• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 8 items
 1. Doctorate in the field of karstology (no legal status)

  Students will be able to: (general competences) demonstrate mastery of research methodology and carry out independent research,  demonstrate autonomy in professional work and research, demonstrate autonomy in decision-making,  identify scientifically interesting topics,  adopt a critical attitude and show responsibility,  engage in scholarly activity, write and present own scholarly work, demonstrate creativity,  search for new sources of knowledge in the relevant professional and academic field,  pursue constant study (lifelong learning). Students will be able to: ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 2. Pre-Bologna research master's degree in the field of karstology (no legal status)

  Graduates will have mastered knowledge of all important fields of karstology such as geology, geomorphology, hydrology and karst ecology, with an emphasis on the processes that form karst relief and the karst underground, such as karstification processes, small landforms, speleogenesis and the age of karst processes. They will also be familiar with the field of cave tourism, the use and protection of karst areas or the use and protection of karst water sources. Graduates will also be able to acquire knowledge from research methodology, address problems using scientific methods and show substantive and methodological expertise. ...

  Category: Qualifications Location: Slovenia
 3. Doctor of Geology (LU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 4. Doctor of Geography (LU)

  Competences:Information is not availableSkills:Information is not availableKnowledge:Information is not available ...

  Awarding body- University of Latvia

  Category: Qualifications Location: Latvia
 5. Doctorate of the Department of Geography. Faculty of Environment, Geography and Applied Economics, Harokopio University.

  Knowledge: • Have sufficient specialist knowledge in the particular disciplines of the Science of Geography and its associated related sciences.• Demonstrate a critical understanding of the principles, theories, methodologies and practices of the Science of Geography and its interface with a range of disciplines.• Demonstrate a critical understanding of the constantly evolving cutting-edge issues related to the Science of Geography and sciences with which it converses in terms of theory and methodology. Skills: • Implement fluently and with a critical approach theories and methodologies of Geography and related science to their own research, studies and academic papers.• Manage scientific data, quantitative and qualitative, in all phases of the process of collecting primary data, their registration, as well as processing and interpretation of results.• Evaluate, interpret and implement contemporary scientific researches and studies on the Science of Geography and related sciences.• Weigh, evaluate and interpret new developments in the thematic areas of specialisation within the broader field of the Geography of Science.• Formulate solutions to new, complex issues in the context of their specialisation and formulate valid judgments, taking into account the respective related socio-economic, institutional and historical-political context in which they operate.• Document their positions with specialist information and arguments, on the subject of their PhD, towards a specialised or non public, with clarity, effici ...

  Awarding bodyHarokopio University

  Category: Qualifications Location: Greece
 6. Doctorate in "Geography". Department of Geography. Faculty of Social Sciences. University of the Aegean.

  Upon acquiring the Doctorate, the holder acquires the necessary scientific and technological knowledge, competences, and skills for basic and applied research in Geography. The doctors of the Department are capable of contributing to the advancement of scientific knowledge and research in Geography, either through the creation of new knowledge, or through the exercise of autonomous critical thinking, or, finally, through the combination of the above, and actively participate in the international scientific community. ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 7. Doctorate in "Marine Sciences". Department of Marine Sciences. Faculty of Environment. University of the Aegean.

  They have an integrated perception of the function of the Ocean and the Coastal Zone, both as ecosystems and as climatic factors. - They have extensive specialized knowledge on the field of Marine Sciences, which includes the most modern scientific developments, comprising the basis for original thinking and research activity. - They show critical understanding of the principles, theories, methodologies and practices for a specific field of Marine Sciences, along with its interconnection with other cognitive domains. - They are capable of formulating research hypothesis of particular scientific interest in their cognitive domain, design methods for checking the hypotheses (through laboratory experiments or field observations), deductively consider the correctness of hypotheses and apply a critical analysis in relation to the existing scientific knowledge.- They easily operate scientific instruments and methodologies from their field of specialization, both in the laboratory and in the field. - They analyse the scientific outcomes using statistical and calculative tools. - They operate and programme computers in order to solve scientific problems. - They apply with originality any specialized knowledge obtained through their doctorate to research, to analysis and to the development of innovative solutions for complex, interdisciplinary or pioneering issues. - They are capable of evaluating and developing modern scientific research and studies relevant to Marine Sciences. - They transmit knowledge to specialised ...

  Awarding bodyUniversity of the Aegean

  Category: Qualifications Location: Greece
 8. doktor (PhD)- earth sciences

  A doktori képzés a mesterfokozat megszerzését követő tudományos képzésben a doktori fokozat megszerzésére készít fel. A doktori képzés a tudományterület és az azon belüli tudományág kutatási területeihez igazodó doktori iskola keretében folyó tudományos vagy művészeti tevékenység, amely képzési és kutatási, valamint kutatási és disszertációs szakaszból áll. A doktori képzés szervezése és a doktori fokozat odaítélése a felsőoktatási intézmény doktori tanácsának joga. A doktori fokozatot megszerző személy: • Rendelkezik az adott tudományterület tárgykörének, általános és specifikus jellemzőinek, legfontosabb irányainak és pontosan kidolgozott határainak, megállapodott és vitatott összefüggéseinek kutatási szintű ismeretével. • Alkotó módon megérti az adott szak, illetve tanulmányi terület összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket, terminológiát. • Rendelkezik adott tudomány/szakterület önálló kutatásához szükséges kutatás-módszertani ismeretekkel. • Képes az adott szakterület kreatív analízisére, átfogó és speciális összefüggések szintetikus, új szemléletű megfogalmazására és az ezekkel adekvát értékelő és kritikai tevékenységre. • Alkalmazni, illetve továbbfejleszteni tudja szakterületének sajátos ismeretszerzési és probléma-megoldási módszereit. • Képes az elvi kérdések újszerű, eddig ismeretlen gyakorlati vonatkozásainak kreatív kidolgozására. • Képes új projektek tervezésére, megvalósítására, adott tudományterületen kutatást végezni, új technikákat és megközelítéseket kialakítani. ...

  Category: Qualifications Location: Hungary