• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 76 items
 1. It og kognition

  Du får forståelse for, hvordan mennesker kommunikerer med hinanden og med deres omgivelser. Du lærer at udvikle avanceret teknologi i overenstemmelse med brugeres reaktionsmønstre og kommunikationsevner. Kombinationen af redskabsfag og teori gør dig i stand til at udvikle ny teknologi inden for en lang række brancher. Du kan fx finde arbejde i finansverdenen eller i film- og medieindustrien. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Latinamerikastudier

  Du får indsigt i emner som fattigdom, udvikling, industri og politik, og du får et solidt kendskab til Latinamerikas rolle i verdenssamfundet. Du udvikler samtidig gode formidlingsevner og får forståelse for interkulturel kommunikation. Som færdiguddannet kandidat kan du varetage formidlingsopgaver for virksomheder, der har tæt kontakt med Latinamerika. Du kan også finde job i turistbranchen eller arbejde med undervisning og forskning. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Kultur og formidling

  Du beskæftiger dig med formidling både i teori og i praksis og arbejder med problemstillinger knyttet til kulturformidling, fx på museer og andre kulturinstitutioner samt i radio/tv eller på internettet. Som færdiguddannet kan du bl.a. arbejde som kulturplanlægger, projektudvikler og kommunikations- og informationsmedarbejder inden for kulturerhvervene. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Multikulturel kommunikation i organisationer

  Du vil lære om organisationskulturer, identiteter og netværksteorier, og du vil lære at se organisatoriske forandringer ud fra et interkulturelt perspektiv. Desuden er engelsk som sprog en vigtig del af uddannelsen. Som færdiguddannet kandidat vil du have jobmuligheder på et strategisk niveau i nationale og internationale organisationer, der har ansatte med forskellige nationaliteter. ...

  Provider NameCopenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS Handelshøjs)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Didaktik

  Uddannelsen handler om måder at undervise på, og I gennemgår både nye og gamle metoder. Du lærer at tilrettelægge, gennemføre og udvikle undervisning på højt niveau inden for det fag, du har valgt. Jobmulighederne med en kandidatuddannelse i didaktik ligger typisk inden for formidling, undervisning og udviklingsarbejde. ...

  Provider NameAarhus Universitet i Emdrup (IUP(DPU),Emdrup)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Middelalder- og renæssancearkæologi

  Du trænes i videnskabeligt arbejde og metode og videreudvikler kompetencer til at bestride mere specialiserede erhvervsfunktioner samt deltage i videnskabeligt udviklingsarbejde. Dine jobmuligheder som færdiguddannet kandidat ligger inden for museumsarbejde, undervisning, arkæologisk forskning og formidling. ...

  Provider NameAarhus Universitet (Aarhus Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Anvendt filosofi

  Du lærer at forholde dig kritisk og at benytte filosofiske principper og arbejdsmetoder i samspil med andre faglige perspektiver i forhold til praktiske problemstillinger.Som færdiguddannet kandidat finder du jobmuligheder inden for bl.a. undervisning eller i private virksomheder med opgaver i forhold til personale, kunder mv. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Europas religiøse rødder

  Du lærer bl.a. om forskelle og ligheder mellem de tre religioner og om deres indflydelse på særlige aspekter af den europæiske historie. Du beskæftiger dig med religiøse ritualer, myter og emner som ligestilling, askese og religiøse autoriteter. Som færdiguddannet kandidat har du mulighed for at finde beskæftigelse inden for områder, der kræver en særlig specialiseret viden om teologi, kultur og religion. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Musikterapi

  Uddannelsen vægter en integration af dine musikterapeutiske færdigheder. Der er desuden fokus på forskningsbaseret viden om musikterapi med forskellige typer af klienter. Som kandidat i musikterapi vil du have jobmuligheder på bl.a. specialinstitutioner, familiecentre, i psykiatrien, rehabilitering af senhjerneskadede og på demensområdet. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Oldtidskundskab

  Du får yderligere kendskab til det antikke græske sprog og lærer at forholde dig kritisk til oversættelser af græske tekster. I sprogtimerne læser du de antikke forfattere på originalsproget. Som kandidat kan du med kombination af et andet gymnasiefag få beskæftigelse inden for undervisning, fx i gymnasiet eller inden for forskning. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages