• EQF Home Page Icon

Qualification: építésztervező szakmérnök

No translation available for Finnish. Showing the original language.

építésztervező szakmérnök

Qualification Information

Kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
Az általános cél olyan szakemberek képzése, akik magas színvonalú tervezési munka végzésére széles körűen alkalmasak.
A szakon végzettek ismerik:
- a teljes tervezési folyamatot,
- a szaktervezői munkák generálásának folyamatát,
- a gyorsan változó építészeti trendek alapelveit és az alapelvek alkalmazását,
- a szükséges jogszabályok elveit és eligazodnak a jogszabályok és a szakmai szabályozások területén.
A szakon végzettek alkalmasak:
- a komplex építési környezetben felmerülő szakmai problémák gyors felismerésére,
- építészeti feladatok kreatív megoldására a jogszabályi kereteken belül,
- csoportmunka vezetésére a tervezési feladatok területén.
Személyes adottságok, készségek:
Kiemelt feladat az építészeti kreativitás fejlesztése, ennek eszközei:
- műszaki érzék, tervezőkészség,
- kreativitás,
- problémafelismerési és -megoldási készség,
- kollektív (csapat-) munkára való alkalmasság,
- strukturált gondolkodás,
- hatékony problémamegoldás,
- jó kommunikatív képességek.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A képzés során szerzett ismereteket az alábbi területeken használhatják a végzettek:
- általános építészmérnöki tervezői szakterületeken (például: épülettervezés, környezettervezés, belsőépítészeti tervezés),
- speciális építészmérnöki tervezői szakterületeken (például: látványtervezés, építészeti grafika, ipari, műemléki rekonstrukciók tervezése, mérnöki létesítmények formai tervezése stb.).

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education