• EQF Home Page Icon

Find information on learning opportunities

This page provides you with information and links to opportunities to learn or study in another EU country. You can scroll down to find all information. You can filter the results by using the filters on the left.

By clicking on the title of a learning opportunity in the search results you will find more detailed information and links.

Find information on learning opportunities

Search results

Search found 49 items
 1. Kommunikation

  Du beskæftiger dig med skriftlig, mundtlig og visuel kommunikation, og undervisningen byder bl.a. på formidling, organisationsanalyse, webkommunikation, retorik og interkulturel kommunikation.Kommunikation er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du kan finde job i kommunikations- og informationsvirksomheder, arbejde med PR og reklame eller fx med kultur- og museumsformidling. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 2. Humanistisk informatik

  Du får en grundig indføring i området som helhed, og du lærer om menneskers tegn- og symbolbrug samt deres brug af medier og informationsteknologier. Du får også undervisning i, hvordan mennesker interagerer i forskellige sociale og kulturelle sammenhænge.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne afhænger af, hvilke specialiseringer du vælger i dine senere studier. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 3. Amerikanske studier

  I løbet af studiet vil du også blive trænet i skriftlig og mundtlig kommunikation på engelsk.Med bacheloruddannelsen i amerikanske studier kan du søge videre på en kandidatuddannelse. Som færdiguddannet vil du kunne arbejde i virksomheder, der beskæftiger sig med USA politisk, økonomisk eller kulturelt. ...

  Provider NameSyddansk Universitet, Odense (Syddansk/Odense)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 4. Kommunikation og it

  Du lærer, hvordan computersystemer er opbygget, og hvordan de kan bruges som et socialt medie mellem mennesker, i både arbejds- og hverdagsliv.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Fremtidige jobmuligheder vil være inden for udvikling og rådgiving i et bredt spekter af private og offentlige arbejdspladser, der har fokus på ekstern og intern virksomhedskommunikation. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 5. Audiologopædi

  Du får indsigt i, hvordan man frembringer og opfatter tale, og om hvad der kan forårsage tale-, stemme- og sprogvanskeligheder. Du får undervisning i såvel sprogvidenskab som i talepædagogiske fag.Bacheloruddannelsen giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne vil typisk være inden for specialundervisning ved kommunikationscentre samt tale- og høreinstitutter eller tilsvarende. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 6. Historie

  Du får undervisning i historiens lange linjer, som giver dig et overblik over de forskellige historiske perioder, og lærer at beherske litteratur- og informationssøgning.Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Som uddannet i historie kan du fx arbejde med undervisning, eller du kan blive ansat på arkiver eller museer. Det er også muligt at arbejde med kommunikation i det offentlige eller det private erhvervsliv. ...

  Provider NameAalborg Universitet (AAU)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 7. Kultur- og sprogmødestudier

  I undervisningen vil du stifte bekendtskab med forskellige kulturforståelser og de sproglige aspekter heraf, og du får mulighed for at arbejde med konkrete kulturmøder historisk eller aktuelt både i og uden for Danmark.Kultur- og sprogmødestudier er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Der er jobmuligheder inden for integration, kultur- og nyhedsformidling samt i uddannelsessektoren. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 8. Performance-design

  Der fokuseres på de sociale og oplevelsesmæssige aspekter i fysiske rum i samspil med elektronisk kommunikation. Du lærer at analysere en målgruppes behov og værdier og at omsætte denne viden i det praktiske design af det fysiske møde. Performance-design er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil som færdiguddannet kunne arbejde som konsulent inden for koncept- og event-udvikling eller som eventkoordinator i de kreative erhverv. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 9. Filosofi og videnskabsteori

  Du lærer også at analysere både filosofiske og videnskabsteoretiske problemstillinger i et historisk perspektiv. Du vælger selv, om du vil fokusere på filosofi eller på videnskabsteori i dit projektarbejde. Filosofi og videnskabsteori er et bachelorfag, der indgår som en del af en bacheloruddannelse på RUC. Den samlede uddannelse giver adgang til at læse videre på en kandidatuddannelse. Jobmulighederne kan fx være inden for undervisning eller forlags- og it-branchen. ...

  Provider NameRoskilde Universitet (RUC)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark
 10. Europæisk etnologi

  Du lærer også at benytte forskellige metoder til at få viden om menneskers måde at leve på. En af de vigtigste er feltarbejdet, men en lang række andre kilder som fx skriftligt materiale og fysiske objekter bruges også.Efter bacheloruddannelsen kan du videreuddanne dig med en kandidatuddannelse. Jobmulighederne vil typisk ligge inden for arbejde med kulturanalyse og formidling i offentlige og private organisationer eller i virksomheder og museer. ...

  Provider NameKøbenhavns Universitet (Kbh.Univ.)

  Category: Learning Opportunities Location: Denmark

Pages