• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 5 items
 1. Családellátó

  A képesítéssel rendelkező képes: gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni munka és környezetvédelmi szabályokat betartani háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása) elvégezni csecsemőés gyermekgondozási, betegápolási feladatokat ellátni segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában, elsősorban a házkörüli munkák végzésével szelektív szemétgyűjtést megvalósítani lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni textíliák mosását, javítását végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Családi gazdálkodó

  A képesítéssel rendelkező képes: gondoskodni az eszközök, élelmiszerek, vegyszerek stb. biztonságos tárolásról, háztartási és konyhai eszközöket, gépeket kezelni, munkaés környezetvédelmi szabályokat betartani, háztartási munkákat (egyszerű ételek főzése, mosás, takarítás, lakásgondozás, házkörüli rend biztosítása) elvégezni, csecsemőés gyermekgondozási, betegápolási feladatokat ellátni, segíteni a gyermekek, betegek, idősek gondozásában, ellátásában, elsősorban a házkörüli munkák végzésével, szelektív szemétgyűjtést megvalósítani, lakások, szálláshelyek, panziók, termelő üzemek, gazdaságok termelő és szociális létesítményeinek helyiségeit és berendezési tárgyait takarítani, tisztítani, fertőtleníteni, textíliák mosását, javítását végezni. állattartás, növénytermesztés, kertészet mennyiségi, minőségi és gazdaságos rendszerét megtervezni, a feladatokat végrehajtani, mezőgazdasági és egyéb, a ház körül, a gazdaságban megtermelt árukat saját felhasználásra és eladásra előkészíteni, árusítani, kulturált életvitelt folytatni, családban, háztartásban előforduló ruhajavításokat, tisztításokat elvégezni, egyszerűbb ruhadarabokat megvarrni, kézimunkát készíteni, családi pénzügyi tervet készíteni, konyhai, élelmezési bevásárlást és a saját termékek gazdaságos felhasználását összehangolni, szerződéseket, megállapodásokat, számlákat, egyéb okmányokat kitölteni, pályázatokat előkészíteni, állategészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi szabályokat betartani, bemutatni a saját gazdaságot, a lakókörnyezetet, gondozni a virág ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. hulladékgazdálkodási szaktanácsadó

  A képzés célja: A képzési programot elvégzett szaktanácsadó a hulladékgazdálkodás minden ágában – elsősorban közép-, illetve felsővezetői pozícióban – képes eredményes irányító, tervező, szervező és ellenőrző feladatok ellátására.  A képzés során elsajátítható kompetenciák tudáselemek és megszerezhető főbb ismeretek: - Önálló hulladékgazdálkodás, korszerű ipari és mezőgazdasági technológiáknál keletkező hulladékok kezelése, elhelyezése; - Hulladékkezelési technológiák kidolgozása, alkalmazása; - Gazdálkodó egységek hulladékrendszerének kidolgozása; - Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szakanyagok kidolgozása; - Hulladékgazdálkodási rendszerek alkalmazása a gyakorlatban, azok ellenőrzése és szaktanácsadás; - Általános környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási alapismeretek; - Hulladékkezelés; - Levegő-, zaj- és rezgésvédelem; - Környezetmenedzsment; - Hulladékgazdálkodás logisztikája; - Környezetvédelmi ismeretek; - Mezőgazdaság környezeti hatásai; - Hulladékgazdálkodás ökonómiája; - Minőségbiztosítás; - Környezetvédelmi méréstechnika.       Szakmai készségek: - Olvasott szakmai szöveg megértése, - Szakmai nyelvi íráskészség, fogalmazás írásban, - Szakmai nyelvű hallott szöveg megértése, - Szakmai nyelvű beszédkészség, - Idegen nyelvű olvasott szöveg megértése, - Idegen nyelvű beszédkészség, - Információforrások kezelése, - Folyamatábrák olvasása, értelmezése, - Diagram, monogram olvasása, értelmezése, - Számolási készség.             Személyes adottságok, készségek: - Megbízhatóság, - Precizitás, - Önállóság, - ...

  Awarding bodyEszterházy Károly Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. Ingatlankezelő

  A képesítéssel rendelkező képes: tervajánlatokat készíteni az ingatlan fenntartására, karbantartására, üzemeltetésére, felújítására karbantartási, üzemeltetési feladatokat ellátni irányítani és ellenőrizni a tervezett munkákat kapcsolatot tartani bankkal, hatóságokkal, közüzemi szolgáltatókkal, bérlőkkel, tulajdonosokkal ingatlanbefektetési, hasznosítási tanácsadást végezni hasznosítási terveket, bérleti javaslatokat készítni megtérülési számításokat végezni ingatlanpiaci monitoring tevékenységet végezni ingatlanpiaci elemzést készíteni ingatlanszakmai vállalkozást (társaságot) irányítani ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. Társasházkezelő

  A képesítéssel rendelkező képes: az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban adminisztrációs feladatokat ellátni az ingatlan üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatban szervezési és ellenőrzési feladatokat ellátni megbízási szerződés alapján jogi eljárásokban részt venni, jogi eljárásokat kezdeményezni megbízási szerződés alapján javaslatokat készíteni a döntéshozóknak működési és tőkeköltségvetést készíteni hasznosítási javaslatot készíteni pénzügyi beszámolót készíteni ingatlan bérbeadási tevékenységet végezni megbízási szerződés alapján munkaszerződéseket és megbízási szerződéseket kötni megbízási szerződés alapján karbantartási és vállalkozási szerződéseket kötni pályázatokat készíteni és pályázatokat kiírni előkészíteni és lebonyolítani az ingatlan felújítását szervezni a tűz-, baleset-, érintés-, és környezetvédelmi feladatok ellátását kapcsolatot tartani a külső és belső partnerekkel szervezni a közgyűléssel kapcsolatos feladatokat ...

  Category: Qualifications Location: Hungary