• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 145 items
 1. Accountant (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, organise and manage the work process in the accounts department, ensure the quality and efficiency of work in the working environment, protect business secrets and operate in accordance with the code of ethics in the accounting field, keep abreast of and observe the relevant laws and regulations, especially accounting standards and tax law, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, develop entrepreneurial characteristics, skills and behaviour, cooperate with internal and external users of accounting information, use modern information and communication technologies and software tools, perform budgeting, perform accounting analysis, perform accounting oversight. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Accountant (no legal status)

  Students are able to: STUDY PROGRAMME OBJECTIVES AND COMPETENCES Main objectives of the study programme:   to educate accountants in professional theoretical, practical and applicable knowledge for planning, organising, implementing and managing work processes in accounting,  to obtain general and specific competences in accounting,  to create confidence, creativity and excellence in business decisions and in addressing professional problems;  to train students for keeping up with the profession and using professional literature and life-long learning,  to develop professional knowledge, skills and professionalism,  to use energy, material and time rationally and protect the health and the environment, Students in the programme acquire general and specific vocational competences. General competences: Within the study programme students develop and acquire general competences so that they are able to:  plan, organise, manage and control work processes in accounting;  make business decisions in accounting,  assist in the development of the expertise and take initiative in introducing innovation;  ensure work quality in the working environment and understand professional and ethical responsibility,  follow and comply with relevant laws and regulations, in particular with accounting standards and tax laws,  use modern ICT and computer software,  be responsible for self-learning by recognising their own strengths and weaknesses and to pass the knowledge forward,  ensure the moral and ethical sense of integrity, a ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Accountant for small companies, sole traders and institutes (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, organise and manage the work process in the accounts department, ensure the quality and efficiency of work in the working environment, protect business secrets and operate in accordance with the code of ethics in accounting, keep abreast of and observe the relevant laws and regulations, especially accounting standards and tax law, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, develop enterprise characteristics, skills and behaviour, cooperate with internal and external users of accounting information, use modern information and communication technologies and software tools, compose various accounting pro-forma invoices and accounts for settlement, examine accounts and write reports, perform accounting work in the non-commercial sector, perform accounting work in accounting service providers, organise and implement accounting supervision. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Administration

  Administration ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 5. Advanced Certificate in Accounting

  Advanced Certificate in Accounting ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 6. Adótanácsadó

  A képesítéssel rendelkező képes: ellátni az adótanácsadási feladatokat, alkalmazni a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályokat, értelmezni az általa ellátott ügyekre vonatkozó jogi minősítéseket, bonyolultabb esetekben megfogalmazni a szakmai, jogi és más tanácsadóknak szóló kérdéseket, ezekkel a tanácsadókkal együttműködni, alkalmazni a közigazgatási eljárási szabályokat, önállóan értelmezni és követni az új adójogi eljárási normákat, nyomon követni a hatósági iránymutatásokat és a hatósági gyakorlat változásait, tájékoztatni megbízóját a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről, a gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátni az adókötelezettségeket, tanácsot adni a követendő magatartást illetően, segítséget nyújtani a döntéshoz ellenőrizni és felügyelni az adókötelezettségek teljesítését, képviselni a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismerni az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást adni a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges tájékoztatást adni a külföldieket érintő hazai adózási szabályokról, illetve a külföldiek magyarországi és magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatos adózási kérdésekről, értelmezni és alkalmazni a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket és más, a külföldi illetőségű adózók hazai adókötelezettségét érintő szabályokat, megszervezni az adótanácsadói tevékenységet, adótaná ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. Arts Administration

  Arts Administration ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 8. Bachelor Degree of Higher School οf Tourism Education οf Rhodes. Department of Tourism Prοfessions. Higher School οf Tourism Education οf Rhodes.

  The graduates acquire the following: knowledge for planning, organizing and managing hotels, implementing and controlling the production process, managing human resources, skills that will enable them to work in teams and understand the principles of applied management, skills for managing hotel / catering businesses, competence to organize and manage human resources, competence for economic management and budgeting, competence for planning and costing food, care for hygiene and safety in enterprises, competence for describing in detail the needs and / or problems of a company and finding methods to treat such problems. ...

  Awarding bodyMinistry of Economy, Infrastructure, Maritime and Tourism - Higher School of Tourism Education of...

  Category: Qualifications Location: Greece
 9. Bachelor of Higher School οf Tourism Education of Crete. Department of Tourism Prοfessions. Higher School Of Tourism Education of Sant Nicolas of Crete.

  The graduates acquire the following: knowledge for planning, organizing and managing hotels, implementing and controlling the production process, managing human resources, skills that will enable them to work in teams and understand the principles of applied management, skills for managing hotel / catering businesses, competence to organize and manage human resources, competence for economic management and budgeting, competence for planning and costing food, care for hygiene and safety in enterprises, competence for describing in detail the needs and / or problems of a company and finding methods to treat such problems. ...

  Awarding bodyMinistry of Economy, Infrastructure, Maritime and Tourism - Higher School of Tourism Education of...

  Category: Qualifications Location: Greece
 10. Banking Economist Assistant

  A pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési célja a hallgatók felkészítése olyan közgazdasági alapműveltség megszerzéséhez a pénzügyi, illetve a számviteli alkalmazásokhoz kapcsolódó módszertani ismeretekkel, melyek alapján képesek lesznek pénzügyi és számviteli rendszerek átlátására, működtetésére. A közgazdász-asszisztensa) tudása- Tisztában van a gazdálkodástudomány legalapvetőbb fogalmaival, elméleteivel, tényeivel, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseivel a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.- Ismeri a gazdasági szervezetek felépítését és működését.- Birtokában van a legalapvetőbb információgyűjtési, elemzési, feladat-, illetve problémamegoldási módszereknek.- Ismeri a projektben, teamben és különböző munkaszervezeti formákban való részvétel, együttműködés szabályait és etikai normáit.- Ismeri a pénzügy és a számvitel alapfogalmait, a pénzügyi termékeket és piacokat.- Ismeri a pénzügyi és számviteli területet érintő legalapvetőbb összefüggéseket.- Ismeri a vállalati gazdálkodás finanszírozási-számviteli-adózási alrendszerét, a vállalati finanszírozás alapelveit, közvetlen és közvetett finanszírozás formáit.- Ismeri a pénzügyi, számviteli folyamatok tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének elméleti alapjait és gyakorlatát.- Ismeri a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit.- Ismeri a hazai adózási, számviteli szabályokat, a vállalkozások működésének (alapítás, m ...

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages