• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 1530 items
 1. Academic bachelor's degree in engineering for education (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) communicate and demonstrate understanding of complex systems that enable participation in various interdisciplinary teams; demonstrate a capacity for synthetic, analytical and creative thinking and problem-solving; resolve technical and work problems by searching for sources of knowledge and applying scientific methods; demonstrate autonomy and a critical/self-critical sense, undertake reflection/self-reflection and evaluation/self-evaluation and strive for quality; communicate with experts from other professional and academic fields; demonstrate initiative/ambition and awareness of the value of ongoing personal development and professional training; demonstrate information literacy; communicate in a foreign language; demonstrate knowledge and understanding of social systems (particularly of processes in education); demonstrate openness/sensitivity to people and social situations; demonstrate understanding of individual values and deal proficiently with questions of professional ethics. (subject-specific competences) demonstrate familiarity with an understanding of fundamental technical andtechnological concepts and apply them in the interpretation of technical phenomena and events in the environment; demonstrate mastery of basic practical forms of work and the safe use of modern manual and mechanical processing technologies for various materials (paper, wood, metal, synthetic compounds, modern composite materials, modern engineering materials and other natural m ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Accountant (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, organise and manage the work process in the accounts department, ensure the quality and efficiency of work in the working environment, protect business secrets and operate in accordance with the code of ethics in the accounting field, keep abreast of and observe the relevant laws and regulations, especially accounting standards and tax law, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, develop entrepreneurial characteristics, skills and behaviour, cooperate with internal and external users of accounting information, use modern information and communication technologies and software tools, perform budgeting, perform accounting analysis, perform accounting oversight. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Accountant (no legal status)

  Students are able to: STUDY PROGRAMME OBJECTIVES AND COMPETENCES Main objectives of the study programme:   to educate accountants in professional theoretical, practical and applicable knowledge for planning, organising, implementing and managing work processes in accounting,  to obtain general and specific competences in accounting,  to create confidence, creativity and excellence in business decisions and in addressing professional problems;  to train students for keeping up with the profession and using professional literature and life-long learning,  to develop professional knowledge, skills and professionalism,  to use energy, material and time rationally and protect the health and the environment, Students in the programme acquire general and specific vocational competences. General competences: Within the study programme students develop and acquire general competences so that they are able to:  plan, organise, manage and control work processes in accounting;  make business decisions in accounting,  assist in the development of the expertise and take initiative in introducing innovation;  ensure work quality in the working environment and understand professional and ethical responsibility,  follow and comply with relevant laws and regulations, in particular with accounting standards and tax laws,  use modern ICT and computer software,  be responsible for self-learning by recognising their own strengths and weaknesses and to pass the knowledge forward,  ensure the moral and ethical sense of integrity, a ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 4. Accountant for small companies, sole traders and institutes (no legal status)

  Candidates will be able to: plan, organise and manage the work process in the accounts department, ensure the quality and efficiency of work in the working environment, protect business secrets and operate in accordance with the code of ethics in accounting, keep abreast of and observe the relevant laws and regulations, especially accounting standards and tax law, make rational use of energy, material and time, protect health and the environment, develop enterprise characteristics, skills and behaviour, cooperate with internal and external users of accounting information, use modern information and communication technologies and software tools, compose various accounting pro-forma invoices and accounts for settlement, examine accounts and write reports, perform accounting work in the non-commercial sector, perform accounting work in accounting service providers, organise and implement accounting supervision. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 5. Accountant/cashier

  Compulsory competences: 1. To form an information accounting system and fill in accounting register; 2. To prepare and register fixed assets in the book-keeping; 3. To account cash register and bank operations; 4. To do a stock accounting; 5. To do income and expenses records; 6. To do accounting for payable and receivable amounts; 7. To do accounting of calculated and paid out salaries; 8. To prepare accounting documents for archiving. Optional competences: 1. To perform an accounting of a production costs and its prime cost. 2. To calculate and declare taxes; 3. To prepare financial reports. ...

  Category: Qualifications Location: Lithuania
 6. Accounts Technician

  Organize, record, and process accounting data of a company or public service. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal
 7. Actuarial and Financial Mathematician-Economist

  A képzés célja biztosítási és pénzügyi matematikus-közgazdászok képzése, akik matematikai, statisztikai, pénzügyi és közgazdaságtudományi műveltségük, módszertani ismereteik birtokában, az európai és világpiacon versenyképes elméleti és alkalmazott tudásukkal képesek önálló, kvantitatív szemléletű gondolkodásra, elemzések és kutatás végzésére az állami és magánszférában, a pénzügyi szektor minden területén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák A biztosítási és pénzügyi matematikus-közgazdász a) tudása - Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket. - Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. - Ismeri az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit. - Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azok korlátait is. - Rendszerszinten és összefüggéseiben ismeri a biztosításmatematika és a pénzügyi matematika tudományának fogalmait és módszereit, a fontosabb gazdasági és pénzügyi összefüggéseket és elemzésük módszereit. - Ismeri a gazdasági, pénzügyi, demográfiai és bizt ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. adatvédelmi és információbiztonsági menedzser

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:A szakon végzett* ismeri a vállalat vezethetőségében alapvető szerepet betöltő aktív és passzív gazdasági biztonság összetevőit és annak menedzselhetőségét;* otthonosan mozog az adatvédelem és információbiztonság szakterületein;* képes befogadni és készség szintre fejleszteni az információbiztonság, a vállalati információs kultúra és az adatvédelem vállalaton belüli irányítását.      Személyes adottságok és készségek:* szakmai igényesség és a vállalati információs kultúra iránti elkötelezettség;* önálló problémafelismerő és -megoldó képesség;* innovációs készség;* értékelő elemző, benchmarketing és javaslattevő (döntés előkészítő) készség;* tolerancia és szinergia lehetőségének felismerése;* vállalati információs kultúra és gazdasági biztonság, valamint üzleti etika iránti érzékenység;* szóbeli és írásbeli szakmai kommunikációs képesség. A szakirányú továbbképzést végzett hallgató képes lesz:* megérteni az aktív és passzív gazdasági biztonság és információs kultúra összetevőinek szükségességét, helyét és szerepét a vállalatirányítás rendszerében;* megérteni és felismerni az adatvédelem, az elektronikus információbiztonság és a komplex információbiztonság egységes biztonságfelügyeleti rendszerben történő működtetésében rejlő lehetőségeket;* a fentiekkel összefüggésben kontextusba helyezni a vállalat jövőképét;* menedzselni a vállalat adatvédelmi és komplex információbiztonsági rendszerét;* a hatékony információs kultúra alkalmazásával fokozni a vál ...

  Awarding bodyGábor Dénes Főiskola

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. Administration

  Administration ...

  Awarding bodyQuality and Qualifications Ireland

  Category: Qualifications Location: Ireland
 10. Administrative Assistant

  Perform administrative tasks relating to the operation of a company or public service, following established procedures. ...

  Awarding body Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P.

  Category: Qualifications Location: Portugal

Pages