• EQF Home Page Icon

Qualification: ifjúságügyi elemző, tervező és tanácsadó

No translation available for Finnish. Showing the original language.

ifjúságügyi elemző, tervező és tanácsadó

Qualification Information

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik hatékonyan képesek közreműködni és szakmailag segíteni a civil, a gazdasági és az állami szféra ifjúsággal kapcsolatos tevékenységét, feladatait. A képzésben részt vevők felkészülnek az ifjúságot érintő társadalmi és gazdasági folyamatok megismerésére, értelmezésére, a változások követésére. Inter- és multidiszciplináris ismereteket szereznek az ifjúság, mint speciális és differenciált társadalmi réteg értékvilágáról, értékbeállítódásáról. A megszerzett integrált tudás, valamint a szakmák és ágazatok közötti tájékozottság segítségével és alkalmazásával mozgósítani képesek szellemi és anyagi-fizikai erőket az ifjúság aktivitásának, lehetőségeinek, sikeres életútjának megteremtéséhez.

A képzés során szerezhető ismeretek: 

 • pszichológiai ismeretek
 • nonprofit szervezeti működési ismeretek, 
 • munkaerőpiaci ismeretek,
 • pályaorientációs ismeretek
 • ifjúságszociológiai ismeretek,
 • globalizációs ismeretek, 
 • projektmenedzsment ismeretek,
 • ifjúságpolitikai ismeretek,
 • médiaismeretek,
 • ifjúságkutatási ismeretek,
 • forrásteremtési ismeretek,
 • ifjúsági referensi ismeretek,
 • konfliktuskezelési ismeretek,
 • érdekegyeztetési és érdekvédelmi ismeretek,
 • stratégiai tervezési ismeretek,
 • demokráciatanulás, emberi jogok, társadalmi konfliktusok,
 • vállalkozás, kockázatvállalás a fiataloknál, ezek fejlesztése.

 

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • kreativitás, intuíció és módszeresség,
 • jó memória, információ-feldolgozási képesség,
 • jó kommunikációs készség,
 • igény az elmélyült és minőségi munkára,
 • a szakmai továbbképzéshez való pozitív hozzáállás,
 • nyitottság, tolerancia, tisztelet, elfogadó attitűd,
 • önismeret,
 • sikerorientáltság,
 • kritikai szemlélet,
 • önálló karrierépítési készség.

 

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzést olyan az ifjúságügy területén dolgozó szakembereknek (állami, önkormányzati, civil és politikai szervezetek tagjainak és vezetőinek, tanároknak, pedagógusoknak), illetve olyan diplomás értelmiségieknek ajánljuk, akik az alapdiplomájuk mellé e területről szakismereteket szándékoznak felhasználni. Ajánljuk továbbá a képzést azoknak, akik az ifjúságnak szolgáltató tevékenységet folytatnak (olyan vállalkozások, akik célközönségét a fiatalok alkotják), vagy az ifjúság világát, mint célközönséget megismerni kívánó munkát végeznek, vagy tervezik azt (marketingesek, PR-munkatársak, médiamunkások, és más, bölcsész vagy társadalomtudományi diplomával rendelkező értelmiségiek).

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Szegedi Tudományegyetem

NQF Level: 
6
Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education