• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 16 items
 1. Marine Electrical Engineering

  Objective(s) of the study programme: The aim is to educate an engineer at management level – electro-technical officer of ships, who, by applying the knowledge of technological, economic, social, environmental, and natural sciences, would be able to safely operate the unlimited power ships’ electromechanical, electronic and control equipment of propulsion and auxiliary machinery; to perform the investigation into the service activity and to analyse the outcomes from a professional and economic viewpoint; to perform the control of activity in compliance with national and international general and maritime regulations, IMO conventions, national classification societies, national quality standards, and the requirements for safe navigation. Learning outcomes: 1. To define the general engineering rules, theories and laws, predicting their modern application in marine engineering 2. To define the electrical engineering rules, theories and laws, predicting their modern application in marine engineering 3. To define the electronic engineering rules, theories and laws, predicting their modern application in marine engineering 4. To plan and carry out applied research or technological processes while gathering, accumulating, systematising and analysing data of electromechanical, electronic and control equipment operation, using the achievements and methods of fundamental and applied scientific research 5. To operate electromechanical, electronic and control equipment when solving problems in the complex and unfore ...

  Provider NameLithuanian Maritime Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 2. Logistics Technology of Land Transportation

  Objective(s) of a study programme: Objective(s) of a study programme: To prepare land transportation engineering professional bachelors, capable of planning, organizing, managing, and controlling land transportation technological process. Objective(s) of parallel studies: to prepare business professional bachelors, capable of creating a company, carrying out market research, planning activities of a company (department), organizing activities of a company (department), managing employees, carrying out business status control, carrying out business development. Learning outcomes: Knowledge Knowledge about general requirements for goods transportation Knowledge about general natural sciences physical and chemical processes and phenomena Knowledge about constructions of transportation means, principles of their maintenance and use. Will characterize constructional and maintenance materials Skills to carry out a research Will analyze and evaluate business environment. Will analyze and evaluate characteristics of goods, steams of goods. Will analyze maintenance characteristics of transportation means Special skills Will manage the technological process of goods transportation Will base ongoing plans on economical calculations Will integrate transportation processes into logistics system. Will organize loading work and storage activity. Will evaluate the results of technological process of transportation. (economic and safety approach) Social skills Will communicate, provide work results in correct written and spoke ...

  Provider NameMarijampole College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 3. Sea port management

  Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: minimalus išsilavinimas - universitetinis bakalauro laipsnis technologijos mokslo srityje, arba kitų mokslo sričių, turintys ne mažiau kaip vienų metų darbo patirtį transporto kompanijoje. Specialieji reikalavimai: baigusieji ne transporto inžinerijos mokslo krypties universitetines bakalaurų studijas - laiko stojamąjį testą. Programos tikslas - paruošti transporto inžinerijos magistrus, galinčius studijuoti doktorantūroje, dirbti jūrinio komplekso įmonėse ir institucijose vadovaujantį darbą, kurti kompanijas. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems: minimalus išsilavinimas - universiteto bakalauro laipsnis technologijos mokslo srityje arba kitų mokslo sričių, turintys ne mažiau kaip vienų metų darbo patirtį transporto kompanijose. Specialieji reikalavimai: baigusieji ne transporto inžinerijos mokslo krypties universitetines bakalaurų studijas laiko stojamąjį testą. Anotacija: Mokslinių tyrimų pagrindai (3,0 kr.), Uosto ir laivyno organizavimas (5,0 kr.), Transporto teorija (5,0 kr.), Tarptautinės ir nacionalinės jūrinės organizacijos (4,0 kr.), Laivų tipai, projektavimo principai, jų pritaikymas (3,0 kr.), Jūrų teisė 1 (3,0 kr.), Pasirenkami dalykai (4,0 kr.), Logistika (3,0 kr.). Transporto sistemos ir jų valdymas (4,0 kr.), Techninių sistemų patikimumas (3,0 kr.), Jūrų ūkio įmonių administravimas (3,0 kr.), Jūrų teisė 2, draudimas (3,0 kr.). Jūreivystės išvystymo problemos ir tyrimų kryptys (4,0 kr.), Jūreivystės išvystymo problemos ir tyrimų kryptys KP (2,0 kr.), ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 4. Marine navigation

