• EQF Home Page Icon

Qualification: olasz kulturális referens

No translation available for Finnish. Showing the original language.

olasz kulturális referens

Qualification Information

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerzendő ismeretek:
- az általános nyelvészet és irodalomkritika újabb eredményeinek ismerete,
- Olaszország történelmének és kultúrájának ismerete,
- a mai Olaszország politikai és kulturális jelenségeinek megértése,
- az olasz nyelv történetének, jelenének, társadalmi és földrajzi rétegzettségének ismerete,
- az olasz nyelv kulturális és interkulturális ismeretanyagának birtoklása,
- a vonatkozó kommunikációs alapismeretek birtoklása.

Személyes adottságok, készségek:
- idegennyelv-tudás,
- jó kommunikációs képesség és íráskészség magyar és idegen nyelven,
- alapos, részletes önellenőrzés és kritikai érzék,
- kreativitás,
- jó memória és koncentráció,
- folyamatos önképzésre való készség,
- minőségre való érzékenység.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben:
A végzettek
- fordítóirodákban,
- olasz nyelvi lektorátusoknál,
- egyetemi oktatásban,
- olasz kulturális központokban,
- olasz érdekeltségű magyarországi vállalatoknál,
- könyvkiadókban
a következő tevékenységek végzésére alkalmasak:
- írásbeli nyelvi közvetítés elvégzése: fordítás, szakfordítás,
- magas (irodalmi) szinten célnyelvi szövegalkotás,
- szövegelemzés, tartalmi összefoglalók készítése,
- olasz-magyar vonatkozásban a kultúraközvetítés feladatainak ellátása,
- kiadványszerkesztés.

Reference Data

EQF Level:
Thematic area:
Information Language:
Location:
Further info: 

- The postgraduate specialisation programme is established by the following higher education institution(s): Pázmány Péter Katolikus Egyetem

NQF Level: 
6
Awarding body: 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Access requirements: 

- mandatory entry requirement regarding a specific qualification

Ways to acquire: 

- formal education