• EQF Home Page Icon

Qualification: vadegészségtani szakállatorvos

No translation available for Finnish. Showing the original language.

vadegészségtani szakállatorvos

Qualification Information

Vadegészségtani szakállatorvos képzése.

Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:

-       a vadegészségtani szakállatorvosi képzés alatt megszerzett ismeretek birtokában a végzett állatorvosok alkalmasak lesznek a vadgazdálkodásban a betegségek kártételének a csökkentésére, megelőzésére, azok elterjedésének a megelőzésére;

-       az elsajátított tudásanyag birtokában képesek lesznek a végzett állatorvosok a különböző betegségek diagnosztizálására, szükség esetén prevenciós terv kidolgozására;

-       a zárttéri vadtartás területén hatékony gyógykezelésre, szükség esetén mentesítésre;

-       az egészséges táplálkozás részét képező vadhúskezelés, vadhúsalapú élelmiszer előállítás felügyeletét és a minőségbiztosítást is el tudják látni a képzett kollegák


Személyes adottságok, készségek:

-       objektivitás;

-       felelősségtudat;

-       elhivatottság;

-       döntésképesség;

-       pontosság;

-       önállóság;

-       gyakorlatias feladatértelmezés;

-       szervező- és rendszerezőkészség;

-       rugalmasság;

-       kreativitás;

-       intenzív munkavégzés;

-       eredményorientáltság.


A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A végzett hallgatók, korszerű tudás birtokában

-       a vadászat, vadgazdálkodás állatorvosi feladatainak az ellátására;

-       a szakigazgatás vadegészségügyi ismereteket is igénylő feladatainak ellátására;

-       a vadhús mint élelmiszer és alapanyag biztonságos előállítása és forgalmazása terén felmerülő ellenőrzési feladatok ellátására

lesznek képesek.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Állatorvostudományi Egyetem

NQF Level: 
7
Awarding body: 

Állatorvostudományi Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education