programinę įrangą, interpretacijos, improvizacijos pagrindus, muzikos įrašų režisūrą, garso ir vaizdo reklamos projektavimą ir kt. Praktikos metu susipažįstama su techninės ir programinės garso ir vaizdo programine įranga, įrašo atlikimo tvarka, jo paruošimu leidybai, įgyjami praktiniai gebėjimai atlikti muzikos įrašus su įvairia technika. Muzikos technologijų studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti audiovizualinio meno bakalaurais. ...

  Provider NameKaunas University of Technology

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Fashion design

  Future clothing designers study philosophy, ethnic culture, the history of Lithuanian art, the history of art, the history of a costume, work and civil safety, information technologies, a foreign language, law fundamentals, management and business fundamentals, social psychology, etc. Practical studies are conducted in seven stages: cognitive, computer graphics, natural form studies, production, technological, mastery, and final creative practices. The duration of practical studies is 20 weeks. During these studies, skills required to draw, design, tailor, and carry out researches of the structure and activities of a company, etc., are consolidated and improved. The clothing design study programme is designed for people who have secondary general education and aspire to be designers. ...

  Provider NameKaunas College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Design

  Future designers study philosophy, the history of fine arts and design, work and civil safety, information technologies, a foreign language, the fundamentals of law, management, and business; Lithuanian grammar, the speciality language, drawing, etc. Practical studies are conducted in five stages: training skills, computer graphics, production, technological practice, and the final creative practice. The duration of practical studies is 25 weeks. During these studies, work, computer graphics, production, new technology skills, etc., are consolidated and improved. The design study programme is designed for people who have secondary general education and aspire to be designers. ...

  Provider NameKaunas College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Theatre studies

  Future specialists in theatre studies study the basics of theatre criticism, the history of Lithuanian theatre, the history of theatre/drama throughout the world, 20th-century history of Europe and theatre directing, the theory of drama, the basics of acting and directing, contemporary dance theatre, the history of costume design and scenography, film history, etc. Professional training is organised in three stages: the theoretical and practical basics of museum/archival work, the theoretical and practical basics of working for culture-related mass media, and the theoretical and practical basics of organising work at the theatre. The duration of training is 400 hours. Organising activities at a theatre, writing articles, and other skills are consolidated and improved during the training This theatre studies programme is intended for individuals who have acquired a secondary education and would like to become critics, historians, and theatre theoreticians. ...

  Provider NameLithuanian Academy of Music and Theatre

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Design

  3 3.1.Studijų krypties bendrųjų pagrindų dalykai: Medžiagų technologija(2 kr.), Techninė mechanika (2 kr.), Piešimas(16 kr.), Spalvotyra (2 kr.),Architektūros pagrindai (2 kr.); pasirenkami dalykai : Fotografijos pagrindai (2 kr.), Videopagrin- dai (2 kr.). Iš viso: 28 kr. 3.2.Studijų krypties specialaus lavinimo dalykai : Projektavimo įvadas ( 10 kr.), Projektavimas (26 kr), Maketavimas (6 kr.), Konstrukcijų tipologija (4 kr.), Dvimatė kompozicija (7 kr.), Trimatė kompozicija ( 6 kr.), Tapyba (6 kr.), Projektavimo grafika (2 kr.) , Kompiuterinė grafika (2 kr.)Iš viso :69 kr. 4.Praktika : Kompiuterinės grafikos ir technologinė (5 kr.), Paveldo ir gamtos formų ( 5 kr.),Projektavimo (4 kr.). Iš viso : 14 kr .5.Studijų kalba - lietuvių kalba .6.Studijų pabaiga : 1. Baigiamasis Dailės istorijos ir filosofijos egzaminas. 2. Baigiamasis darbas ( 11 kr.) ...

