• EQF Home Page Icon

Learning Opportunity: Transfer application: Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, monimuotototeutus

Transfer application: Liikunnanohjaaja (AMK), Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus, monimuotototeutus

Course Information

Opinnot muodostuvat perus- ja ammattiopinnoista, vaihtoehtoisista ammattiopinnoista, vapaasti valittavista opinnoista, opinnäytteestä sekä ammattitaitoa edistävästä harjoittelusta. Liikuntapalvelut on koulutuksen keskeinen sisältö. Koulutuksessa harjoitellaan liikuntataitojen ohjaamista, toimitaan kunto- ja ravintovalmentajana sekä toteutetaan erilaisia projekteja ja tapahtumia. Liikuntateknologia ja elämykselliset aktiviteetit tulevat tutuiksi koulutuksen aikana. Liiketoimintaosaaminen on keskeinen teema. Liikuntapalvelut: hyvinvointivalmennus ja työhyvinvointi sekä lasten ja nuorten liikunta on yksi mahdollinen syventävä opintokokonaisuus. Liikunnan koulutus kuuluu matkailun koulutuksen kanssa samaan osaamisalueeseen, mikä luo mahdollisuuden syventyä Adventure tai Wellbeing Tourismiin. Kansainvälisyyttä voi kehittää opiskelemalla tai tekemällä harjoittelua ulkomailla.

Reference Data

Location:
Education Level:
Thematic area:
Language:
Teaching Language:
Study Type:
Duration Information: 

3,5 vuotta

Credits: 

210 ECTS credits

Provider Information

Provider Name: 
Kajaani University of Applied Sciences, School of Sports
Provider Contact Info: 

Ketunpolku 4, 87100, KAJAANI
Kajaani University of Applied Sciences, School of Sports
hakijapalvelut@kamk.fi
PL 52, 87101, KAJAANI
044 7101 625
08 6189 9603

Qualifications Awarded

Reference Data

Qualification Awarded:
Liikunnanohjaaja (AMK)
Qualification awarded description:

Liikunnanohjaajakoulutuksen yleisenä tavoitteena on, että opiskelija kehittyy liikunta-alan asiantuntijaksi ymmärtäen liikunnan olennaiseksi osaksi yksilön ja yhteiskunnan hyvinvointia. Ammatillinen osaaminen perustuu monitieteiseen tietoperustaan, käytännön osaamiseen sekä vuorovaikutustaitoihin.

Liikunnanohjaaja (AMK) kykenee työskentelemään itsenäisesti liikunta-alan asiantuntijatehtävissä, joissa haasteena on mm. terveyden edistäminen, yrittäjyys, liikuntajohtaminen ja viestintä. Hän kykenee johtamaan haastavia ammatillisia tehtäviä tai hankkeita sekä toimimaan monialaisissa työryhmissä ja verkostoissa.

Course Locations

Reference Data

Course address:

Ketunpolku 4, 87100, KAJAANI