• EQF Home Page Icon
Find information on the EQF, NQF's

The European Qualifications Framework (EQF) is a translation tool that helps communication and comparison between qualifications systems in Europe. Its eight common European reference levels are described in terms of learning outcomes: knowledge, skills and competences. This allows any national qualifications systems, national qualifications frameworks (NQFs) and qualifications in Europe to relate to the EQF levels. Learners, graduates, providers and employers can use these levels to understand and compare qualifications awarded in different countries and by different education and training systems.

For more information on NQF's and their relation to the EQF click on the buttons below:

 

Documentation

Legal documents, Studies, Documents agreed by the EQF Advisory Group and

European Qualifications Framework Series 

Find information on qualifications

Qualifications that are part of national qualifications framework are listed on this page. You can scroll down to find all information. Filter by Subject Field, EQF level and Location and you will find more detailed information on qualifications, and a link to the national database. The qualifications are part of national qualifications frameworks that have formally referenced to the EQF

Find information on qualifications

Search results

Search found 2 items
 1. halászati-halgazdálkodási szakmérnök

  A képzés célja: A halászati-halgazdálkodási szakirányú továbbképzési szakon a gazdálkodó szervezetek vezetésére és irányítására alkalmas, valamint a közigazgatásban részt vevő és döntéshozó szakemberek képzésére kerül sor.  Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek: A képzésben résztvevők  - ismereteket szereznek az interdiszciplináris tudomány területéről, valamint a rokon és társtudományokról [környezettudomány (ökológia), rendszertan (taxonómia, szisztematika), élettan (fiziológia), mint alaptudományok, mezőgazdaság, mint alkalmazott tudomány (öntözés, halgazdálkodás)] is; - mélyebben és behatóbban megismerik a halászat és akvakultúra termelési és ökonómiai rendszerének területeit; - megismerik a vízi élet biológiai törvényszerűségeit, valamint komplex, korszerű technológiai eljárásokat sajátítanak el; - megismerkednek a termelési, feldolgozói és értékesítési szféra egymásra gyakorolt hatásaival, amely közgazdasági ismeretekkel is párosul; - önálló döntéshozói és kreatív képességük birtokában alkalmassá válnak a haltermelő vállalkozások vezetésére és működtetésére; - megismerik a halászati és halgazdálkodási jogszabályokat, valamint az Európai Unió halászai politikájának előírásait, amelyeket adaptálni tudnak a magyarországi termelési viszonyokra; - a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában jártássá válnak a tógazdasági, a természetes vízi és az intenzív gazdálkodás területén. Személyes adottságok, készségek: - komplex és magas fokú szintetizáló képesség, - ökológiai és ...

  Awarding bodySzent István Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary
 2. halgazdálkodási szaktanácsadó

  Elsajátítandó kompetenciák: A végzett halgazdálkodási szaktanácsadók képesek lesznek halászati vállalkozást alapítani és vezetni, halászat területén szakigazgatási és egyéb adminisztratív tevékenységeket ellátni, vízi erőforrások hasznosítását célzó fejlesztési projekteket generálni, megvalósítani. A végzetteknek lehetőségük van a Debreceni Egyetemen futó halászati, akvakultúra vagy biológia témájú Ph.D képzésekbe bekapcsolódni.   Tudáselemek, megszerezhető ismeretek: * Természettudományi alapismereti tárgyak,  * Biológiai ismeretek * Műszaki és technológiai ismeretek * Gazdálkodási és üzemvezetési ismeretek   Személyes adottságok: A halgazdálkodási szaktanácsadó-képzés célja olyan alkotói tevékenységre alkalmas szakemberek továbbképzése, akik képesek a szakterületükön jelentkező vezetési és szakmai (gyakorlati, fejlesztési, oktatási, kutatási) feladatok önálló megoldására, valamint a tudomány legújabb eredményeinek a termelésben történő alkalmazására. A személyes kompetenciák között elsődleges a gyakorlatiasság, problémamegoldó képesség, kreativitás, valamint a szervezői és vezetői készségek (felelősségtudat, döntésképesség, rugalmasság, türelmesség, önfegyelem)   A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben: A halgazdálkodási szaktanácsadó feladata a halászati termelés és a hozzákapcsolódó egyéb termelő, illetve szolgáltató és adminisztrációs tevékenységek irányítása, a termelési-tenyésztési folyamatok tervezése, fejlesztése, szervezése, koordinálása. Ennek részeként különösen: * ...

  Awarding bodyDebreceni Egyetem

  Category: Qualifications Location: Hungary