• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Informacijske in komunikacijske tehnologije (Information and Communication Technologies)

No translation available for Finnish. Showing the original language.

Informacijske in komunikacijske tehnologije (Information and Communication Technologies)

Course Information

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Študij tretje stopnje je zasnovan tako, da izobražuje slušatelje doktorskih programov za raziskovalno in razvojno delo na domačih in mednarodnih raziskovalnih ter razvojnih projektih. Program vključuje sodobne telekomunikacijske sisteme, internetna omrežja, multimedijske storitve, medije in tehnologije nove ekonomije, računalniške strukture in sisteme, tehnologije znanja, tehnologije vodenja sistemov ter robotiko. Cilj programa je pridobivanje vrhunskih znanj s področja informacijskih in komunikacijskih tehnologij za problemsko usmerjeno usposabljanje na področju prenosa tehnologij in znanj. * Vir opisov študijskih programov so posamezne spletne strani izobraževalnih organizacij in zborniki (Vodnik po prvostopenjskih in enovitih magistrskih študijskih programih - Univerza v Ljubljani; Vodnik po drugostopenjskih študijskih programih – Univerza v Ljubljani; Znanje, izkušnje, izzivi, prihodnost – Univerza v Mariboru)

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration:
Duration Information: 

Trajanje študija v letih: 3

Start Date: 
01.10.
Access requirements: 

POGOJ ZA VPIS: Diplomant dosedanjih študijskih programov za pridobitev magisterija znanosti. Kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant specializacije po končanem študijskem programu za pridobitev univerzitetne izobrazbe. Kandidatom se v doktorskem študijskem programu tretje stopnje priznajo študijske obveznosti v obsegu 60 kreditnih točk.
POGOJ ZA VPIS: Izbrani mentor (ime in priimek)
POGOJ ZA VPIS: Končan študijski program druge stopnje.
POGOJ ZA VPIS: Končan enovit magistrski študijski program, če je ovrednoten s 300 kreditnimi točkami po ECTS.
POGOJ ZA VPIS: Končan dosedanji (nebolonjski) študijski program za pridobitev univerzitetne izobrazbe.
POGOJ ZA VPIS: Diplomant dosedanjih študijskih programov za pridobitev specializacije, ki je pred tem končal visokošolski strokovni program. Kandidat mora za vpis v študijske programe tretje stopnje opraviti študijske obveznosti v obsegu 30 kreditnih točk individualnega raziskovalnega dela.
POGOJ ZA PREHOD: Študent drugih doktorskih študijskih programov.
Študentom katerihkoli doktorskih študijskih programov katerekoli visokošolske ustanove lahko nosilci predmetov priznajo izpite, ki po zahtevnosti ustrezajo standardom MPŠ in se po vsebini ujemajo vsaj 70% z vsebinami predmetov na predlaganem študijskem programu. Za direkten prehod v drugi letnik mora študent zbrati enako število točk kot študenti predlaganega programa, torej vsaj 45 ECTS točk, drugače se lahko vpiše le v prvi letnik. Študent mora za prehod v tretji letnik zbrati vsaj 105 ECTS točk.

Admission Procedure: 
Credits: 

180 ECTS

Provider Information

Provider Name: 
Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana (Jožef Stefan International Postgraduate School)
Provider Contact Info: 

Elektronski naslov: info@mps.si
Spletni naslov: http://www.mps.si
Telefon: (+386) 01 477 31 00

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
doktor znanosti - doktorica znanosti
Other Qualification Awarded Term:

dr.

Awarding body:

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

Awarding body contact info:

Course Locations

Reference Data

Course address:

Jamova cesta 039, Ljubljana

Course location information:

Slovenija