• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 916 items
 1. Programme in Pharmacy

  Programme in Pharmacy ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 2. Specialist Nursing Programme, Operating Room Nursing

  Specialist Nursing Programme, Operating Room Nursing ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 3. Specialist Nursing Programme, Anesthetic Nursing

  Specialist Nursing Programme, Anesthetic Nursing ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 4. Specialist Nursing Programme, Operating Room Nursing

  Specialist Nursing Programme, Operating Room Nursing ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 5. Complementary programme for biomedical laboratory scientists with a foreign degree

  Complementary programme for biomedical laboratory scientists with a foreign degree ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 6. Primary Health Care Specialist Nursing

  Som distriktssköterska får du möta människor i alla åldrar och ur alla samhällsskikt och kulturer. Arbetet är självständigt och varierande och du blir en viktig länk och trygghet i många individers och familjers dagliga liv. Dessutom är du både arbetsledare och administrativt ansvarig för vård och behandling. Det finns idag en stor efterfrågan på distriktssköterskor inom såväl den privata som den offentliga sektorn. ...

  Provider NameMid Sweden University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 7. Master Programme in Nursing Science

  Masterprogrammet i omvårdnad ger en fördjupning inom huvudområdet och förbereder för forskarstudier. Masterprogrammet omfattar 120 högskolepoäng (hp) och innehåller distanskurser som ges med fördröjd studietakt och med sammankomster i Umeå. Programmet är ett i huvudsak öppet program med valbara kurser, där man som student själv väljer vilka kurser som är av intresse. Programmet inleds med kurser i vetenskaplig forskningsmetodik och avslutas med självständigt arbete. I programmet ingår därutöver valbara kurser, främst ämnesfördjupning inom huvudområdet omvårdnad. Programmet är upplagt så att man, beroende på val av kurser, efter avslutad utbildning kan ansöka om en medicine masterexamen med huvudområde omvårdnad, 120 hp. För den som önskar finns också möjlighet att välja kurser för att kunna ansöka om en medicine magisterexamen med huvudområde omvårdnad, 60 hp. Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats i de baskurser och valbara kurser som ges inom ramen för programmet. Dessa kurser ska sökas separat inför varje termin. I kursplanerna anges de förkunskapskrav som gäller för respektive kurs. ...

  Provider NameUmeå University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 8. Postgraduate Programme in Specialist Nursing- Neuroscience Care in Neurology

  Postgraduate Programme in Specialist Nursing - Neuroscience Care in Neurology ...

  Provider NameUniversity of Gothenburg

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 9. Specialist Nursing Programme, Primary Health Care

  Specialist Nursing Programme, Primary Health Care ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden
 10. Specialist Nursing Programme, Intensive Care

  Specialist Nursing Programme, Intensive Care ...

  Provider NameLund University

  Category: Learning Opportunities Location: Sweden

Pages