• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 14 items
 1. Geology, Master of Science (2 years)

  Syventävien opintojen alussa perehdytään kaikilla erikoistumislinjoilla alan keskeisiin tutkimusmenetelmiin. Geologian opintoihin kuuluu myös intensiivistä pienryhmäopetusta harjoitustyökursseilla, ohjattua laboratoriotyöskentelyä erikoiskursseilla tai räätälöityjä lyhytkursseja ulkomaisten ja kotimaisten asiantuntijoiden johdolla. Sokerina pohjalla ovat kuitenkin erilaiset kenttäkurssit, opintomatkat, tutkimusmatkat ja ekskursiot. Niillä päästään tutustumaan opiskeltaviin aiheisiin niiden luonnollisessa ympäristössä ja saadaan kokemuksia, joista riittää kerrottavaa. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 2. Master's Programme in Geography, Master of Science (2 years)

  The first year of the advanced module of the Master’s programme contains the method courses of your chosen study track, elective courses, and advanced literature. During this year you will start planning your Master’s thesis. In the autumn of the second year, you will join a Master’s seminar and take exams on literature related to the MSc thesis. In the spring, you should be ready to present your finished MSc thesis (Pro gradu). In addition, you can take optional courses in both years that support your study track. If you are studying to be a teacher, you will take courses in pedagogy during your second year. Studying takes many forms. A large part of the instruction is contact teaching. Method and specialisation courses are usually implemented in groups of 10-20 students, where it is easy to discuss professional issues and gain deeper insights. Independent study is supported through workshops supervised by older students, and reading circles. The Master’s programme also includes extensive exams on literature in the field. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 3. Geography, Master of Science (2 years)

  The teachers of regional studies encourage students to scientific and creative thinking – to find varying viewpoints and versatile solutions. Scientific research and learning are completed with practical skills, written works and oral presentations. During the final year of your studies, you will write a master's thesis, which is an excellent opportunity to take part in current research projects conducted at the Department. ...

  Provider NameUniversity of Helsinki, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 4. Economic Geology, Master's Programme in Geosciences, Master of Science (2 y)

  The course structure diagram shows the degree structure of each semester (autumn and spring semester), and the required study modules with their credits are shown below. Master studies consist of compulsory advanced-level courses (minimum 50 credits) and other intermediate and advanced level courses (35 credits). ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu Mining School

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 5. Geosciences, Double Degree, Master's Programme in Geosciences, Master of Science (2y)

  The Double Degree Master's Programme in Geosciences is a degree programme, which is done in a collaboration with Luleå University of Technology, Sweden and Oulu Mining School. The aim is to provide the competence to work as experts in different fields of geosciences in the public and private sector. It guides them to understand the action of geological processes and the mechanisms of formation of different geological formations as well as utilizing mineral enrichments from explorations to environmental aspects of mines.  ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu Mining School

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 6. Maisterihaku, Geotieteet, filosofian maisteri (2 v)

  Tutkinto-ohjelman sisällössä korostuu kansainvälisen yhteistyön merkitys. Opetus sisältää ymmärryksen uusita geologisista ja geokemiallisista tutkimusmenetelmistä ja saavutettava kokonaiskuva mm. kilpialueiden geologisesta kehityksestä tulevat olemaan opiskelijan keskeistä osaamisaluetta mm. malmipotentiaalin ja malmiresurssien arvioinnissa.Tutkimusalana geotieteet  on monitieteinen ja sen vuoksi sitä tukevia hyödyllisiä oppiaineita  ovat mm. kemia, fysiikka, matematiikka ja tietojenkäsittelytieteet sekä erityisesti kaivos- ja rikastustekniikka ja muut teknillistieteelliset alat kuten prosessi-, vesi- ja ympäristötekniikka. Tutkinto-ohjelma antaa valmiudet uuden sukupolven geotieteilijöille osallistua vastuulliseen kaivostoimintaan sen eri osa-alueilla. Taloudellinen geologia kytkeytyy moniin geotieteiden erikoisaloihin, taloustieteisiin sekä ympäristö- ja yhteiskuntatieteisiin. Koulutuksessa kenttä- ja laboratoriotyöskentely sekä työharjoittelu muodostavat teoreettisten opintojen ohella tärkeän osuuden. Koulutuksella saavutetaan useita yleisiä valmiuksia kuten kyky monipuoliseen viestintään ja ongelmanratkaisuun. Kansainvälisyys on luonteva osa koulutusta ja tulevia työtehtäviä. Koulutus tarjoaa hyvät mahdollisuudet opiskelijalle siirtyä halutessaan jatkamaan opintojaan ulkomaisiin yliopistoihin tai toimia kansallisissa ja kansainvälisissä malminetsintäorganisaatioissa. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Oulu Mining School

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 7. Geography- Specialization on Tourism Geographies, Double Degree, Master's Programme in Geography, Master of Science (2y)

  Geography is one of the widest fields in sciences. The discipline studies different spatial and regional processes on the surface of the Earth, mainly in the context of human activities. One of the focal areas of geography is the examination of the relationship between people and the environment. This relation and its changing meanings are still important starting-points in geography. At the University of Oulu, geography is divided into five fields of specialization: physical geography, human geography, tourism geography, geoinformatics as well as regional development and regional policy. Geography has a special role as a mediator between social and natural sciences. Due to the wide-ranging character of the research subjects, geographers currently apply the theories and methods of natural sciences, cultural and social sciences widely. Similarly, the aim of education in geography is to provide students with wide and profound theoretic-methodological knowledge and to offer the capability to master the contents of the field. After the graduation, students are able to apply this knowledge in e.g. scientific research, regional planning or as experts and subject teachers. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 8. Maisterihaku, Maantiede, Maantieteen maisteriohjelma, filosofian maisteri (2v)

  Maantiede on luonnon- ja yhteiskuntatieteitä integroiva tieteenala, joka keskittyy ajankohtaisiin tutkimuskysymyksiin. Oulun yliopistossa maantiede jakautuu tutkimuskohteidensa ja oppisisältöjensä osalta luonnon-, kulttuuri- ja matkailumaantieteeseen, aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan sekä geoinformatiikkaan. Maantieteen tutkimuskohteena ovat erilaiset luonnon ja yhteiskunnan alueelliset järjestelmät. Maantieteellä on välittävä asema luonnontieteiden sekä yhteiskunta- ja humanististen tieteiden välillä. Tutkimuskohteidensa laaja-alaisuuden vuoksi maantieteilijät tukeutuvat luonnon-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteelliseen teoria- ja menetelmäperustaan. Maantieteestä valmistutaan joko maantieteilijäksi tai maantieteen aineenopettajaksi. Maantieteilijät ovat monialaisia ja monitaitoisia osaajia, joilla on työmarkkinoilla kysyntää sekä yksityisen että julkisen sektorin asiantuntijatehtävissä. ...

  Provider NameUniversity of Oulu, Faculty of Science

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 9. Geography, Master of Science (2 years)

  Maantieteen FM-tutkinnossa keskitytään oman asiantuntijuuden ja erityisosaamisen sekä tutkimustaitojen kehittämiseen. Orientoivissa opinnoissa tutustutaan maantieteen ajankohtaiseen tutkimukseen ja asiantuntijuuden hyödyntämiseen yhteiskunnassa. Menetelmäopinnoissa sovelletaan menetelmiä aitoihin tutkimusongelmiin ja luodaan vankka pohja oman tutkimuksen tekemiseen. Erikoistumisen perustana ovat laitoksen maantieteellistä osaamista monipuolisesti integroivat erikoistumisalat (ks. tutkimuksen painopisteet). Pro gradu -tutkielmaa tehdessä erikoistuminen syventyy edelleen, kun opiskelijat toimivat vuorovaikutuksessa laitoksen tutkijoiden kanssa. Opiskelijoita kannustetaan myös omaehtoiseen opiskeluun, harrastuneisuuteen ja maailman tapahtumien seurantaan. Maisterin tutkintoon voi liittää työelämäprojekteja ja työharjoittelujakson tai muun erikseen sovittavan projektityön. Osallistuminen alan kokouksiin, seminaareihin ja konferensseihin auttaa opiskelijaa kiinnittymään maantieteen tiede- ja asiantuntijayhteisöön. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland
 10. Geology, Master of Science (2 years)

  As one of the principal natural sciences, geology comprises the evolution of the nature of the Planet Earth and other planets, from the earliest stages of the solar system into the present-day natural processes. Different environments of the Earth have developed during long-term geological processes and understanding of the processes has become more and more important to the society. The solving of many significant societal issues and global challenges, such as the supply of metallic minerals, oil and drinking water, as well as urban planning and engineering and environmental planning and conservation, requires solid expertise in geology to support the decision-making. The central goal of the studies is that the student will understand the physical-chemical processes that affect the Planet Earth, and will be further able to apply the knowledge for scientific or practical purposes. The studies include both theoretical and practical teaching, part of the latter conducted in the field. ...

  Provider NameUniversity of Turku, Faculty of Mathematics and Natural Sciences

  Category: Learning Opportunities Location: Finland

Pages