  Provider NameVilnius Academy of Fine Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Graphics

  Future bachelors of art study painting, drawing, plastic anatomy, basics of composition, graphic techniques, composition, basics of graphic design, etc. Practical training is organized in two stages: teaching practice and ethnographic summer practice. The duration of practical training is 12 weeks. During training, the acquired skills of using pictorial and applied graphic technologies, and creating compositions, graphics, etc., are developed. The study programme for bachelor of graphics is intended for persons who have acquired secondary education and aspire to be bachelors of art. ...

  Provider NameVilnius Academy of Fine Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Graphic design

  Future specialists in graphical art design study Lithuanian architecture and art from ancient times to the 18th century, global architecture and art of ancient times and the medieval period, the history of contemporary art, aesthetics, etc. Professional training is organised. The duration of training is 480 hours. The use of software, drawing, painting, and other skills are consolidated and improved during the training. This graphical art design programme is intended for individuals who have acquired a secondary education and would like to become specialists in graphical art design. ...

  Provider NameVilnius Academy of Fine Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Ceramics

  Future bachelors of art study special painting and sculpture, technology of ceramics, special drawing, print, basics of composition, design, workshop activity, etc. Practical training is organized in the form of summer practice. The duration of practical training is 12 weeks. During training, the acquired skills of implementing art projects, solving creative and technological tasks, using ceramic techniques, etc., are developed. The study programme for ceramics is intended for persons who have acquired secondary education and aspire to be bachelors of art. ...

  Provider NameVilnius Academy of Fine Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Costume design

  3. (Kostiumo dizaino specializacija - 160-170 kreditai) 3.1 Studijų srities bendrųjų pagrindų dalykai Meno srities privalomieji bendrieji dalykai (+humanitariniai dalykai). Viso: 86 kreditai (62+24); iš jų: Piešimas (21), Tapyba ir spalvotyra (16), Fotografija (4), Grafikos pagrindai (4), Užsienio kalba (3), XX a. II p. Vakarų ir Lietuvos dailė (2), Lietuvių liaudies menas (2), Dailės dėstymo metodika (3 - nepatvirtinta, ar bus); Tapybos ir Pažintinė mokomoji vasaros praktika (3). Pasirenkami dalykai (iš trijų pasirenkamas 1): XX a. taikomoji dailė ir dizainas (2), Rytų menas (2) arba Lyginamoji civilizacijų analizė (2); Dizaino istorija (2), Makijažas ir grimo pagrindai (2), Kompiuterinė grafika (2). 3.2 Studijų krypties specialaus lavinimo dalykai. Viso: 80 kreditų Kompozicijos ir modeliavimo pagrindai, vasaros praktika (8), Projektavimas, trikotažo projektavimas, avalynės ir galanterijos projektavimas ir vasaros praktika (29), Darbai medžiagoje ir konstravimas (16), Audinių projektavimas ir siuvinių medžiagos (4), Specialybinis piešimas (9), Kostiumo istorija (4), Bakalauro baigiamasis darbas (10). ...

  Provider NameVilnius Academy of Fine Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Monumental arts

  (Monumnetaliosios dailės katedra- 160 kreditų) I.Specialybės lavinimo dalykai- 80 kr. 1.Kompozicija- 26 kr. 2.Darbai iš medžiagos; sceninis kostiumas-12 kr. 3.Tapyba- 16 kr. 4.Praktika- 12 kr. 5.Baigiamasis darbas-12 kr 6.Pasirenkamos disciplinos-2kr. ( specialybinės) II.Bendrieji lavinimo dalykai -56 kr. 1. Piešimas- 30 kr. 2.Medžiagų technologija; Kostiumo istorija-2 kr. 3.Architektūros pagrindai,-2 kr. 4.Grafikos ir šrifto pagrindai- 4 kr. 5.Perspektyva-2 kr. 6.Užsienio kalba-3 kr. 7.Lietuvių liaudies menas-2 8.20 a.I pusės Vakarų ir Lietuvos menas - 2 kr. 9.Pasirenkami bendrieji lavinimo dalykai- 7 kr. 10.Pasirenkami humanitariniai dalykai- 2 kr. ...

  Provider NameVilnius Academy of Fine Arts

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages