• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 4 items
 1. Ekonomika- Bak. studijas

  Bakalaura studiju programmas Ekonomika mērķis ir dot studentiem iespējas radošā mācību un zinātniskajā darbā iegūt akadēmisku izglītību ar ievirzi ekonomikā, izveidoties par personībām ar analītiskās domāšanas iemaņām, izkopt prasmi patstāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus un veikt radošu un praktisku darbu. Bakalaura studiju programmā Ekonomika ir iespēja specializēties uzņēmējdarbības ekonomikas, finanšu un kredīta, grāmatvedības, kontroles un analīzes, analītiskās ekonomikas jomā. Nepilnā laika neklātienes studentiem tiek piedāvāta iespēja specializēties uzņēmējdarbības ekonomikas jomā. Iespējas pēc studijām Absolventi var strādāt uzņēmumos, bankās, auditorfirmās, ministrijās, Valsts ieņēmumu dienestā, muitā un citās iestādēs par finanšu menedžeriem, grāmatvežiem, nodokļu ekonomistiem, auditoru asistentiem, statistiķiem, ekonomistiem analītiķiem. ...

  Provider NameLatvijas Universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Ekonomika- Bak. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studējošajiem tiek nodrošināta fundamentālo un teorētisko zināšanu apguve, lai sagatavotu akadēmiski izglītotus speciālistus pētnieciskā un praktiskā darba veikšanai, kas spēj pastāvīgi risināt problēmas, pieņemt lēmumus un vadīt ekonomiskos procesus Latvijas pilsētās un laukos. Studiju programmā, sākot ar 3.kursu, ir iespēja specializēties šādās jomās: ◾uzņēmējdarbība un vadīšana (biznesa procesu vadība), ◾grāmatvedība un finanses, ◾tiesību zinātnes (tikai pilna laika studijas), ◾reģionālā attīstība un pārvalde, ◾agrārā un vides ekonomika (tikai pilna laika studijas). Uzņēmējdarbība un vadīšana: studenti apgūst zināšanas uzņēmējdarbībā, likumdošanā, uzņēmējdarbības vadīšanā, saimnieciskās darbības analīzē, stratēģijā un citās jomās, lai varētu izveidot un vadīt savu uzņēmumu vai strādāt vadošajos amatos. Grāmatvedība un finanses: studenti apgūst zināšanas, kā pārvaldīt un vadīt uzņēmuma finanses, analizēt saimnieciskās darbības ekonomiskos un finansiālos procesus, ievērojot normatīvo aktu prasības un izmantojot ekonomiskās metodes. Tiesību zinātnes: studenti apgūst ekonomiku un jurisprudenci, izstrādā darbus par tiesiskiem jautājumiem, tos referē un pārrunā diskusijās; iegūtās zināšanas nostiprina, spēlējot lietišķās spēles un apmeklējot tiesību sargāšanas iestādes. Sagatavo speciālistus,kuri izprot likumdošanas procesus un to ietekmi uz ekonomiku, spējīgi risināt tiesiskos jautājumus uzņēmumos, organizācijās, pašvaldību un valsts pārvaldes institūcijās. Reģionālā attīstība un pār ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. BA (Hons.) Business Studies

  Students receive a strong foundation of basic concepts and analytical techniques in accounting, finance, management, marketing, and communication. Students learn to understand business situations within a broad context and to use this knowledge to design rational and creative solutions. Problems, cases, and simulations expose students to actual situations in which the student has to make managerial decisions. Although the BA Program prepares students for employment after graduation, the primary goal of a UNITED BUSINESS INSTITUTES education is to prepare the graduate to deal with a lifetime of intellectual and professional evolution. A continuing effort is made to stimulate the students in reaching their full potential, and the positive values of ambition and leadership are constantly stressed. ...

  Provider NameUnited Business Institutes

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg
 4. Bachelor en Gestion (professional)

  Le Bachelor en Gestion (professionnel) a pour vocation de former des gestionnaires capables de s'insérer opèrationnellement ddans les secteurs clés de l'économie luxembourgeoise: sectur bancaire, assurances, fiduciaires, réviseurs, services de comptabilité ou de gestion de grandes entreprises industrielles et commerciales, petites et moyennes entreprises. Le bachelor se décline en trois spécialisations: gestion des entreprises, gestion des assurances et gestion des banques. La première année du programme constitue une formation généraliste aux sciences de gestion qui donne aux étudiants la possibilité de ses familiarises avec des notions fondamentales avant de choisir une spécialisation. En deuxième année, le Bachelor offre une spécialisation dans les métiers de l’entreprise (troisième semestre) et dans les métiers de la banque et de l’assurance (quatrième semestre). Trois options sont introduites dans la dernière année. Elles résultent de la prise en compte des demandes émanant du secteur privé et permettent une meilleure insertion des diplômés dans le monde du travail luxembourgeois. La formation se termine par un stage en entreprise au terme duquel l’étudiant est tenu de rédiger et défendre un rapport. ...

  Provider NameUniversité du Luxembourg

  Category: Learning Opportunities Location: Luxembourg