• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 5 items
 1. Mežzinātne- Mag. studijas

  Specializācijas virzieni: - meža ekoloģija un mežkopība; - meža darbi un tehnika; - meža ekonomika un politika. Studiju programmas mērķis: Augstas kvalifikācijas akadēmiski izglītoti speciālisti zinātniskam un pedagoģiskam darbam LLU vai vidējās speciālās izglītības iestādēs, profesionālam un vadošam darbam valsts, vai pašvaldību institūcijās, konsultitatīvajā dienstā, ar meža nozari saistītos valsts, pašvaldības vai privātajos uzņēmumos, kuri: - kompetenti risināt nozares zinātnes un prakses problēmas; - pārzina nozares attīstības tendences un ar to saistīto zinātņu nozaru problēmas; - patstāvīgi lieto zinātniskā darba metodes; - praktiski lieto pedagoģijas un psiholoģijas pamatzināšanas. Akadēmiskais maģistra grāds mežzinātnē dod tiesības turpināt izglītību doktora studiju programmā, izpildot uzņemšanas prasības attiecīgajā doktora studiju programmā. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 2. Mežinženieris- Prof. bak. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studenti iegūst zināšanas un prasmes darbam ar mūsdienīgām projektēšanas un ražošanas tehnoloģijām, apgūst mežsaimniecības uzņēmuma vadības un ražošanas organizēšanas kompetences, zināšanas par pilnu meža apsaimniekošanas ciklu, tehnoloģijām un meža ekonomiku. Karjeras iespējas: Absolventi var strādāt mežizstrādes, meža apsaimniekošanas, koksnes pirmapstrādes vai kokmateriālu loģistikas un tirdzniecības uzņēmumos, konsultatīvajos dienestos, kā arī veidot karjeru mežzinātnes jomā. Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Meža darbi un mežkopība, Meža ekonomika un politika, Koksnes materiāli un tehnoloģija, Zemes ierīcība, Ekonomika, Uzņēmējdarbības vadība, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde, Informācijas tehnoloģijas. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 3. Mežzinātne- Bak. studijas

  Studiju programmas apraksts: Studenti apgūst zināšanas meža ekonomiskajos, ekoloģiskajos un sociālajos aspektos, studē mežsaimniecības darbu vadību un organizāciju, iepazīst koksnes tirgu, iemācās kā kopt mežu, lai tas dotu iespējami augstāku ražu un tiktu saglabāta dabas daudzveidība. Karjeras iespējas: Absolventi var strādāt valsts AS "Latvijas valsts meži", Valsts Meža dienestā, mežierīcības uzņēmumos, meža resursu izmantošanas, kontroles un pārvaldīšanas organizācijās, konsultatīvā dienestā, kā arī veidot karjeru mežzinātnes jomā. Iespējas tālākām studijām maģistrantūrā Bez papildus prasībām: Lauksaimniecība (akadēmiskā), Meža ekoloģija un mežkopība, Meža darbi un mežkopība, Meža ekonomika un politika, Zemes ierīcība, Ekonomika, Uzņēmējdarbības vadība, Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija, Projektu vadība, Sabiedrības pārvalde. ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 4. Mežzinātne- Doktora studijas

  Studiju programmas mērķis: sagatavot augstākās kvalifikācijas zinātniekus Mežzinātņu nozarē (apakšnozares: meža ekoloģija un mežkopība, meža ekonomika un politika, meža darbi un tehnoloģijas). ...

  Provider NameLatvijas Lauksaimniecības universitāte

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia
 5. Forest Science- Doctoral studies

  The study programme is aimed to prepare qualified specialists for the teaching and research work with a competence corresponding to the international standards in forestry science. Studies are organised as lectures, discussion with supervisor and individual studies. The main courses offered include theoretical and empirical research methodology, scientific language/terminology of forestry science, problems and theories in the field of Forestry Science research, theoretical and practical innovations/novelties in the field of Forestry Science. Students in this programme acquire the skills to do theoretical and empirical investigations in Forestry Science in cooperation with other persons involved in the investigation, participating and presenting results in scientific conferences, able to develop new knowledge on existing knowledge and practically implementing investigation results, prepare internationally indexed publications. ...

  Provider NameLatvia University of Life Sciences and Technologies

  Category: Learning Opportunities Location: Latvia