• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 105 items
 1. Gépgyártástechnológiai technikus

  A képesítéssel rendelkező képes: a gépek, mechanikai berendezések és alkatrészek gyártásának, felhasználásának, karbantartásának és javításának műszaki és minőségügyi tervezésére, irányítására és ellenőrzésére az előírásoknak és szabályoknak megfelelő teljesítmény és működés biztosítása a gépek, mechanikai berendezések gyártási és szerelési költségeinek, anyagés munkaerő-szükségletének előzetes tervezésére a rendelkezésre álló berendezések elhelyezésének és rendszerbe illesztésének irányítására, az új berendezések üzembe helyezésére, a gépek termékvagy műszakváltást megelőző beállítására az üzemzavarok, minőségi problémák megszüntetésére és kivizsgálására a zavartalan alapanyag-ellátás biztosítására és a gyártási feltételek folyamatos fenntartására az új termékek gyártásának figyelemmel kísérésére és a kezdeti problémák (típushibák, technológiai és dokumentációs hiányosságok stb.) jelzésére, azok kiküszöbölésére gépek és mechanikai berendezések, létesítmények és alkatrészek kutatásával és fejlesztésével, illetve prototípusok tesztelésével kapcsolatos tevékenységek végzésére új és módosított mechanikai berendezések, alkatrészek, szerszámgépek és vezérlőrendszerek, valamint pneumatikus és hidraulikus meghajtó-rendszerek összeállítására és helyszíni szerelésére gondoskodni arról, hogy a gépészeti tervek és az elkészült munka megfeleljen a műszaki leírásnak, a szabályoknak és a szerződési feltételeknek ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. Gépi forgácsoló

  A képesítéssel rendelkező képes: geometriai méréseket, vizsgálatokat végezni tanulmányozni és értelmezni a gépészeti anyagokra vonatkozó információkat: műszaki rajz, műhelyrajzok, szabványok, műszaki táblázatok, tűrésés illesztés táblázatok a forgácsoló eljárásoknak megfelelően felszerelni, beállítani a munkadarab befogó-, megfogó-, menesztőés rögzítő eszközöket kiválasztani és rögzíteni a megmunkáláshoz szükséges szerszámokat és a forgácsolási paramétereket alkatrészeket gyártani, alakítani, javítani gyalulási, vésési munkákat végezni fúrási munkákat végezni alkatrészeket esztergálni alkatrészeket marni alkatrészeket köszörülni, finomfelületi megmunkálásokat végezni egyszerű geometriájú alkatrészeket készíteni CNC vezérlésű megmunkáló gépeken szerszámélezést végezni betartani és betartatni a munka-, baleset-, tűzés környezetvédelmi előírásokat minőségbiztosítási dokumentálást végezni vállalkozási adminisztrációt végezni ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 3. gépészeti karbantartó szakmérnök

    A képzés során elsajátítható kompetenciák:   E szakon végzett szakmérnök képes a karbantartás helyzetének komplex, műszaki-gazdasági megítélésére, a fejlődési tendenciák értékelésére; Képes a karbantartási rendszer elméletileg megalapozott korszerű kialakítására, a termelés/szolgáltatás szempontjainak figyelembevételére; Képessé válik a gépészeti jellegű eszközök karbantartási (ápolási-gondozási, ellenőrzési, javítási) folyamatainak, technológiáinak tervezésére, irányítására; Képes a műszaki diagnosztika korszerű eljárásainak és eszközeinek alkalmazására; Az irányítási és végrehajtási szinten képes a karbantartási rendszer kiválasztására, megvalósítására és fejlesztésére;   Valamint menedzsment ismeretek birtokában képes csoportmunkában részt venni, munkatársakat irányítani, más szakmai területek szakembereivel együttműködni.       A képzés során elsajátítható tudáselemek:   Alapismeretek: Minőségbiztosítási, karbantartás-elméleti és folyamatszervezési ismeretek; Szakma-specifikus tudáselemek: különféle karbantartási technikák és technológiák, szervezés és ökonómia.       A képzés során megszerezhető ismeretek:   Minőségbiztosítás, Méréstechnika, Karbantartás-elmélet, Folyamatszervezés; Javítástechnológia, Műszaki diagnosztika, Kenésgazdálkodás, Környezetvédelem, Karbantartás szervezése és ökonómiája, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.       Személyes adottságok, készségek:   Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 4. tűzvédelmi szakmérnök

  A megelőző és a mentő tűzvédelemhez szükséges mérnöki tevékenység magas fokú ellátása. Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A megelőző és a mentő tűzvédelemhez szükséges mérnöki tevékenység magas fokú ellátásához szükséges ismeretek, és azok alkalmazási képessége, úgy mint: a megelőző és mentő tűzvédelemhez kapcsolódó épületszerkezeti és tartószerkezeti, mélyépítési és településrendezési ismeretek, technikai ismeretek; a szakmai tárgyakhoz kapcsolódó alapozó ismeretek: égés- és oltáselmélet, veszélyes anyagok, tűzvédelmi laboratóriumi ismeretek, féléves feladatok; a szakma alkalmazását közvetlenül szolgáló ismeretek: megelőző tűzvédelem, mentő tűzvédelem, tűzkockázat-elemzés, tűzvizsgálat-tan, beépített tűzvédelmi berendezések tervezése, egészségügyi ismeretek; jogi, engedélyezési ismeretek: tűzvédelmi igazgatás. Személyes adottságok és készségek: A képzési céllal összhangban a munkaerő piacra történő gyakorlati felkészítés kiemelt elvárásai: katasztrófavédelmi szervek és hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, valamint veszélyes üzemek megelőző tűzvédelmi mérnöki feladatainak ellátására való alkalmasság, katasztrófavédelmi szerveknél és hivatásos önkormányzati tűzoltóságoknál, valamint veszélyes üzemekben jelentkező mentő tűzvédelmi és műszaki mentési feladatok tervezésére, szervezésére és irányítására való alkalmasság, külön képesítő vizsga letétele után beépített tűzvédelmi berendezések tervezői jogosultság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben: A szakirá ...

  Category: Qualifications Location: Hungary
 5. gépipari automatizálási szakember

  Általános kompetenciák:* a mérnöki tevékenységhez szükséges természet- és gazdaságtudományi ismeretek;* a korszerű információs és kommunikációs technológiák felhasználói szintű ismerete;* elkötelezettség a környezetvédelem iránt;* jó munkaszervező és integráló képesség;* jó kommunikációs készség magyar és legalább egy idegen nyelven;* az élethosszig való tanulás iránti elkötelezettség. Szakmai kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* automatizált gépek, berendezések, mechatronikai eszközök gyártásához és üzemfenntartásához kapcsolódó ismeretek;* csúcstechnológiai körökhöz tartozó vezérlési és szabályozási ismeretek;* a korszerű érzékelők, aktuátorok és azok alkalmazásának ismerete;* az új gyártási és üzemfenntartási technológiák, valamint mindezen tevékenységekhez tartozó környezetvédelmi problémák és azok megoldásainak ismerete;* a hibafeltárás, a hibadiagnosztika új eljárásai;* az informatika alkalmazása a felsorolt területeken. Személyes adottságok és készségek:* problémafelismerő és -megoldó képesség;* pontosság;* kreatív, innovatív gondolkodásmód;* csoportmunkára való alkalmasság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:A szakirányú továbbképzés során elsajátított ismeretek és a megszerzett végzettség a gépipari jellegű gyártástervező, gyártó és üzemfenntartó mérnökeinek, továbbá valamennyi termelőüzem üzemfenntartó mérnökeinek a tevékenységi körében, illetőleg a szakközépiskolák szaktanárainak továbbképzésében is használhatók. ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 6. gépipari automatizálási szakmérnök

  Általános kompetenciák:* a mérnöki tevékenységhez szükséges természet- és gazdaságtudományi ismeretek;* a korszerű információs és kommunikációs technológiák felhasználói szintű ismerete;* elkötelezettség a környezetvédelem iránt;* jó munkaszervező és integráló képesség;* jó kommunikációs készség magyar és legalább egy idegen nyelven;* az élethosszig való tanulás iránti elkötelezettség. Szakmai kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:* automatizált gépek, berendezések, mechatronikai eszközök gyártásához és üzemfenntartásához kapcsolódó ismeretek;* csúcstechnológiai körökhöz tartozó vezérlési és szabályozási ismeretek;* a korszerű érzékelők, aktuátorok és azok alkalmazásának ismerete;* az új gyártási és üzemfenntartási technológiák, valamint mindezen tevékenységekhez tartozó környezetvédelmi problémák és azok megoldásainak ismerete;* a hibafeltárás, a hibadiagnosztika új eljárásai;* az informatika alkalmazása a felsorolt területeken. Személyes adottságok és készségek:* problémafelismerő és -megoldó képesség, pontosság;* kreatív, innovatív gondolkodásmód;* csoportmunkára való alkalmasság. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben és tevékenységrendszerben:Az elsajátított ismeretek, valamint a megszerzett végzettség a gépipari jellegű gyártás tervező, gyártó és üzemfenntartó mérnökeinek, továbbá valamennyi termelőüzem üzemfenntartó mérnökeinek a tevékenységi körében, illetőleg a szakközépiskolák szaktanárainak továbbképzésében is használhatók. ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 7. korrózióvédelmi szakmérnök

    A képzés célja olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakmérnökök képzése, akik a korábban megszerzett szakképzettségük és felsőfokú szakismeretük birtokában képesek az ipar és a gazdaság különböző területein felmerülő korróziós problémák megoldására.       Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:   a korrózióvédelem területén az elméleti és gyakorlati ismeretek rendszerezett megértése és elsajátítása; a korrózióvédelemhez kapcsolódó korszerű, szabványos vizsgálati módszerek elméletének és gyakorlatának magas fokú ismerete; a környezetvédelem, minőségügy, műszaki szabályozás alapvető ismeretei; alkalmazói szintű ismeretek a számítógépes kommunikációban, adatgyűjtésben és elemzésben; a felmerülő korróziós problémák korrekt felismerése és javaslat tétel a műszakilag és gazdaságilag optimális megoldásra.   Személyes adottságok, készségek:   problémafelismerő és -megoldó képesség; fejlett műszaki érzék; együttműködő képesség, tolerancia; rugalmasság, kreativitás; a minőség iránti elkötelezettség; rendszerező képesség, stratégiai szintű gondolkodás; képesség az önálló munkavégzésre, ugyanakkor csapatmunkában való részvételre.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A korrózióvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzési szakon végzettek alkalmasak a különböző korróziós problémák felismerésére és megalapozott állásfoglalás kialakítására, valamint ezen álláspont adekvát kommunikációjára. A nemzetközi szakmai követ ...

  Awarding bodyPannon Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 8. minőségügyi rendszerek szakspecialista

  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: Ismeretek: - a szervezeti rendszerek felépítésének, strukturális és dinamikai viszonyainak ismerete és elemzése; - a minőségügyi szervezeti rendszerfolyamatok menedzsmentjének áttekintése és működtetése; - a minőségügyi projektek tervezéséhez és a projektmenedzsment technológiai és információs-kommunikációs folyamatainak irányításához szükséges ismeretek alkalmazása. A minőségügyi rendszerek szakspecialista képes - a szervezetek minőségügyi feladatait végző autonóm munkacsoportok, illetve teamek működtetéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére; - a különböző szervezetekben és intézményekben működő minőségügyi alrendszerek, szabályozó mechanizmusok tervezésére, szervezésére, irányítására; - a különböző vállalkozások minőségügyi folyamatainak innovatív menedzselésére; - a különböző minőségügyi stratégiai és operatív tervek elkészítésére, üzleti tervezésére és minőségügyi stratégiai akciók irányítására; - a humánerőforrás-rendszerekkel kapcsolatos minőségügyi feladatok elvégzésére; - a minőségtudatos gondolkodásra, cselekvésre és a szervezeti rendszerek minőségügyi értékeinek, szervezeti kultúraszabályozó rendszereinek tervezésére és szervezésére. A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A minőségügyi szakspecialista képzés célja az, hogy olyan komplex minőségügyi elméleti és gyakorlati tudást közvetítsen, kompetenciákat fejlesszen és szakértelmet alakítson ki, amelyek a minőségügyi rendszerek minden területén ké ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 9. épületgépészeti szakmérnök

  A képzés során elsajátítható kompetenciák: - E szakon végzett szakmérnök olyan szakmai ismeretekkel és menedzser szemléletmóddal rendelkezik, aki – a megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik birtokában – képes épületgépészeti tervezésre; - Képes továbbá a kivitelezés folyamatainak irányítására; - Valamint képes épületgépészeti vállalkozások, projektek komplex irányítására és vezetésére.   A képzés során elsajátítható tudáselemek: - általános hő- és áramlástani, valamint környezetvédelmi és biztonságtechnikai ismeretek; - különféle épületgépészeti technikák és technológiák.   A képzés során megszerezhető ismeretek: - Hőtan, Áramlástan, Épületszerkezetek hőtechnikája, Közművek, Környezetvédelem, biztonságtechnika; - Szakma-specifikus tudáselemek: Vízellátás, csatornázás, Gázellátás, Fűtéstechnika, Lég- és klímatechnika, Épületgépészeti alapismeretek és tervezés, Épületgépészeti szabályozástechnika, Épületgépészeti szerelés és technológia, illetve mindezek készség szintű ismerete és alkalmazni tudása.   Személyes adottságok, készségek: Precizitás, szervezőkészség, pontosság, felelősségtudat, elhivatottság, elkötelezettség, helyzetfelismerés, rendszerező képesség, tervezés, gyakorlatias feladatértelmezés, nyitott hozzáállás, kreativitás, ötletgazdagság, intenzív munkavégzés, problémamegoldás, eredményorientáltság.   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: - A szakmérnöki szakképzettség birtokában az épületgépészeti szakmérnök alkalmas épületgépészeti szolgáltató ...

  Awarding bodyNeumann János Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 10. Fegyverműszerész

  A képesítéssel rendelkező képes: biztosítani a karbantartáshoz, javításhoz és alkatrész után-gyártásához szükséges anyagokat előkészíteni a munkakörnyezetet megtervezni, megszervezni a munkavégzését kézi és gépi anyagmegmunkálást végezni alkatrészés termék ellenőrzést végezni elvégezni a fegyverek állapotfelmérését elvégezni a fegyverek és a munkaeszközök karbantartását elvégezni a fegyver és tartozékainak javítását elvégezni a fegyveren az alkatrészek cseréjét elvégezni a céltávcső fegyverre való szerelését elvégezni a fegyverek hideg-, és melegbelövését fegyverlámpát szerelni szíjkengyelt felszerelni elvégezni a javított-, és alkatrészcserés fegyvereken az ellenőrzést hatástalanítani a forgalomból kivont fegyvert ...

  Awarding bodyDIANA Vadász-Felnőttképző Alapítványi Szakképző Iskola és Kollégium

  Category: Qualifications Location: Hungary

Pages