  Marine navigation study program is designed to prepare highly qualified navigators, able and capable to work in a wide range of unlimited tonnage sea-going vessels. The program is prepared in line with the IMO (International Marine Organization), STCW 78/95 (International Convention of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) and the Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council "On the minimum level of training of seafarers" requirements. The graduates are able to organize the operation of the ship and the crew work. The applicants must have secondary education, meet the admission requirements and be medically fit for work at sea. Future marine navigators study maritime English, contemporary and professional Lithuanian, applied mathematics, physics, labour, civil and environmental safety, technology of cargo carriage by sea, maritime law, maritime transport economics, ship's theory and construction, ship's handling and ship's equipment, navigation and piloting - 39 subjects in total. Five percent of the study programme are optional study subjects. Practical training is conducted in three stages: shipboard training - on simulators and on vessels (4 weeks), seagoing practice I (22 weeks) and pre-diploma seagoing practice (30 weeks) onboard seagoing ships. The duration of practical training is 56 weeks. During practical training the skills required to understand the capacity of ship's equipment, systems and shipboard communications are acquired and consolidated. Practice is ...

  Provider NameLithuanian Maritime Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 5. Fleet operations command

  1. Išsilavinimo reikalavimai stojantiesiems Programą gali studijuoti turintieji ne žemesni kaip bakalauro ar jam prilygstantį šių krypčių išsilavinimą: - jūrų transporto inžinerijos krypties - be papildomų reikalavimų; - mechanikos inžinerijos, elektros inžinerijos, kitų transporto šakų inžinerijos, jūrų aplinkosaugos inžinerijos krypčių - papildomai atsiskaitę už nustatytos apimties termodinamikos, laivų mechanikos. ir laivo inžinerijos dalykus pagal individualią programą. 2. Specialieji reikalavimai ir rekomendacijos Nėra. 3. Anotacija (skliaustuose nurodyta dalyko kurso apimtis kreditais) 1) Studijų srities bendrųjų pagrindų dalykai Mokslinių tyrimų pagrindai(4); Chemotologija(3); Tribologija(3); (Iš viso 10). 2) Studijų krypties specialaus lavinimo dalykai Laivyno techninės eksploatacijos technologijos(4);Jūrų transporto įmonių valdymas(4); Jūrų transporto įmonių ekonomika(4); Laivų inžinerinių įrenginių patikimumas ir laivų klasifikacinės bendrovės ( 3 ), laivų administravimas ir draudimas(3); Laivo remonto įmonių valdymas(3); Laivo remonto įmonių ekonomika(3); Gamtosaugos problemos jūroje ir uoste(3); Laivo jėgainės automatizavimas su KP (3+1); Alternatyvos 1(4); Alternatyvos 2(4); Alternatyvos 3(4). (iš viso 43) Tame skaičiuje(alternatyvos): Alternatyvos 1. Laivų krovos darbų mechanizavimas su KP(3+1); Šelfo technologijos ir įrenginiai su KP(3+1); Žūklės technologija ir įrenginiai su KP(3+1); Alternatyvos 2. Dyzelių remontas su KP(3+1); Laivų aplinkos inžinerija su KP(3+1); Sunkiųjų dyzelių oro taršos m ...

  Provider NameKlaipeda University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 6. Air Traffic Control

  Future flight managers study radio location systems for flight management, aviation devices, aviation engines and their thermodynamics, flight mechanics, computer and radio navigation, remote and satellite navigation systems for flight management, principles of a flight and aircraft characteristics, air transport management, technologies of air traffic services, etc. Practical training is organized in four stages: after the second year of studies, students work in an aircraft simulator (3 weeks); after the third year of studies, students work in a tower simulator, and practice in an airfield and with regional flight management authorities (4 weeks); after the fourth year of studies, students are trained in a computerized flight management simulator and airfield under the control of a supervisor, where they manage visual flight and traffic (4 weeks); in the ninth semester, students work during flight managers shifts (3 weeks). The duration of practical training is 23 weeks. During training, the acquired skills of flight management, dissemination of meteorological information, communication with aircraft pilots, etc., are developed. The study programme for flight management is intended for persons who have acquired secondary education and wish to become flight managers. ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 7. Aircraft Piloting

