• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 12 items
 1. DAT.cz

  Databáze DAT CZ pomáhá uživatelům, kteří chtějí doplnit nebo rozšířit svou kvalifikaci, najít vhodnou vzdělávací akci či seminář ve zvoleném oboru i regionu. Zdrojem údajů v databázi jsou přímo konkrétní vzdělávací společnosti, které mají zájem prezentovat a nabízet své akce prostřednictvím služeb serveru DAT CZ. V současné době tato databáze obsahuje širokou nabídku vzdělávacích kurzů z celé České republiky. ...

  Provider NameTrexima, a. s.

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 2. Info absolvent

  Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práceVítáme Vás v informačním systému ISA+, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a profesní dráhy. Najdete zde všechny školy a obory vzdělání, informace k přechodu na trh práce i do dalšího vzdělávání. Při výběru povolání Vám pomůže i Profi test nebo videoukázky technických profesí. Velkým přínosem je ISA+ pro žáky se zdravotním postižením i pro žáky se studijními problémy. ...

  Provider NameNárodní ústav pro vzdělávání

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 3. Information about Czech education system

  General information about the system (different cycles, their length, language of instruction,...)   http://www.studyin.cz/higher-education-system/   http://www.czech-universities.com/clanek/5572-czech-higher-education-system   http://www.european-funding-guide.eu/articles/funding-overview/higher-education-czech-republic   http://www.msmt.cz/uploads/Areas_of_work/higher_education/Higher_Education_in_the_Czech_Republic_2008.pdf   ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth and Sports

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 4. Master sciences, technologies, santé mention biologie et environnement spécialité fonctionnement et restauration des milieux aquatiques continentaux

  Compétences transversales Compétences organisationnelles Utiliser les technologies de l'information et de la communication, partager et organiser des données Effectuer une recherche d'information : préciser l'objet de la recherche, identifier les modes d'accès, analyser la pertinence, expliquer et transmettre Mettre en oeuvre un projet, définir les objectifs et le contexte, réaliser et évaluer l'action Réaliser une étude : poser une problématique, construire et développer une argumentation ; interpréter les résultats ; élaborer une synthèse ; proposer des prolongements Compétences relationnelles Communiquer : rédiger clairement, préparer des supports de communication adaptés, prendre la parole en public et commenter des supports, communiquer Travailler en équipe, s'intégrer, se positionner, encadrer S'intégrer dans un milieu professionnel, identifier ses compétences et les communiquer Situer une entreprise ou une organisation dans son contexte socio-économique Identifier les personnes ressources et les diverses fonctions d'une organisation Se situer dans un environnement hiérarchique et fonctionnel Connaître, mettre en oeuvre et respecter les procédures, la législation et les normes de sécurité Accéder à des responsabilités en milieu professionnel Compétences scientifiques Compétences scientifiques générales Respecter l'éthique scientifique Connaître, respecter et mettre en oeuvre la réglementation en vigueur Résoudre des problèmes demandant des capacités d'abstraction Adopter une approche interdisciplinaire C ...

  Provider NameUniversité Blaise Pascal

  Category: Learning Opportunities Location: France, Auvergne (Clermont Ferrand)
 5. Master sciences, technologies, santé mention sciences de la terre et de l'environnement spécialité hydrogéologie, hydrobiogéochimie, hydropédologie

  L'objectif du master Hydro3 (Hydrogéologie, Hydrobiogéochimie, Hydropédologie) est de proposer une formation pluridisciplinaire sur deux ans en hydrologie, hydrogéologie et sciences du sol. Le titulaire de la spécialité Hydro 3 est un cadre ou un chercheur dans le domaine de la gestion des ressources en eau et des sols Secteurs d'activité : les organismes de recherche et l'enseignement supérieur (CNRS, universités, INRA') les organismes de recherche appliquée (BRGM, INERIS..) les administrations publiques, des collectivités (agences de l'Eau, Ademe, DDAF, DIREN, collectivités territoriales, sages') les bureaux d'étude dépendant de grands groupes ou indépendants intervenant dans le domaine des études réglementaires (hydrogéologie, sols pollués) ou préalables aux aménagements (installations classées, protection des captages) les grands groupes axés sur les thématiques de gestion de l'eau, de sols pollués ou d'aménagement des espaces (Veolia, Suez, Saur'). Métiers visés : chargé de recherche ingénieur d'étude ingénieur de recherche hydrologue hydrogéologue animateur bassin versant pédologue chargé d'étude ingénieur d'étude en environnement ...

  Provider NameUniversité Rennes 1

  Category: Learning Opportunities Location: France, Bretagne (Rennes)
 6. Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní)

  Přehled vysokých škol (veřejné, soukromé, státní) - Overview of schools of tertiary education (public, private, state) ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 7. Rejstřík škol- Register of schools (except tertiary education)

  Adresář škol a školských zařízení (kromě vysokých škol) - Register of schools (except tertiary education). ...

  Provider NameMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 8. SET středních škol

  Vzdělávací nabídka oborů středních škol a konzervatoří. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 9. SET vyšších odborných škol

  Vzdělávací nabídka vyšších odborných škol. ...

  Provider NameMinistry of Education, Youth, and Sports Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic
 10. Study in the Czech Republic

  Study in the Czech Republic is a resource for information about higher education in the Czech Republic. It provides essential information about the higher education system, study opportunities and student´s life in the Czech Republic.  Read more: http://www.studyin.cz/ ...

  Provider NameStudy in the Czech Republic

  Category: Learning Opportunities Location: Czech Republic

Pages