• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 58 items
 1. Accounting, Auditing and Taxation

  The study programme Accounting, Auditing and Taxation deals with theories, methods and instruments of managerial accounting and controlling, financial accounting, auditing and business taxation. The master programme Accounting, Auditing and Taxation is divided into the compulsory modules research methods, managerial accounting, auditing, business taxation, managerial decision-making and accounting in organisations, the social and organisational context of accounting and the defence of the master thesis. Students can specialise in the course of their studies. The first specialisation is to be chosen from the elective modules basic problems of managerial accounting, international auditing standards and assurance services and tax planning and taxation. The second specialisation is to be chosen from the elective modules managerial accounting and development capacity, accounting and audit, and determination of taxable income and tax statement policy. Moreover, students have to choose an additional elective module. At the end of the degree programme a master thesis from one of the topics of the compulsory or elective modules is to be written. ...

  Provider NameUniversität Innsbruck

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Tirol
 2. ANTI-AIRCRAFT DEFENCE

  ANTI-AIRCRAFT DEFENCE (PROTIVVAZDUHOPLOVNA ODBRANA) is a four-year Bachelor programme (240ECTS) of academic studies offered by the Military Academy in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Defence, Military Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 3. Bachelor and Master Degree in Military Science

  Sotatieteiden kandidaatin tutkinto (alempi korkeakoulututkinto) on laajuudeltaan 180 opintopistettä. Sen lisäksi opiskelija suorittaa upseerin virkaan vaadittavia sotilasammatillisia opintoja yhteensä 30 opintopistettä. Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan kolmessa vuodessa. Ne sisältävät tutkinnon yhteiset opinnot (80 op, sis. kandidaatintutkielma seminaareineen), koulutusohjelmakohtaiset opinnot (vähintään 40 op) ja opintosuuntakohtaiset opinnot (enintään 90 op). Koulutusohjelmakohtaiset ja opintosuuntakohtaiset opinnot sisältävät sotilasammatillisia opintoja. Sotatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittava opiskelija palvelee kadetin sotilasarvossa. Sotatieteiden maisterin tutkinto (ylempi korkeakoulututkinto) on laajuudeltaan 120 opintopistettä. Se suoritetaan kahdessa vuodessa. Tutkinto sisältää pääaineen syventävät opinnot (80 op, sis. pro gradu -tutkielma), kaikille yhteiset ja pakolliset opinnot (25 op) ja pitkän sivuaineen harjoitustyö (10 op) sekä kieli- ja viestintäopinnot (äidinkielen ja vieraan kielen opinnot sekä kypsyysnäyte, 5 op). Sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittava upseeri palvelee omassa sotilasarvossaan ja ansaitsee opintojen aikana virkaehtosopimuksella määrättyä palkkaa. Perustutkinnoissa opiskeltavia aineita ovat johtaminen, sotataito, sotilaspedagogiikka ja sotatekniikka. ...

  Provider NameMaanpuolustuskorkeakoulu

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Banking and Finance (E)

  The aim of the master’s programme in Banking and Finance at the University of Vienna is a solid, well-grounded education in finance, especially in the areas of asset pricing and financial markets, banking and finance intermediation, and in corporate finance. The "core programme" includes the following courses: - Basics of finance - Decisions under uncertainty - Introductory econometrics - Core courses in finance (asset pricing, banking and financial intermediation, corporate finance) - Money and banking - Game theory and information economics In the "business orientation" specialisation students can choose between a specialisation in banking and in corporate finance. In the "science orientation" specialisation students will choose between a specialisation in banking, in corporate finance or in financial markets. ...

  Provider NameUniversität Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 5. Business and Economics (E)

  “Business and Economics” is the WU’s new and innovative programme giving you a broad understanding of business and economics in a global context. ...

  Provider NameWirtschaftsuniversität Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 6. Business Management

  Dieses Weiterbildungsangebot richtet sich an Personen, die bereits in der Agrar- und Ernährungsbranche tätig sind, eine Leitungsfunktion innehaben oder in Zukunft übernehmen wollen und an Personen, die selber ein Unternehmen gründen bzw. sich im Bereich General Management weiterbilden möchten. Durch den Masterlehrgang verbessern die Absolvent/innen die eigenen Kompetenzen im Bereich des Managements und der Unternehmensführung und lernen das fachspezifische Wissen auch an Dritte weitergeben. ...

  Provider NameHochschule für Agrar- und Umweltpädagogik Wien

  Category: Learning Opportunities Location: Austria, Wien
 7. DEFENSE LOGISTICS

  DEFENSE LOGISTICS (LOGISTIKA ODBRANE) is a four-year Bachelor programme (240ECTS) of academic studies offered by the Military Academy in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Defence, Military Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 8. DEFENSE MANAGEMENT

  DEFENSE MANAGEMENT (MENADžMENT U ODBRANI) is a four-year Bachelor programme (240ECTS) of academic studies offered by the Military Academy in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Defence, Military Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 9. DEFENSE MANAGEMENT

  DEFENSE MANAGEMENT (MENADžMENT U ODBRANI) is an one-year Master programme (60ECTS) of academic studies offered by the Military Academy in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Defence, Military Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia
 10. DEFENSE MANAGEMENT

  DEFENSE MANAGEMENT (MENADžMENT U ODBRANI) is a three-year PhD programme (180ECTS) of academic studies offered by the Military Academy in Belgrade. ...

  Provider NameUniversity of Defence, Military Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Serbia

Pages