  Students of aircraft piloting study programme in a period of five years are studying the following 52 subjects: basic university education subjects (mathematics, physics, chemistry, electrotechnics, theoretical mechanics, general engineering graphics, information technologies, mechanics of materials, philosophy, aviation history, fundamentals of scientific research and innovations, human safety, microprocessors and digital techniques); subjects of the study basics (flying, general navigation, principles of flight, meteorology, aviation and flight safety, radio communication rules and procedures, economics, management and law); special education subjects (human abilities and limits, aircraft communication, electronics, radio navigation and satellite systems and electrical equipment, aviation English, airports and light signal systems, airborne radar systems, aviation instruments, aviation engines and their thermodynamics); deepening subjects (flight dynamics, aircraft computer, radio navigation, airborne long range and satellite navigation systems, flight principles and aircraft airfoils, constructions and functional systems, air law, air carriage management, , flight planning and procedures). They also perform scientific researches in the aeronautics field. The scope of four flight practices is 19 credits. The complex project, 12 JAR-FCL exams for pilot licence and master's thesis are obligatory for the completion of the studies. This Aircraft piloting programme is intended for individuals who have acquired s ...

  Provider NameVilnius Gediminas Technical University

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 8. Technology of conveyance by the road transport

  Būsimieji automobilių transporto inžinerijos profesiniai bakalaurai studijuoja psichologiją, vežimo technologijas, transporto ekonomiką, logistiką, techninio eksploatavimo pagrindus ir kt. Praktinės studijos vyksta 4 etapais, krovinių ir keleivių vežimo bei transporto ekspedicinėse įmonėse. Jų trukmė 800 val. Vežimo kelių transportu technologijų studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti technologais bei įgyti automobilių transporto inžinerijos profesinį bakalaurą. ...

  Provider NameMarijampole College

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 9. Maritime Transport Logistics Technologies

  Objective(s) of a study programme: To educate specialists of maritime transport logistics technologies, able to design and manage technological processes of maritime transport logistics, to independently prepare and implement a global sea freight market logistics projects, to apply modern technologies of freight transportation by sea and land, in conjunction with the port and maritime and land transport technologies, information and communication technologies, freight forwarding and warehousing processes, based on flows of goods, freight routes, vehicles and research results of other key transportation process elements by implementing principles of logistics of timeliness, safety, efficiency, intermodality, internationality, in accordance with national and international general and maritime law, the International Maritime Organization conventions, quality standards, port and shipping safety and security, environmental conditions, organizing individual and team work, planning time and develop professionalism and overall literacy on continuous basis. Learning outcomes: 1.Theoretically understand the new sea ports and maritime transport technologies, apply knowledge of materials, elements, and technical means, design and construction methods and , techniques which can be used in logistics technologies, apply quality assurance techniques 2.Apply basic mathematical concepts, principles and calculation methods to manage technologies 3.Analyze and evaluate results of theoretical and practical research in study field, ...

  Provider NameLithuanian Maritime Academy

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania
 10. Rolling Stock Maintenance

  Studijų programos plane dalykai išdėstyti pagal semestrus, nurodyta jų apimtis kreditais. Studijų dalykai sugrupuoti pagal jų priskyrimą bendriesiems koleginių studijų dalykams, studijų krypties bei specialiesiems studijų dalykams. Pagrindiniai studijų dalykai priskirti studijų krypties dalykams: modulis Riedmenų eksploatavimas, Riedmenų valdymo ir kontrolės sistemos,Riedmenų vidaus degimo varikliai,Riedemnų elektros įrenginiai, Riedmenų traukos teorijos pagrindai, hidraulika ir termodinamika, bendrasis geležinkelių kursas,riedmenų automatiniai stabdžiai ir kt Specialieji studijų programos dalykai, tai laisvai pasirenkami dalykai, skirti gilesnėms profesinėms žinioms įgyti: transporto sistema, darbų sauga, specialybės užsienio kalba, vagonų eksploatavimas ir plėtra, elektrifikuoti traukos riedmenys kt., tiriamosios ir analitinės veiklos įgūdžius lavinantis taikomųjų tyrimų dalykas. Profesinės veiklos praktikos (pažintinė, metalo apdirbimo praktika, kompiuterinės grafikos, traukos riedmenų eksploatavimo, gamybinė ir baigiamoji) skirtos taikyti ir gilinti įgytas teorines žinias praktikoje, praktinių įgūdžių ir gebėjimų, būtinų profesinei veiklai, tobulinimui. Praktikų įtvirtinami ir tobulinami riedmenų remonto ir priežiūros technologijų bei riedmenų valdymo praktiniai igūdžiai. ...

  Provider NameVilnius College of Technologies and Design

  Category: Learning Opportunities Location: Lithuania

Pages